Zaznacz stronę

996 – numer alarmowy ABW

09-09-2015 | Aktualności

Informujemy, że Pomorski Urząd Wojewódzki, za pośrednictwem Starosty Wejherowskiego, przesłał wiadomość, iż w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego funkcjonuje telefon alarmowy o numerze „996”, na który można zgłosić zdarzenia takiego typu jak:

  1. Zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa oraz jego porządku konstytucyjnego.
  2. Szpiegostwo.
  3. Zagrożenia o charakterze terrorystycznym.
  4. Bezprawne ujawnienie lub wykorzystanie informacji niejawnych.
  5. Przestępstwa godzące w podstawy ekonomiczne państwa.
  6. Korupcja osób pełniących funkcje publiczne, jeśli może to godzić w bezpieczeństwo  państwa.
  7. Nielegalna produkcja i obrót bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi, narkotykami o zasięgu międzynarodowym.
  8. Zdarzenia z udziałem funkcjonariuszy ABW (skargi na czynności funkcjonariuszy).

Numer alarmowy „996” Centrum Antyterrorystycznego ABW działa w systemie 24 – godzinnym 7 dni w tygodniu, obejmując swym zasięgiem terytorium całego kraju.

Numer alarmowy „996” nie jest numerem do innych służb dyżurnych!!! Jest to wyłącznie numer alarmowy ABW.

Skip to content