Redzkie podstawówki dostały pieniądze w ramach programu „AKTYWNA TABLICA”

Gmina Miasto Reda, jako organ prowadzący dla 5 szkół podstawowych złożyła wniosek do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica”.

Szkoły podstawowe w Redzie otrzymały maksymalne, przewidziane programem wsparcie w wysokości 14 tys. zł każda na zakup pomocy dydaktycznych. Gmina Miasto Reda ma w tym przypadku obowiązek wnieść  wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł dla każdej szkoły. Całkowita wartość zadania dla jednej szkoły wyniesie w sumie 17,5 tys. zł (wsparcie finansowe 14 tys. zł + wkład własny 3,5 tys. zł).

W ramach programu szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe.

Przekazanie przez Ministerstwo środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do końca października 2017 r.

Nowości

WYKAZ GN.8.2020 WYKAZ GN.8.2020
WYKAZ GN.7.2020 WYKAZ GN.7.2020
WYKAZ GN.6.2020 WYKAZ GN.6.2020
WYKAZ GN.5.2020 WYKAZ GN.5.2020