Zaznacz stronę

Informacje dotyczące Stypendium Burmistrza Miasta Redy

28-08-2014 | Aktualności

Stypendium Burmistrza Miasta Redy przyznaje się za wybitne wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, ich absolwentom i studentom, którzy są mieszkańcami Redy. Stypendium przyznaje się jednorazowo i nie ma ono charakteru socjalnego. Wysokość jednorazowego stypendium nie może przekroczyć kwoty 1.500,- zł.

Wnioski na Stypendium Burmistrza Miasta Redy można pobrać w Urzędzie Miasta w Redzie oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta – www.reda.pl .

Termin składania wniosków: od 1 do 8 września 2014 r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta w Redzie (ul. Gdańska 33)

Skip to content