Zaznacz stronę

KOMUNIKAT

28-10-2016 | Informacje dla rolników

W sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku przypomina o obowiązku badania opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych – polowych i sadowniczych w cyklu 3-letnim. Obowiązek wykonania badań opryskiwaczy wynika z art. 48 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z  2015 r., poz. 547 z późn. zm.).

Ponadto informuję, że na podstawie analizy przeprowadzonych badań
w latach 1996-2016 bardzo dużo opryskiwaczy na terenie powiatu Wejherowskiego, nie posiada aktualnych badań lub w ogóle nie zostało poddanych badaniom.

  • opryskiwacze używane do stosowania środków ochrony roślin należy poddać badaniom technicznym,
  • opryskiwacze, które nie są używane do stosowania środków ochrony roślin należy zgłosić do WIORiN Oddział w Pucku ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck (tel.  58/ 673 28 57  lub 58/ 673 40 13), w celu zdjęcia ich z ewidencji.

Wszystkie niezbędne informację na temat działających w regionie stacji kontroli opryskiwaczy znajduje W związku z powyższym:  

się na stronie internetowej http://piorin.gov.pl/wiorin/pomorskie/

Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie, nieskalibrowanym  lub uchylanie
się od obowiązku poddawania tego sprzętu badaniom w celu potwierdzenia sprawności technicznej, zgodnie
z art. 76 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin podlega karze grzywny
(Dz.U. z  2015 r., poz. 547 z późn. zm.).  

Pomorski Wojewódzki Inspektor

                                                                                                     Ochrony Roślin i Nasiennictwa

                                                                                                                    w Gdańsku

Skip to content