Ważne informacje dla użytkowników wieczystych

Przypomina się, że na użytkownikach wieczystych ciąży obowiązek uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Redy, która płatna jest z góry za dany rok najpóźniej w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

Opłata płatna jest na konto Urzędu Miasta w Redzie w Banku Millennium 61 1160 2202 0000 0002 5073 7431

BONIFIKATY OD OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I USTALENIE INNEGO TERMINU ZAPŁATY

czytaj całość

Nowości

WYKAZ GN.8.2020 WYKAZ GN.8.2020
WYKAZ GN.7.2020 WYKAZ GN.7.2020
WYKAZ GN.6.2020 WYKAZ GN.6.2020
WYKAZ GN.5.2020 WYKAZ GN.5.2020