Zaznacz stronę

Apel Burmistrza Miasta Redy

28-10-2016 | Aktualne informacje o odpadach, Aktualności

Apel Burmistrza Miasta Redy

o zaprzestanie spalania odpadów w piecach domowych

Palenie śmieci w domowych piecach jest bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia. Niska temperatura spalania powoduje wydzielanie się wielu szkodliwych substancji, jak m. in. tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki i metale ciężkie. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie plastiku, folii lub gumy. Wówczas do atmosfery emitowane są dioksyny i furany, a wg badań te właśnie związki mogą powodować takie choroby, jak astma, nowotwory, choroby dróg oddechowych i liczne alergie. Zanieczyszczone powietrze jest również odpowiedzialne za nasze złe samopoczucie, osłabienie i ogólny spadek odporności organizmu. Nieumiejętne palenie węgla, drewna i odpadów powoduje osadzanie się substancji smolistych w kominach, co może prowadzić do pożaru. W Redzie corocznie, w okolicach października – listopada, dochodzi do 5-7 pożarów dachów, będących skutkiem zapalenia się i rozsadzenia komina. Mikropęknięcia komina mogą być również przyczyną zatrucia się tlenkiem węgla.

Pamiętajmy też o tym, że wartość energetyczna odpadów jest niewielka a szkody niewspółmierne. Obecny system gospodarowania odpadami zapewnia – w ramach obowiązujących opłat – odbiór wszystkich odpadów komunalnych. W przypadku wątpliwości, jak należy postąpić z odpadami, prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Odpadami Komunalnymi (Tel. 58 678 80 15, odpady@reda.pl), którego pracownicy udzielą Państwu stosownych informacji.

Spalanie odpadów z naruszeniem przepisów o ochronie środowiska jest wykroczeniem i podlega karze aresztu lub grzywny nawet do 5000 zł.

Skip to content