Projekty Unijne

logo_zpodpisemUE_0609PROJEKTY ZAKOŃCZONE:

 1. Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę Parku nad rzeka Reda
 2. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez termomodernizację budynków szkół w miastach Wejherowo i Reda
 3. PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO „LEŚNA-CEGIELNIANA” REDA – RUMIA
 4. Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Redzie
 5. Inwestuję w przyszłość – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Reda
 6. CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt PO KL „PRZYSTANEK REDA” realizowany przez MOPS Reda.
 7. Program Comenius
 8. Rozwój Cyfrowy Gminy Reda
 9. Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej
 10. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI:

 1. Odnawialne Źródła Energii
 2. Poprawa jakości edukacji ogólnej inwestycją w przyszłość
 3. SYSTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W POWIECIE WEJHEROWSKIM
 4. LET’S DO IT
 5. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Redy
 6. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miasto Reda
 7. Budowa węzła integracyjnego Reda wraz z trasami
 8. Bezpieczny Powiat
 9. ROWER METROPOLITALNY
 10. KAJAKI
 11. INFORMACJE PRASOWE O PROJEKTACH
 12. Gmina Miasto Reda realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Przedszkolaki z perspektywą- utworzenie 275 nowych miejsc przedszkolnych w Redzie”

 

FOLDER-INWESTYCJE 2006-2010_Strona_01