Zaznacz stronę

I N F O R M A C J A

28-10-2016 | Aktualności

BURMISTRZA  MIASTA  REDY

        Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33, na okres 21 dni, wykaz niżej opisanej nieruchomości i lokalu użytkowego :

  1. nieruchomość przeznaczona do oddania w najem,  dotychczasowemu najemcy, na  czas oznaczony  do 3 lata, położona w Redzie w obrębie 1, przy ul. Gdańskiej 16,  zabudowanej budynkiem użytkowym o powierzchni 95 m2, wzniesionym na działce oznaczonej numerem 188/13 obszaru 984 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej.
  2. lokal użytkowy o pow. 16 m2, przeznaczony do oddania w najem dotychczasowemu najemcy,  na  czas oznaczony  do 3 lat, położony w Redzie, w obrębie 1, przy ul.Gniewowskiej 10,  z przeznaczeniem na   boks garażowy .

     Informacji o powyższym udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta w Redzie ul. Gdańska 33, pokój nr 203, telefon  58 678  80 13 lub  58 678 80 14.

www.reda.pl

Skip to content