Zaznacz stronę

Uwaga! zmiana głównej siedziby Urzędu Miasta Redy

29-05-2014 | Aktualności

Informujemy, że z dniem 9 czerwca główna siedziba Urzędu Miasta Redy będzie się znajdować w budynku przy ulicy Gdańskiej 33, gdzie zostaną przeniesione wszystkie referaty, oprócz Referatu Spraw Obywatelskich oraz Referatu Gospodarki  Odpadami Komunalnymi, a także części Referatu Finansowego (podatki, windykacja, działalność gospodarcza), Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i Stanowisko ds audytu i kontroli wewnętrznej, które pozostaną w starym budynku przy ulicy Puckiej 9. Telefony pozostają bez zmian.

Poniżej przedstawiamy Zarządzenie Burmistrza Miasta Redy w powyższej sprawie.

Zarządzenie Burmistrza – siedziba

Skip to content