Opóźnienia na drugim etapie przebudowy ulicy Obwodowej

Trwa przebudowa ulicy Obwodowej w Redzie, jednej z głównych arterii komunikacyjnych miasta. Jak zwykle w przypadku inwestycji na drodze o dużej przepustowości, kierowcy nie mogą doczekać się zakończenia robót. Pomimo podzielenia inwestycji na etapy, terminy się zazębiły.

Drugi etap przebudowy Obwodowej, od ul. Łąkowej do ul. Młyńskiej, miał się zakończyć 30 października, jednak napotkano nieprzewidziane trudności. Zaprojektowane sieci wodociągowa, kanalizacyjna i kanalizacji deszczowej weszły w kolizję ze starą,  niezinwentaryzowaną infrastrukturą techniczną oraz kablem energetycznym. Ponadto, na 60-metrowym odcinku drogi na wysokości miejskiej ciepłowni, konieczne było odtworzenie zniszczonej sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studniami.

Inwestor, czyli Powiat Wejherowski przewiduje, że inwestycja powinna się zakończyć 17 grudnia. Do tego czasu musimy uzbroić się w cierpliwość, stosując się do zmian w tymczasowej organizacji ruchu.

Nowości

Remont skateparku
Remont skateparku