Zaznacz stronę

Oferta UKS „JEDYNKA REDA”

28-05-2014 | Aktualności, Programy profilaktyczne

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) na wniosek organizacji podaje się do publicznej wiadomości ofertę złożoną w ramach tzw. małych grantów przez Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA REDA” . Oferta obejmuje uczestnictwo w zawodach sportowych oraz zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

W terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi:
-przekazując je na adres – alicja.bartkowska@reda.pl
-przekazując do Biura Obsługi Klientów pok. Nr 11 (parter) na piśmie.

OFERTA

Skip to content