Ogłoszenie Burmistrza Miasta dot. reklam

Ogłoszenie o przystąpieniu do przygotowania przez Burmistrza Miasta Redy projektu uchwały w sprawie Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla miasta Redy.

czytaj-całe-ogłoszenie

 

Nowości