Zaznacz stronę

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Redzie w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok.

20-10-2015 | Aktualności, Ogłoszenia / Obwieszczenia

Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 21 października 2015 r.

Uwaga!
Organizacje pozarządowe od 21.10.2015 r. Burmistrz Miasta Redy zaprasza do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Redzie w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Działalności Pożytku Publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

Projekt

Uwagi dotyczące projektu ww. uchwały prosimy wysyłać na adres: alicja.bartkowska@reda.pl do dnia 27 października 2015 r. do godziny 15.30.

Formularz konsultacyjny

Osobą upoważniona do kontaktu – Alicja Bartkowska Referat Oświaty i Spraw Społecznych tel. 58 738-60-66.

Skip to content