Zobacz odpowiedzi

Pytanie: Magdalena – Czy Miasto Reda może robić więcej dla dzieci? / Budżet obywatelski

W Redzie mieszkam od 6 lat. Moje dzieci uczęszczają do SP4 przy ul. Łąkowej. Według mnie Miasto/Gmina powinna podjąć więcej działań kierowanych do dzieci.

1. Nauka pływania dla dzieci. Mieszkańcy narzekają na brak pływalni. Prywatna inicjatywa SEMEKO – Aquapark cały czas w budowie. Czy wzorem Rumi, także nasze dzieci mogłyby np. odbywać lekcje WF na basenie (pływalnie w Kosakowie, Rumi, Wejherowie), czy nasze miasto może postarać się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na naukę pływania (http://www.nadmorski24.pl/aktualnosci/26485-najmlodsi-z-rumi-naucza-sie-plywac-za-darmo.html)?

Czy miasto w przyszłości, po wybudowaniu pływalni przez SEMEKO planuje podjąć współpracę z właścicielem Aquaparku, tak aby umożliwić dzieciom odbywanie lekcji WF na pływalni?

2. Gabinety stomatologiczne w szkołach. Zdecydowanie jest zapotrzebowanie na gabinet stomatologiczny w zespole szkół nr 1. Czy Miasto zamierza poczynić jakieś działania w tym kierunku. Jeżeli tak to kiedy można spodziewać gabinetu stomatologicznego? W większości szkół podstawowych w Rumi takie gabinety funkcjonują.

3. Remont toalet w zespole szkół nr 1 (w szczególności SP4, toalety przy szatniach sali gimnastycznej). Czy Miasto rozważa remont toalet, z których korzystają dzieci? Toalety pracowników szkoły jakiś czas temu wyremontowano, teraz czas na toalety dzieci.

Mam także kilka uwaga do funkcjonowania MOSIR. Lodowisko przez większość sezonu zimowego, w szczególności w ferie było zamknięte, mimo, że warunki atmosferyczne były sprzyjające (odpowiednio niska temperatura, brak opadów). Planowane zajęcia na ściance wspinaczkowej (22.02) nie odbyły. Brak informacji na stronie www. MOSIR-u, że się nie odbędą. Dlaczego większość zajęć organizowanych przez MOSIR w trakcie ferii zimowych odbywały się w godzinach popołudniowych? Poza zajęciami z piłką (turnieje) zajęcia proponowane przez MOSIR odbywają się w czasie roku szkolnego. Zdecydowanie w tym roku zaangażowanie ze strony MOSIR w połączeniu z „Fabryką kultury

Kiedy w Redzie zacznie funkcjonować budżet obywatelski?

Magdalena

Szanowna Pani!
Dziękując za Pani zainteresowanie i zaangażowanie w sprawy lokalne, poniżej odnosimy się do problemów, poruszonych w Pani korespondencji.

Brak miejskiego obiektu sportowego z basenem na terenie naszego miasta istotnie daje się odczuć i rozumiemy niepokój mieszkańców. Jedyny, będący ciągle w trakcie budowy, basen będzie w całości obiektem komercyjnym i w chwili obecnej nie potrafimy odpowiedzieć na pytanie, na jakich zasadach mogłaby przebiegać ewentualna współpraca.

Tak w Redzie, jak i w innych miastach, podstawą uruchomienia w szkole gabinetu stomatologicznego jest umowa podpisana między dyrekcją szkoły a podmiotem zewnętrznym, z reguły prywatnym. W roku 2014 dyrekcja Zespołu Szkół nr 1, mając już zabezpieczone na ten cel zaplecze lokalowe, prowadziła zaawansowane rozmowy z zainteresowanym lekarzem, jednak ostatecznie stomatolog zrezygnował z najmu pomieszczenia ze względu na fakt, iż nie podpisał kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. W chwili obecnej, ze względu na szybki wzrost liczby uczniów w szkole, w pomieszczeniu zarezerwowanym dla gabinetu funkcjonuje nowa pracownia komputerowa dla szkoły podstawowej, jednak w przypadku, gdyby do szkoły zgłosiła się osoba zainteresowana prowadzeniem gabinetu stomatologicznego, to taka propozycja zostanie pozytywnie rozpatrzona przez dyrektora placówki.

W Zespole Szkół nr 1 systematycznie remontuje się sanitariaty oraz szatnie dla uczniów. W roku 2015 przeprowadzono gruntowny remont dwóch łazienek w budynku gimnazjum oraz dwóch szatni z prysznicami i toaletami przy sali gimnastycznej. Remontowane pomieszczenia przystosowano jednocześnie dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Ogólny koszt prac wyniósł ponad 115 tys. złotych. Jednocześnie dyrektor szkoły zwrócił się z prośbą do organu nadzorującego o zabezpieczenie w planie remontów na 2016 rok środków finansowych na remont łazienki w budynku szkoły podstawowej.

Co do Pani uwag odnośnie funkcjonowania MOSiR, spieszymy wyjaśnić, że zakłócenia w regularnym funkcjonowaniu lodowiska Biały Orlik wynikały głównie z pogody (temperatury powyżej 8°C, duże nasłonecznienie naprzemiennie z opadami deszczu). Wskutek opadów lód był kruchy a w wielu miejscach stała woda. MOSiR Reda dokładał wszelkich starań aby utrzymać lód w jak najlepszym stanie, dzięki czemu w czasie ferii lodowisko zostało ponownie uruchomione.

Jeśli chodzi o zajęcia prowadzone w czasie ferii, to MOSiR w godzinach porannych proponował turnieje tenisa ziemnego (wtorki godz. 10.00), tenisa stołowego (piątki godz. 10.00), piłki nożnej (środy x 2 , poniedziałek godz. 10.00), piłki siatkowej (wtorek, czwartek godz. 12.00) oraz koszykówki (czwartek godz. 10.00). Poza turniejami, które odbywały się prawie codziennie, prowadzone były regularne, całoroczne zajęcia sportowe. Brak zajęć na ściance wspinaczkowej wynikał z przeniesienia ich na późniejszy termin z powodu zamknięcia szkoły w pierwszym tygodniu ferii. Łącznie w czasie tegorocznych ferii MOSIR Reda przeprowadził 12 turniejów (10 dla dzieci w różnym wieku, 2 kat. OPEN), rozegrano ligę piłki siatkowej oraz baśki kaszubskiej, przeprowadzone zostały także nowe zajęcia fitness dla mam oraz 2 turnusy półkolonii łącznie dla 40 dzieci z MOPSu.

Pyta Pani również, kiedy zacznie funkcjonować budżet obywatelski. Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, od sześciu lat mieszkańcy Redy mają możliwość realizacji własnych przedsięwzięć na rzecz miasta w ramach tzw. inicjatyw lokalnych. Na poziomie prawa miejscowego możliwość ta została usankcjonowana Uchwałą Nr XLIX/423/2010 Rady Miejskiej w Redzie w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych mieszkańców na terenie Gminy Reda. W tej sytuacji, na dzień dzisiejszy, nie przewiduje się utworzenia osobnego budżetu obywatelskiego.

W razie potrzeby uzupełnienia powyższych informacji uprzejmie prosimy o kontakt.

Z poważaniem,
Z upoważnienia Burmistrza
Halina Grzeszczuk
Zastępca Burmistrza Miasta Redy


Pytanie: Bogdan – PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH NA GNIEWOWSKIEJ

Panie Burmistrzu ponawiam temat w kwestii bezpieczeństwa pieszych, a w szczególności dzieci w okolicy ulicy Gniewowskiej, Objazdowej. W odpowiedzi Pani Sekretarz Miasta Redy napisała, cytuję:…W celu dokładnego zbadania zagadnienia tutejszy Urząd wystąpił z prośbą o przedstawienie opinii do Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego. Sprawa jest w toku i w przypadku pozytywnej opinii przystąpimy do realizacji tego zadania. O szczegółach będziemy informować Pana bezpośrednio za pośrednictwem poczty elektronicznej..Niestety do dzisiaj, a minęło już kilka miesięcy, brak jest jakichkolwiek informacji w tej sprawie. Jeszcze raz bardzo proszę o pochylenie się nad tym problemem, wiosna za pasem, a autka „śmigają” coraz szybciej…

Z poważaniem,
Bogdan

Szanowny Panie!

Uprzejmie informuję, że Gmina Miasto Reda uzyskała pozytywną opinię dot. budowy przejścia dla pieszych na ul. Gniewowskiej. Dokumentacja projektowa została złożona do Starostwa Powiatowego w Wejherowie i niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, przystąpimy do realizacji zadania, którego zakończenie planowane jest na koniec drugiego kwartału b.r.

Jeszcze raz dziękujemy za Pana zaangażowanie w sprawy lokalne, szczególnie dotyczące wspólnego bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Z poważaniem,
Z upoważnienia Burmistrza
Halina Grzeszczuk
Zastępca Burmistrza Miasta Redy


Pytanie: Mikołaj – Ruch samochodowy na ul. Wiśniowej po przebudowie nawierzchni

Szanowny Panie Burmistrzu,
Jestem mile zaskoczony przebudową ulicy Wiśniowej, to zdecydowanie słuszna i potrzebna inwestycja. Chciałbym jednak zasygnalizować problem, który pojawił się po przebudowie, a mianowicie zwiększył się ruch samochodowy w szczególności ruch, który ignoruje ograniczenie prędkości do 40km/h i układ skrzyżowań równorzędnych. Niejednokrotnie obserwowałem samochody gnające grubo ponad 60km/h od wyniesionego skrzyżowania z ulicą Nową do wyniesienia przy skrzyżowaniu z ulicą Kasztanową. Rozmawiałem w tej sprawie z działem inwestycji niestety bez efektu. Moja prośba to dodanie oznakowania poziomego tak jak na osiedlu „Przy Młynie” czyli namalowanych znaków „skrzyżowanie dróg równorzędnych” i „ograniczenia prędkości”.

Z poważaniem,
Mikołaj

Szanowny Panie!

W odpowiedzi na Pańską prośbę, która została przesłana do urzędu drogą elektroniczną w dniu 6 marca br. informujemy, iż wykonanie oznakowania informującego użytkowników ul. Wiśniowej o poruszaniu się w strefie skrzyżowań równorzędnych (wraz z zaleceniem maksymalnej prędkości 40 km/h) jest planowane na przełom kwietnia i maja.

Jednocześnie bardzo Panu dziękujemy za zainteresowanie sprawami lokalnymi.

Z poważaniem,
Z upoważnienia Burmistrza
Halina Grzeszczuk
Zastępca Burmistrza Miasta Redy


Pytanie: Jolanta – autobus 18, szkoła sp3

Witam,
Na Nowym Betlejem coraz więcej bloków, mieszkańców a autobus nr 18 jak jeździł co 3 godziny tak dalej rzadko, w weekend w ogóle. Czy byłaby szansa, aby to zmienić? Rozkład nie odpowiada nawet temu, aby dzieci na późniejszą godzinę mogły dojechać do szkoły nie mówiąc już o powrocie, który zazwyczaj musi kończyć się na piechotę pół godziny.

W całym trójmieście dzieci mają zapewnioną opiekę w szkołach podczas ferii, niestety w Redzie nie. A MDK dla dzieci 6-letnich oferuje jedynie jedne zajęcia w ciągu 2 tygodni – 4 godziny.

W Rumi postarali się o dofinansowanie do nauki pływania… Czemu Reda nie bierze udziału w takich projektach?

Jolanta

Szanowna Pani!
Przede wszystkim bardzo Pani dziękujemy za zaangażowanie w funkcjonowanie społeczności lokalnej i związane z tym kwestie, które porusza Pani w nadesłanym mailu. Samorząd Miasta Redy zdaje sobie sprawę, że istnieje potrzeba zwiększenia ilości i częstotliwości autobusów tym bardziej, że Reda się rozwija i przybywa mieszkańców, co nas – jako władze miasta – niezmiernie cieszy. Mamy jednak świadomość zwiększonych oczekiwań mieszkańców i konieczności podjęcia odpowiednich działań. Sukcesywnie rozszerzamy sieć komunikacji miejskiej, czego przykładem jest chociażby uruchomienie w styczniu 2015 linii nr 17.

Na terenie Redy funkcjonuje obecnie dwóch przewoźników, są to: ZKM Gdynia dla linii „J” oraz MZK w Wejherowie dla linii pozostałych. Obsługujące rejon Pani zamieszkania linie 18 i 9 wykonują łącznie 11 kursów, od godz. 6.11 do 20.25 (Linia nr 18: 6.11; 9.00; 11.00; 13.00; 15.00; 17.00; 19.00. Linia nr 9: 5.42; 6.55; 7.35; 20.25). Pomimo tego, że koszty organizacji przewozu ponosi Gmina (w tym roku budżetowym jest to około 1 700 tys. zł.), jednak nie możemy sami zmienić rozkładów jazdy. Planujemy w najbliższym czasie (do końca tego kwartału) zorganizować spotkanie z władzami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, na którym ten problem zostanie poruszony.

Odpowiadając na drugą część Pani pytania informujemy, że placówki oświatowe na terenie Redy, wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz funkcjonującą w ramach Miejskiego Domu Kultury „Fabryką Kultury”, przygotowały na czas ferii zróżnicowaną ofertę programową. Harmonogram zajęć w redzkich szkołach wyglądał następująco:

W Szkole Podstawowej nr 5 – dwa razy zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej, jedno wyjście do kina i zajęcia w świetlicy. W Zespole Szkół nr 1 zajęcia odbywały się codziennie w godz. 8 – 15, w tym zajęcia sportowe w I tygodniu ferii i w pozostałe dni kółka przygotowujące do konkursów kuratoryjnych. W Zespole Szkół nr 2 w II tygodniu ferii, w godz. 9 – 14, odbywały się treningi sportowe a w Szkole Podstawowej nr 2 codziennie organizowano zawody sportowe. Ponadto od 10.00 do 21.00 było czynne lodowisko a w „Fabryce Kultury” zorganizowano cykl zajęć warsztatowych dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Wyjaśniając sprawę dofinansowania do zajęć pływania dla dzieci, niestety – w odróżnieniu od Rumi – Reda nie posiada miejskiego obiektu sportowego z basenem, co warunkuje takie przedsięwzięcie. Jedyny basen na terenie Redy, który jest w trakcie budowy, jest w całości obiektem komercyjnym.

Mamy nadzieję, że udało się nam odpowiedzieć wyczerpująco na Pani pytania, w razie potrzeby pozostajemy do dyspozycji.

Z poważaniem,
Z upoważnienia Burmistrza
Halina Grzeszczuk
Zastępca Burmistrza Miasta Redy


Pytanie: Leszek – dot. interwencji

Szanowny Panie.

Uprzejmie proszę o informację w jaki „sposób” doprowadzić do likwidacji nielegalnej działalności w zakresie blacharstwo-lakiernictwo pojazdowe prowadzonej na posesji przy ul.Kasztanowej. Okazuje się, że ani Inspekcja Pracy, ani Wydział Ochrony Środowiska Starostwa nie mogą nic zdziałać. Podobno sprawę przejął wydział budownictwa, ale nadal żadnej reakcji nie widać. „Panowie” mechanicy działają po godz.16:00 z uśmiechem na BEZRADNOŚĆ urzędniczą i piszącego te słowa. Nadmieniam, ze działalność nie jest prowadzona jako jednorazowa, gdyż właściciel zajmuje się pozyskiwaniem pojazdów uszkodzonych i wprowadzaniem ich w obieg. Tematem powyższym zająłem się ze względu na uciążliwość, gdyż w okresie wiosna- lato-jesień większość prac szlifierskich /zapylenie/prowadzona była na otwartej przestrzeni, a prace lakiernicze powodowały obecność w powietrzu szkodliwych substancji lotnych.

Pozdrawiam – Życząc przy okazji OWOCNEGO w sukcesy 2016 roku

W odpowiedzi na Pana zgłoszenie, przesłane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta w Redzie, dotyczące domniemanej działalności w zakresie blacharstwo-lakiernictwo pojazdowe przy ul. Kasztanowej uprzejmie informuję, że pracownicy Referatu Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska tut. Urzędu przeprowadzili w dnia 23 lutego 2016 r. na podstawie art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska.

W trakcie przeprowadzania tej kontroli nie były prowadzone żadne prace blacharsko-lakiernicze. Właściciel nieruchomości oświadczył, że nie prowadził na tej posesji działalności gospodarczej, a samochody znajdujące się na tej nieruchomości naprawia we własnym zakresie i na własne potrzeby.

Zgodnie § 11 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Redy, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 7 czerwca 2015 roku naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami jest dopuszczalna, o ile nie powoduje zagrożenia dla środowiska.

W toku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono, aby właściciel posesji dokonywał napraw pojazdów w sposób powodujący zagrożenia dla środowiska, w szczególności braku oznak prowadzenia działalności blacharsko-lakierniczej.

Ustalenia pracowników tut. Urzędu podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 23 lutego 2016 r. są zbieżne z wynikami kontroli z dnia 10 listopada 2015 r. jaką przeprowadziło Starostwo Powiatowe w Wejherowie.

Ponadto informuję, że wykonywanie obowiązków niezgodnie z postanowieniami „Regulaminu utrzymania czystości i porządku” stanowi wykroczenie określone w art. 10 ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2013 poz. 1399) w zw. z art. 5 ust 1 pkt 5 tej ustawy.

Dodatkowo informuję, że zgodnie z art. 601 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1094 ze zm.) prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej stanowi wykroczenie.
Organem uprawnionym do ścigania sprawców popełniania wyżej opisanych wykroczeń są jednostki organizacyjne policji.

Z uwagi na charakter zdarzenia (wykonywanie prac blacharsko-lakierniczych jest działaniem zazwyczaj krótkotrwałym, po którym dowody zostają „zutylizowane”) nawet kilkugodzinna zwłoka w zawiadomieniu odpowiedniego organu powoduje, że nie sposób jednoznacznie wykazać, czy doszło do naruszenia w/wym. przepisów.

W przypadku ponownego zauważenia podobnego zdarzenia właściwym będzie bezpośrednie zwrócenie się do funkcjonariuszy policji.

Z poważaniem,
Z upoważnienia Burmistrza
Halina Grzeszczuk
Zastępca Burmistrza Miasta Redy


Pytanie: Maja – Nowy harmonogram wywozu odpadów

Dzień dobry,
proszę o informację czym kierowali się urzędnicy odpowiedzialni za organizację wywozu odpadów na terenie Redy tworząc tak kuriozalny harmonogram jaki mamy obecnie? Co stało na przeszkodzie, by utrzymać system działający z powodzeniem do tej pory? Fakt wyłonienia nowej firmy na drodze przetargu nie jest chyba powodem tych niekorzystnych zmian, ponieważ to mieszkańcy są klientami płacącymi za usługi, a nie na odwrót. W chwili obecnej pojawia się coraz więcej głosów niezadowolenia, a powodów jest kilka – brak regularności w odbiorze (mimo, że np. podane są wtorki, to niekiedy są to środy, niekiedy czwartki czy nawet sobota), co wymaga nieustannego kontrolowania harmonogramu – chyba nie o to chodziło, by dzień w dzień zerkać w kalendarz zastanawiając się co wystawić następnego dnia.

Kolejnym powodem jest to, z uwagi na powyższe, ludzie chcąc ułatwić sobie życie, będą po prostu trzymać cały czas wszystkie worki z odpadami pod posesjami, co z pewnością nie doda uroku miastu. Jako mieszkanka, która nie ma wyboru i MUSI płacić podatek za odprowadzanie odpadów uprzejmie proszę o zweryfikowanie tego harmonogramu i dostosowanie go do potrzeb MIESZKAŃCÓW, a nie wygody firmy wywozowej.

Z poważaniem Maja

Pytanie: Ewelina – wywóz śmieci

Witam serdecznie
Mam pytanie, co sądzi Pan o nowym harmonogramie wywozu śmieci i czy czyta Pan czasami jakie zdanie maja mieszkańcy wobec nielogicznych działań UM Reda? http://e-reda.pl/viewtopic.php?f=1&t=3612&start=450

Ewelina

Uprzejmie informuję, że jednym z założeń towarzyszących tworzeniu harmonogramu jest konieczność zwiększenia kontroli nad segregacją odpadów odbieranych z terenu miasta Redy. W poprzednich latach – 2014-2015 do tutejszego Urzędu wpływały liczne sygnały mieszkańców o zbieraniu odpadów selektywnych jednym samochodem, co mogło świadczyć o mieszaniu odpadów i czyniło bezskuteczną segregację odpadów prowadzoną przez mieszkańców w ich domach.

Każde zmieszanie odpadów segregowanych powoduje zakwalifikowanie takiego odpadu przez wysypisko jako odpadu zmieszanego i negatywnie wpływa na uzyskiwane przez Gminę Miasto Reda poziomy recyklingu, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku. Brak osiągnięcia określonego poziomu recyklingu w konsekwencji spowoduje nałożenie gminie kar. W chwili obecnej okoliczne gminy (Gdynia, Miasto Wejherowo i Gmina Wejherowo) dążą również do tego, aby każdą frakcję odbierać osobno.
Przesunięcia terminów odbioru odpadów mają miejsce w miesiącach, w których dni ustawowo wolne od pracy przypadają w środku tygodnia.

Wprowadzone rozwiązania mają na celu zwiększenie odbioru odpadów zbieranych selektywnie.

Z poważaniem
Z upoważnienia Burmistrza,
Hanna Janiak
Sekretarz Miasta Redy


Pytanie: Tomasz – ŚMIECI

OD NOWEGO ROKU ZOSTAŁA ZMIENIONA FIRMA ZAJMUJĄCA SIĘ WYWOŻENIEM ŚMIECI. PROSZĘ O PODANIE CZY POJEMNIK I WORKI, KTÓRE POSIADAM Z FIRMY REMONDIS SĄ NADAL AKTUALNE CZY TEŻ MUSZĘ NABYĆ NOWY? NA STRONIE UM NIE MA TAKIEJ INFORMACJI.JEŚLI TAK TO Z KIM MUSZĘ SIĘ KONTAKTOWAĆ. i CO OZNACZA WYWÓZ WORKÓW Z POPIOŁEM – NIE POSIADAM ŻADNEGO TAKIEGO WORKA? PROSZĘ O SZYBKĄ ODPOWIEDŹ.

Tomasz

Od 1 stycznia 2016 r. odpady komunalne z miasta Reda odbiera Firma Sanipor z Gdyni i to jej pracownicy w dniu pierwszego odbioru odpadów dostarczali worki do segregacji (w tym koloru szarego do popiołu). Do czasu ich otrzymania odpady można było gromadzić w workach z logo poprzedniej firmy i były one odbierane w normalnym trybie. Worki do popiołu można (już przed pierwszym odbiorem) otrzymać w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Puckiej 9, w godzinach pracy urzędu, lub bezpośrednio od Firmy Sanipor podczas odbioru odpadów.

Wszelkich niezbędnych informacji udzielają na bieżąco pracownicy Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi – nr tel. 58 678-80-21, 058 678-80-15.

Informacje dot. wywozu śmieci są zamieszczane na naszej stronie www.reda.pl w prawym bocznym panelu „Uwaga! Zmiana Firmy wywożącej śmieci. Harmonogram wywozu jest dołączany do Miejskiego Biuletynu Informacyjnego.

Z poważaniem
Z upoważnienia Burmistrza,
Hanna Janiak
Sekretarz Miasta Redy


Pytanie: Elena – praca

Dzień dobry! Bardzo proszę o rozpatrzenie mojego pytania. Pochodzę ze wschodu Ukrainy gdzie ukończyłam Doniecki Nacjonalny Techniczny Uniwersytet, w kierunku ekologi i ekonomi. Mam duże doświadczenie w pracy urzędu miasta, sferze komunalnej, rozrywki i biznesu. Mieszkam tutaj na stale z mężem Polakiem,i moja córka chodzi do pierwszej klasy szkoły podstawowej nr4 w Redzie . Szukam pracy i jestem pewna że moje doświadczenie, energia i chęć do pracy , może bardzo korzystnie wpływać na rozwój miasta Redy. Dziękuje z góry i czekam na odpowiedź.

Pozdrawiam
Elana

Dzień dobry!

Odpowiadając na Pani  zapytanie uprzejmie informuję, że zatrudnianie w Urzędzie Miasta odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz.1202 ze zm.) oraz zarządzenia Nr OR.10.2013 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

Informacje dot. naboru umieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.reda.pl – zakładka oferty pracy) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33 oraz  ul. Pucka 9.

Obecnie ogłoszone są dwa nabory na wolne stanowisko urzędnicze, tj. na:

1. młodszego referenta zatrudnionego w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych;

2. młodszego referenta zatrudnionego na jednym stanowisku pracy w tym:

– ½ etatu na Stanowisku ds. Obsługi Rady Miejskiej oraz

– ½ etatu w Referacie Organizacyjnym.

Dokumenty, odnośnie ww. naborów, określone w ogłoszeniu należy składać bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, lub przesłać za pośrednictwem ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej) – do godz. 15,00 oraz pocztą na adres Urzędu, w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem tj. wpisaniem nazwy, którego dotyczy nabór w terminie najpóźniej do dnia 9 lutego 2016 r., do godz. 15.00.

Kwestionariusz  oraz Oświadczenie  znajdują się również na stronie internetowej (http://bip.reda.pl – zakładka oferty pracy -dokumenty aplikacyjne) ponadto dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańskiej 33 (sekretariat – pokój nr 104 – I p.) oraz ul. Pucka 9 (pokój nr 25 – I p.)

Z poważaniem
Z upoważnienia Burmistrza,
Hanna Janiak
Sekretarz Miasta Redy


Pytanie: Tomasz – Ulica Wiśniowa

Witam, czy w przyszłym roku planuje Pan remont ulicy Wiśniowej w kierunku ul Kazimierskiej?

Jeśli tak to czy istnieje możliwość usunięcia drzewa (starej jabłoni), która znajduje się przy posesji ul. Topolowa róg Wiśniowej? Czy jest w planach postawienie pojemników na psie odchody przy ul. Wiśniowej? Czy są plany podłączenia osiedla Ciechocino do sieci ciepłowniczej KOKSIK co wyeliminowałoby zanieczyszczenie powietrza przez palenie w piecach węglowych?
Czy istnieje możliwość wcześniejszej zmiany świateł na ul. Puckiej, ponieważ w godzinach porannych tj. 6.00.-7.00 kiedy jest duże natężenie ruchu pojazdów trudno jest wydostać z Ciechocina z ul. Kazimierska lub ul. Nowa na ul. Pucką?

Z poważaniem mieszkaniec Redy Ciechocina

Szanowny Panie.Odpowiadając na Pana e-maila uprzejmie informuję, że na początku sezonu budowlanego ogłosimy przetarg na realizację II-go etapu budowy ul. Wiśniowej tj. od ul. Nowej do ul. Kazimierskiej. Wówczas w ramach budowy będzie mogło być usunięte drzewo owocowe.

Planujemy w najbliższym czasie ustawić dwa pojemniki na psie odchody, w tym jeden w pobliżu skrzyżowania ul. Topolowej z ul. Wiśniową, a drugi na skrzyżowaniu ul. Nowej z ul. Wrzosową.

Do czasu zmodernizowania skrzyżowania ulic: Pucka – Nowa – Polna nie możemy wprowadzić zmiany działania sygnalizacji świetlnej. Zarządcą tej sygnalizacji jest Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Z poważaniem
Z upoważnienia Burmistrza,
Hanna Janiak
Sekretarz Miasta Redy


Pytanie: Andrzej – Ozdoby świąteczne

Panie Burmistrzu ponawiam temat wywieszonych świecących ozdób świątecznych gdyż w ubiegłym roku zwracano Panu uwagę na w/w problem / proszę przewertować pytania do burmistrza/ wstyd i obciach jak można było wywieszać ozdoby bez uprzedniego sprawdzenia w jakim stanie technicznym są te ozdoby i to wzdłuż ulicy Gdańskiej.


Z poważaniem Andrzej

Szanowny PanieDziękujemy za zwrócenie nam uwagi na problem związany z ozdobami świątecznymi. Pragniemy wyjaśnić, że ze względu na duże koszty związane z zakupem nowych ozdób świątecznych chcieliśmy je wymienić dopiero w roku następnym. Przed wywieszeniem ozdoby, które są w naszej dyspozycji zostały sprawdzone i rozwieszono tylko te, które były sprawne. Jednakże ze względu na swój „wiek” tzn. dotychczasowy długi okres wykorzystywania, już w ciągu następnych dni, niektóre z nich częściowo lub w całości przestały świecić. Dnia 9 grudnia 2015 roku został zlecony demontaż wszystkich „starych” ozdób zawieszonych na ulicy Gdańskiej oraz tych, które są uszkodzone i powieszone na pozostałych ulicach. Ze względu na znaczne i nieprzewidziane uszkodzenia oraz w celu zapewnienia świątecznego nastroju w mieście niezwłocznie zostały zamówione nowe ozdoby w ilości 42 szt.(gdzie 36 szt. wywieszono na ul. Gdańskiej i 12 szt. na ul. Jana Pawła II). Z uwagi na czas potrzebny do wyprodukowania nowych ozdób zostały one wywieszone dopiero w dniu 21 grudnia 2015 roku. W celu uniknięcia podobnych kłopotów w przyszłym roku zakładamy, że wszystkie ozdoby, które są już długo używane zostaną wymienione na nowe.

Z poważaniem
Z upoważnienia Burmistrza,
Hanna Janiak
Sekretarz Miasta Redy