Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Reda

Burmistrz Miasta Redy zawiadamia o możliwości zapoznania się z projektem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Reda na lata 2015-2020.

OBWIESZCZENIE

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – projekt

Nowości

WYKAZ GN.9.2021
WYKAZ GN.9.2021
WYKAZ GN.8.2021
WYKAZ GN.8.2021
WYKAZ GN.6.2021
WYKAZ GN.6.2021