Zaznacz stronę

I N F O R M A C J A

28-10-2016 | Aktualności

BURMISTRZA  MIASTA  REDY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz.U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33, na okres 21 dni, wykaz niżej opisanych nieruchomości:

Nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat położone w Redzie przy ulicach:

  1. Gniewowskiej obręb 1, stanowiąca część działki nr 417/14 o pow. 1 m2,
  2. Brzozowej obręb 2, stanowiąca część działki nr 327/109 o pow. 1 m2,
  3. Brzozowej obręb 2, stanowiąca część działki nr 327/105 o pow.1 m2,
  4. 12-go Marca obręb 2, stanowiąca część działki nr 128/87 o pow. 1 m2,
  5. Parkowej obręb 2, stanowiąca część działki nr 337/10 o pow.1 m2,
  6. Jodłowej obręb 2, stanowiącej część działki nr 340/14 o pow.1 m2,
  7. Sosnowej obręb 5, stanowiącej część działki nr 311/1 o pow.1 m2,
  8. Mickiewicza obręb 1, stanowiącej część działki nr 506/9 o pow. 1 m2,
  9. Polnej obręb 2, stanowiącej część działki nr 1391/9 o pow. 1 m2,

z przeznaczeniem na usytuowanie pojemników na odzież używaną.

Informacji o powyższym udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33, pokój nr 203, tel. 58 678 80 13 lub 58 678 80 14.

www.reda.pl

Skip to content