Zaznacz stronę

Współpraca europejska w Szkole Podstawowej nr 3 w Redzie

10-09-2010 | Comenius

W roku szkolnym 2011/2012 przystąpiliśmy do realizacji czwartego już projektu Comenius. Czas trwania Wielostronnego Partnerskiego Projekt Szkół „Jesteśmy strażnikami flory

i fauny” jest przewidziany na dwa lata. Partnerami w tym projekcie są: Holandia, Turcja, Portugalia, Hiszpania, Włochy i Polska.

Projekt zakłada wykorzystanie języka angielskiego i ICT do kontaktów między uczniami, wizyty uczniów i nauczycieli w krajach partnerskich, wymianę informacji o podobieństwach

i różnicach dotyczących roślin i zwierząt w krajach partnerskich w zależności od klimatu, pór roku i szerokości geograficznej, wymianę informacji nt. flory i fauny, zanieczyszczenia

i problemów środowiska naturalnego, dyskusje uczniów nt. wpływu działalności człowieka na życie zwierząt i roślin. W 1. roku projektu tematem będzie fauna, a w 2. roku projektu – flora. Spróbujemy dowiedzieć się, co działo się w przeszłości i zastanowimy się nad przyszłością oraz jaki jest w tym udział człowieka.

Na realizację projektu przyznano nam dofinansowanie w wysokości 20 000 Euro. Środki te zostaną przeznaczone na mobilności, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego dla szkoły.

Tekst: G.N.

Skip to content