Zaznacz stronę

Informacje dla Wyborców – Wybory Prezydenta RP

23-04-2015 | Aktualności

Wyborcy,

  • bez zameldowania, zameldowani na pobyt stały lub wpisani do rejestru wyborców poza Redą oraz zameldowani tylko na pobyt czasowy, którzy przebywają i w dniu wyborów będą przebywać na terenie naszego Miasta mogą do dnia 5 maja br. dopisać się do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania w Redzie (art. 28 Kodeksu wyborczego)

wzór wniosku o dopisanie do spisu wyborców:

pobierz wniosek

  • którzy w dniu wyborów będą przebywać poza Redą mogą do dnia 8 maja br. uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania,w tym celu należy złożyć wniosek osobiście lub pisemnie a po odbiór zgłosić osobiście do pokoju nr 22, w godz. pracy Urzędu z dokumentem tożsamości, ewentualnie z upoważnieniem od wyborcy, który nie może stawić się osobiście i swoim dokumentem tożsamości, (art. 32 Kodeksu wyborczego)

wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania:

pobierz wniosek

  • każdy wyborca do dnia 27 kwietnia br może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego (pisemnie, ustanie, telefonicznie) (art. 53a Kodeksu wyborczego)

wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego:

pobierz wniosek

  • w dniach 20 kwietnia – 4 maja br, w godzinach pracy Urzędu istnieje możliwość sprawdzenia, czy wyborca został ujęty w spisie wyborców. Informacji takiej udziela się na pisemny wniosek wyborcy, w tym celu należy się zgłosić osobiście w Urzędzie Miasta ul. Pucka 9 do pokoju nr 22, w godz. pracy Urzędu z dokumentem tożsamości, (art. 36 Kodeksu wyborczego)

wzór wniosku o udostępnienie spisu wyborców:

pobierz wniosek

Szczegółowe informacje, wnioski i wyjaśnienia można uzyskać w Referacie Spraw Obywatelskich UM Reda ul. Pucka 9, pok. Nr 22, tel. 58 678 80 16, 58 678 80 09, lub mailowo: ewidencja@reda.pl

plakat_wybory10.05

Skip to content