Zaznacz stronę

Comenius REGIO w Redzie

10-09-2011 | Comenius

Reda, jako jedno z 23. miast w Polsce, będzie realizowała w latach 2011-2013 Partnerski Projekt Comenius Regio „Niezbędne umiejętności kluczem do sukcesu na międzynarodowych rynkach pracy”. Będziemy współpracować z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu, przedszkolem i Wydziałem Oświaty w Bursie w Turcji.

W skład polskiej grupy partnerskiej wchodzi Szkoła Podstawowa nr 3, Gmina Miasto Reda

i TKS Reda – Ciechocino. Projekt zakłada współpracę dwóch regionów w celu wzmocnienia rozwoju edukacji szkolnej. Działania zaangażowanych w projekt instytucji będą integrować naukę w szkole z nauką i działaniami poza szkołą. Oba regiony zidentyfikowały problem przygotowania młodych ludzi do przyszłej pracy w firmach wielonarodowych i życia

w społeczeństwach wielokulturowych. W ramach podejmowanych działań partnerzy chcą rozwijać u uczniów, rodziców i społeczności lokalnej takie umiejętności jak: posługiwanie się językami obcymi, tolerancję, szacunek dla innych kultur, kreatywność, umiejętność współpracy i dokonywania właściwych wyborów.

Całkowita wartość projektu – 45 000 Euro. Otrzymany grant – 38 750 Euro.

 

Tekst: M.N.

Skip to content