Zaznacz stronę

OŚWIATOWA „NORDA” W REDZIE

22-12-2016 | Aktualności, Aktualności Oświatowe

W dniu 21 grudnia 2016 r., w Urzędzie Miasta w Redzie, odbyło się spotkanie Zespołu Oświatowego NORDA, w którym uczestniczyli przedstawiciele 13 jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu wejherowskiego, puckiego, lęborskiego oraz z Gdyni. Głównym tematem spotkania była zbliżająca się reforma systemu oświaty w Polsce. W szczególności omówiono projekty uchwał, jakie, po przedłożeniu przez wójtów, burmistrzów i prezydentów, będą musiały podjąć w najbliższym czasie organy stanowiące, celem dostosowania istniejących sieci szkół i obwodów szkolnych do nowej struktury szkolnej. Spotkania Zespołu Oświatowego NORDY odbywają się w ramach Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów NORDA, które powstało w 2011 roku, by ułatwić współpracę pomiędzy gminami Kaszub Północnych. Uczestniczą w nich pracownicy Urzędów Gmin i Miast, którzy w swoich jednostkach odpowiadają za sprawy związane z oświatą. Odbywające się cyklicznie spotkania służą wymianie doświadczeń oraz podniesieniu wiedzy z zakresu polityki oświatowej gmin.

Skip to content