Zaznacz stronę

Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie

17-11-2020 | Aktualności

Uwaga !

Od dnia 23 listopada 2020 r. Burmistrz Miasta Redy zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Redzie:

– w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, zlokalizowanej na terenie Miasta Redy

PROJEKT  UCHWAŁY

Uwagi dotyczące projektu ww. uchwały prosimy wysyłać na adres:  nieruchomosci@reda.pl rwenta@reda.pl   do dnia 26 listopada 2020 r. do godziny 12.00.

FORMULARZ KONSULTACYJNY

Osobą upoważnioną do kontaktu jest Romualda Wenta – Starszy Inspektor Referatu Gospodarki Nieruchomościami,  tel.  58  678-80-31.

Skip to content