Zaznacz stronę

I N F O R M A C J A

13-12-2016 | Aktualności

BURMISTRZA  MIASTA  REDY

        Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33, na okres 21 dni, wykaz niżej opisanej nieruchomości:

nieruchomość gruntowa przeznaczona do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, dotychczasowemu dzierżawcy,  na okres do 3 lat, położona w Redzie przy ul. Długiej, obr. 2,  stanowiąca działkę o nr 570/17  o powierzchni 84 m2.

     Informacji o powyższym udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta w Redzie ul. Gdańska 33, pokój nr 203, telefon  58 678  80 13 lub  58 678 80 14, strona internetowa www.reda.pl

Skip to content