Uwaga zmiana zasad realizacji projektów:

,,Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasto Reda oraz Gminy Luzino, Linia i Łęczyce’’ oraz ,,Instalacje solarne na terenie Gminy Miasto Reda oraz Gminy Luzino, Linia i Łęczyce’’, które będą ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej

Dodatkowe informację:

Pełen opis projektów

Nowości