Zaznacz stronę

Zmiana przepisów w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

10-02-2016 | Aktualności

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 10 marca 2015r. uznał część przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości za niezgodne z Konstytucją. Zgodnie z tym wyrokiem, z dniem 17 marca 2015r., przepisy art. 1 ust. 1 i ust. 2 straciły moc w zakresie w jakim przyznawały uprawnienie do przekształcenia osobom fizycznym i prawnym, które nie posiadały tego uprawnienia w dniu 28.07.2011r.

W obowiązującym stanie prawnym z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności mogą wystąpić WYŁĄCZNIE:

czytaj całość informacji o przekształceniu po wyroku TK

Skip to content