Zaznacz stronę

„Budowa sieci kanalizacji deszczowej…”

27-04-2015 | Aktualności, Aktualności Inwestycyjne

Realizacja inwestycji dofinansowanej ze środków UE pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi oraz przebudowa rowów melioracyjnych w ramach budowy układu drogowego wraz niezbędną infrastruktura na odcinku od zrealizowanego odcinka ulicy Kosynierów w Rumi, z włączeniem do istniejącego ronda w ul. Obwodowej w Redzie”

Gmina Miasto Reda w ramach współpracy z Gminą Miasta Gdyni, Gminą Miejską Rumia i Gminą Miasta Wejherowa w dniu 30.09.2014 podpisała umowę na realizację projektu pn. „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim”. Dzięki wspólnym działaniom dojdzie do redukcji zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych trafiających do Bałtyku. Rozbudowany i zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych, oprócz podniesienia jakości wód powierzchniowych – rzek i potoków oraz wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej, przeciwdziałać będzie podtopieniom oraz powodziom.

czytaj całość

Skip to content