Zaznacz stronę

Trwa rozbudowa budynku Urzędu Miasta w Redzie

09-09-2015 | Aktualności, Aktualności Inwestycyjne

Pod koniec sierpnia br. rozpoczęła się rozbudowa Urzędu Miasta w Redzie. Obok już istniejącego, powstanie całkowicie nowy budynek połączony łącznikiem z siedzibą Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej 33.

Wykonawcą robót, wyłonionym w przetargu nieograniczonym, jest firma budowlana z Luzina BUDREM-RYBAK sp. z o.o. Planowane jest szybkie ukończenie tej inwestycji tj. w ciągu 14 miesięcy od rozpoczęcia prac, czyli do końca września 2016 roku. Od ponad roku Urząd Miasta mieści się w dwóch budynkach. Główna siedziba jest przy ul. Gdańskiej, gdzie znajduje się ścisłe kierownictwo urzędu z Radą Miejską w Redzie, jej Przewodniczącym i Burmistrzem Miasta. W budynku przy ul. Gdańskiej pracują Referaty: Finansowy, Inwestycji Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska, Architektury i Budownictwa, Oświaty i Spraw Społecznych, Gospodarki Nieruchomościami oraz Biuro Obsługi Interesanta. W dotychczasowym budynku przy ul. Puckiej, znajduje się m.in. część Referatu Finansowego i Organizacyjnego, Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz Referat Spraw Obywatelskich. Rozdzielenie urzędu na dwa budynki oraz ich zbyt małe zaplecze w stosunku do potrzeb i ilości interesantów jest główną przyczyną rozbudowy. Interesanci odczuwają ciasnotę pomieszczeń. W takich warunkach trudno na rzeczową rozmowę, nie mówiąc już o załatwieniu jakiegoś problemu. Obecnie w Redzie zamieszkuje ponad 23 tysiące mieszkańców i znacznie wzrosła ilość załatwianych spraw w urzędzie. Zaistniała pilna potrzeba stworzenia mieszkańcom i pracownikom przyzwoitych warunków do załatwiania spraw.

Zburzono już budynek gospodarczy kolidujący z rozbudową, a pozostały zakres prac obejmuje w szczególności:

  • Rozbudowę budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z podłączeniem kanalizacji sanitarnej z instalacji wewnątrz działki, przyłączeniem wody i energii elektrycznej dla budynku z instalacji wewnętrznej oraz wewnętrznymi instalacjami wod-kan, CO z węzła cieplnego w części istniejącej (w budynku rozbudowanym), zasilanego z ciepłowni miejskiej, wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji, instalacją wewnętrzną elektryczną i niskoprądową oraz odwodnieniem do kanalizacji deszczowej w ulicy Szkolnej. Przewiduje się również przebudowę gazociągu przebiegającego przez działkę (zmiana trasy).
  • Połączenie z budynkiem istniejącym w miejscu tylnego wejścia do budynku istniejącego, planuje się wyburzenie pochylni oraz zamurowanie części okien w starym budynku.
  • Inwestycja obejmuje również rozbudowę ciągów pieszych, jezdnych i miejsc parkingowych na działce. Zaprojektowano 63 miejsca parkingowe, w tym 7 dla niepełnosprawnych.

Będzie to budynek trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, przyjazny i otwarty dla mieszkańców. Architektonicznie cały budynek będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zastosowanie pochylni zewnętrznej oraz windy w części istniejącej, która będzie też dostępna z części projektowanej, umożliwi osobom niepełnosprawnym dostanie się samodzielnie na wszystkie kondygnacje.

Z uwagi na prowadzone prace, wejście do budynku Urzędu Miasta znajduje się wyłącznie od strony ul. Gdańskiej. Za utrudnienia przepraszamy.

DSC_0092 DSC_0093 DSC_0094 DSC_0095 DSC_0096 DSC_0097 DSC_0098 DSC_0099 DSC_0100 DSC_0101

materiał TTM: http://www.telewizjattm.pl/embed/id/35144.html

Foto: Iwona Miklewska-Szczygieł

Skip to content