Zaznacz stronę

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

22-12-2016 | Aktualności, Ogłoszenia / Obwieszczenia

 

Starostwo Powiatowe w Wejherowie rozpoczyna realizację projektu „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”.

Projekt adresowany jest do zamieszkujących powiat wejherowski, pucki i kartuski osób pozostających bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) należących do co najmniej jednej z grup:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,

z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowane będą w dniach od 17 stycznia 2017 r. do 20 stycznia 2017 r. w godz. 8.30 – 14.30  w  jednym z  Punktów Rekrutacji:

  • na terenie powiatu wejherowskiego – Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Związek Pracodawców w Wejherowie, ul. Hallera 1;
  • na terenie powiatu kartuskiego – Spółdzielnia Socjalna Pasja w Kartuzach ul. Mściwoja II nr 28 a;
  • na terenie powiatu puckiego – Starostwo Powiatowe w Pucku ul. Orzeszkowej 5.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie:  http://www.powiat.wejherowo.pl/index.php?menu=&kate=25

Rekrutacja prowadzona będzie w miesiącu styczniu i sierpniu 2017 r. oraz w marcu 2018 r.

Celem projektu jest utworzenie i zwiększenie trwałości nowopowstałych 270 mikroprzedsiębiorstw na terenie 3 powiatów.

W ramach projektu udzielimy:

  • do 19 350 zł jednorazowej dotacji inwestycyjnej
  • do 1 850 zł wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy

Informacja o projekcie „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach” oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie http://www.powiat.wejherowo.pl/index.php?menu=&kate=25

 

Skip to content