Zaznacz stronę

Archiwum pytań

Pytanie:Patrycja – Skrzyżowania równorzędne

Dzień dobry,
Mieszkam na ulicy Topolowej. Czy można byłoby ulicę Brzozową i Wiśniową oznaczyć pierwszeństwem przejazdu tak jak było wcześniej?
W okresie letnim turyści jak wiadomo omijają korki ulicą Obwodową, Kazimierską i dalej. Już wiele razy wyjeżdżając z Topolowej mogłabym wyjechać z pierwszeństwem narażając się na stłuczkę. Kierowcy i tak ustępują zawsze jadącym Brzozową czy Wiśniową, bo wiedzą, że mało który kierowca tam respektuje skrzyżowanie równorzędne.

Szanowna Pani!

We wskazanym przez Panią rejonie obowiązują skrzyżowania równorzędne. Taki system organizacji ruchu został wprowadzony jako najbardziej optymalny i jest bezpieczny, pod warunkiem stosowania się przez użytkowników drogi do przepisów ruchu drogowego. W przypadku stwierdzenia łamania przepisów należy poinformować policję.

Urząd Miasta w Redzie zleci w najbliższym czasie odświeżenie i uzupełnienie poziomego oznakowania drogi, co nie pozostawi wątpliwości, co do przepisów, jakie w tym rejonie obowiązują.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk, Zastępca Burmistrza Miasta Redy

Pytanie:  Katarzyna: Peron SKM

Dzień dobry.

Ponawiam pytanie o windę bądź podjazd dla wózków na peron SKM.

Poniżej link do informacji, że takie udogodnienie będzie.

https://www.nadmorski24.pl/aktualnosci/33671-reda-zbuduja-wjazd-dla-wozkow-na-peron-skm-w-przyszlym-roku.html

Jeśli źle została zrozumiana Państwa odpowiedź, uprzejmie proszę o jej sprostowanie, by nie myliła mieszkańców.
Remont okolic dworca przebiega zgodnie z planem, za co należy się pochwała, ale w dalszym ciągu brakuje dostępu na peron SKM dla osób niepełnosprawnych bądź rodziców z dziećmi w wózkach. Zazwyczaj słyszę odpowiedź że to teren PKP. Dalej jednak uważam, że gdyby miasto poświęciło na to swoje fundusze, PKP nie miałoby nic przeciwko. Chyba że dostali Państwo odmowną odpowiedź od PKP- proszę zatem o informację. Jest to jedna z ważniejszych inwestycji która powinna położyć kres barierom komunikacyjnym w naszym mieście. Proszę o odpowiedź czy coś w tym kierunku jest wykonywane.

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Szanowna Pani!

Szanowna Pani!

Modernizacja peronów na dworcu w Redzie stanowi osobne przedsięwzięcie „Modernizacja linii kolejowej 203”, prowadzone przez PKP PLK SA. Wg naszych informacji, obecnie trwają prace projektowe, a projekt zakłada budowę wind na każdy peron i ułatwienia dla wózków oraz osób niepełnosprawnych.

Z poważaniem

/-/ Łukasz Kamiński

Zastępca Burmistrza

Pytanie:  Aneta: Znak „Apteka” przy Lidlu

Dzień dobry.
Zwracam się do Pana z zapytaniem o procedurę ustawienia znaku – strzałki – z napisem „Apteka” wskazującej kierunek do Apteki Starowiejskiej przy ul. Fenikowskiego. Znak informacyjny miałby być zlokalizowany naprzeciwko wejścia do sklepu Lidl.
z poważaniem
Aneta

Szanowna Pani!

Znak informacyjny typu strzałka wskazująca obiekt handlowy nie mieści się w katalogu znaków drogowych i jest traktowany jako reklama, co oznacza, że jego umieszczenie jest odpłatne. W pierwszej kolejności należy ustalić, kto jest właścicielem terenu, na którym znak miałby być umieszczony. Jeżeli grunt należy do Gminy Miasto Reda, prosimy o kontakt z Referatem Inwestycji i Inżynierii Miejskiej, gdzie udzielimy Pani informacji, jak wygląda procedura złożenia stosownego wniosku i jakie opłaty wiążą się z umieszczeniem znaku. W przypadku, gdy grunt należy do kogoś innego, należy zwrócić się bezpośrednio do właściciela.

Z poważaniem

/-/ Łukasz Kamiński

Zastępca Burmistrza

Pytanie:  Karol: Drogi wyjazdowe z miasta

Witam,
Pytanie odnosi się do dwóch dróg wyjazdowych z Redy w kierunku południowym: Reda-Zbychowo oraz Reda-Gniewowo. Czy są jakieś plany remontu/przebudowy? Wiem, że poza granicami miasto nie ma wpływu na stan drogi, ale czy istnieją jakiekolwiek perspektywy współuczestnictwa z Gminą Wejherowo, powiatem bądź Lasami Państwowymi w takim projekcie?
Nie ukrywam, że ja tylko szukam wszelkich alternatyw wyjazdu i wjazdu do Redy w okresie letnim, ale są mieszkańcy, którzy codziennie pokonują te szlaki, a stan nawierzchni jest po prostu kiepski.
Pozdrawiam,
Karol

Szanowny Panie!

Jak Pan słusznie wnioskuje, wspomniane drogi nie są własnością Gminy Miasto Reda, lecz pozostają w zarządzie Gminy Wejherowo. Jednakże, na mocy porozumienia, Reda współfinansuje remonty cząstkowe i prace związane z bieżącym utrzymaniem drogi będącej własnością Lasów Państwowych. Większe remonty ani przebudowa nie są w najbliższym czasie planowane.

Z poważaniem

/-/ Łukasz Kamiński

Zastępca Burmistrza

Pytanie:  Dorota: MZK WEJHEROWO, ROZKŁAD JAZDY LINIA 9,19

Dzień dobry,
My mieszkańcy Reda Rekowo i okolic prosimy o odniesienie się w sprawie komunikacji miejskiej MZK Wejherowo.
Dlaczego linia 9 jeździ do Rekowa co godzinę? Czy nie można w końcu podjąć decyzji aby zwiększyć częstotliwość funkcjonowania linii 9.
Linia 19 z linią 9 nie jest kompatybilna.
Przykład po godzinie 15 mieszkańcy Rekowa i nie tylko nie są wstanie przesiąść się w Redzie przy dworcu na 19 gdyż w/g planu odjeżdża o 15:31 a 9 o 15:30 i praktycznie za każdym razem 19 odjeżdża 9 z przed nosa. Takie przykłady można mnożyć. Mieszkańców przybywa a MZK stoi w miejscu.
Od poniedziałku do piątku linia 9 powinna być zmieniona na częstsze kursy do Rekowa.
Proszę o ustosunkowanie się do sprawy.

Czy miasto zrobić w końcu coś dla mieszkańców Rekowa i okolic. Chodzi tutaj o autobusy linii numer 9 i 19. Dlaczego nikt nie pomyśli o nas, o naszym koszmarnym dojeździe i powrotach z pracy, szkół i nie tylko. Linia numer 9 kursuje do Rekowa co godzinę. Dlaczego co drugi autobus kursuje tylko do Ciechocina, przecież to absurd!
My mieszkańcy musimy ciągle od wielu lat dostosowywać się do rozkładu jazdy.
Linia 19 jeździ bardzo rzadko, więc nie zmienia tu wiele.
Korki które są zawsze powodują to, że człowiek choćby nie wiem jak się starał to nie może zgrać się z rozkładem jazdy.
Prosimy wziąć nas w końcu pod uwagę bo problem ciągnie się od wielu lat.
Reda się rozbudowuje a MZK stoi w miejscu.

Szanowna Pani!

W odpowiedzi na to i poprzednie Pani pytanie informujemy, że niestety, w roku bieżącym nie ma możliwości zwiększenia ilości linii autobusowych. Taka operacja wiąże się ze znacznym zwiększeniem kosztów, które nie zostały przewidziane w tegorocznym budżecie miasta. Rozkłady jazdy są dostosowywane przez operatora – MZK Wejherowo – do rozkładów innych przewoźników operujących na terenie Redy, jak SKM lub ZKM Gdynia.

Pani uwagi zostały przekazane MZK Wejherowo, który przedstawił symulację korekty rozkładów jazdy autobusów. Jeżeli propozycja ta i idące za nią koszty zostaną zatwierdzone przez Radę Miejską, od nowego roku zmiany będą mogły wejść w życie.

 

Z poważaniem

/-/ Łukasz Kamiński

Zastępca Burmistrza

Pytanie:  Dorota: Rowery MEVO

Witam,
czy jest możliwość zwiększenia ilości stacji MEVO w Redzie, Reda Rekowo-Aleja Lipowa, Pogodna.
A także zwiększenia ilości rowerów.

Pozdrawiam,
Dorota

Szanowna Pani!

Rozkład geograficzny stacji MEVO w obszarze metropolitalnym, do którego należy nasze miasto Reda, został ustalony w oparciu o następujące czynniki: oddalenie od kolejowych węzłów przesiadkowych maksymalnie o 5 km, rozmieszczenie i gęstość celów i źródeł podróży, gęstość zaludnienia, bliskość przystanków komunikacji publicznej, oddalenie od pozostałych stacji MEVO, dostępność gruntu miejskiego, a w niektórych przypadkach – aktualne warunki poruszania się rowerem.

W Redzie ustalenie miejsc, gdzie znajdują się stacje MEVO zostało poprzedzone konsultacjami społecznymi. Na obecnym etapie wdrożeniowym nie ma możliwości utworzenia nowych stacji ani dokonywania korekt ich położenia.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie:  Ewa – Lekarz ginekolog z NFZ -Brak

Co robi władza dla kobiet ?/ że brak na tak duże miasto jak Reda lekarza ginekologa z NFZ , nie wszystkie kobiety stać na wizytę za około 150 zł !!? Czy ten problem jest znany naszej władzy ?/ Pozdrawiam

Szanowna Pani!

W odpowiedzi na Pani pytanie informujemy, że tut. organ nie ma wpływu na zawieranie kontraktów i realizację umów o udzielanie świadczeń opieki  zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Niemniej jednak, mając na uwadze potrzebę ochrony zdrowia mieszkanek naszego Miasta, zwrócimy się do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, z wnioskiem o rozpisanie uzupełniającego konkursu na realizację bezpłatnych usług ginekologicznych w Redzie. Jednocześnie zamierzamy podjąć rozmowy z lekarzami, prowadzącymi na terenie Redy indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w zakresie ginekologii, o rozważenie możliwości przystąpienia do ww. konkursu.

Z poważaniem

/-/ Łukasz Kamiński

Zastępca Burmistrza

Pytanie:  Gosia – Opieka przedszkolna w oddziale przy SP4

Dzień dobry

Zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytanie czy w roku szkolnym 2019/2020 dzieci z oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 4 będą miały możliwość pozostania w placówce dłużej niż ustawowe 5h?

W bieżącym roku nie ma takiej możliwości. Argumentują to Państwo potrzebą „zapewnienia pomieszczeń do nauki dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2, w związku z jej rozbudową.”

Jeśli od września 2019 dzieci z SP2 wrócą do budynku swojej szkoły, to będzie możliwość dłuższej opieki dla przedszkolaków?

Szanowna Pani!

Jeżeli rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 zakończy się zgodnie z planem, a na razie wszystko na to wskazuje, wówczas nie będzie przeszkód, aby czy w roku szkolnym 2019/2020 dzieci z oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 4 pozostawały w placówce dłużej niż ustawowe 5 godzin.

 

Z poważaniem

/-/ Łukasz Kamiński

Zastępca Burmistrza

Pytanie:  Agnieszka – Topolowa

Szanowny Panie Burmistrzu,
Jestem mieszkańcem ulicy Topolowej i mam pytanie związane z przejezdnością przez w/w ulicę.
Otóż większość mieszkańców posiada dwa samochody, co często ogranicza możliwość przejechania tą ulicą.
W dniu 01.02.2019/ 15:37 był pożar pieca gazowego w budynku jednorodzinnym przy ulicy Topolowej w Redzie straż pożarna miała poważne problemy, aby dostać się do niego właśnie od strony ulicy Wrzosowej. Co stanie się w przypadku, kiedy miałaby tam przejechać karetka pogotowia ratunkowego czy policja lub inna służba drogowa?
Parkingi, które znajdują się na ulicy Wiśniowej są w większości zaadoptowane przez jej mieszkańców, więc nie ma możliwości zaparkowania tam swojego auta.
Nie ma również możliwości przejazdu wózkiem z dzieckiem po chodniku, gdyż jest on blokowany przez zaparkowane tam samochody. Trzeba wtedy poruszać się po nierównościach ulicy.
Czy istnieje również możliwość odnowienia nawierzchni ulicy Topolowej, gdyż są w niej dziury i nierówności?
Sugerowałam bym wybudowanie miejsc parkingowych umiejscowionych przy ulicy Brzozowej (obecnie jest tam plac zieleni).
W związku z szeroko rozpowszechnioną ekologią czy mają Państwo w planach dzielnicy Ciechocino do sieci ciepłowniczej Koksik?
Proszę o szybką odpowiedź.

Szanowna Pani!

W odpowiedzi na poruszone przez Panią problemy informujemy, że w przypadku zauważenia nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów, zwłaszcza w sytuacji, gdy ograniczają one przepustowość ulicy, należy powiadomić miejscowy komisariat policji.

Remonty cząstkowe uszkodzonych nawierzchni dróg będących pod zarządem Gminy Miasto Reda są dokonywane na bieżąco, zgłoszenia o złym stanie drogi są przyjmowane przez Referat Inwestycji i Inżynierii Miejskiej tutejszego Urzędu i – po potwierdzeniu ich stanu podczas wizji lokalnej –  realizowane w kolejności wpływu.

Niestety, w najbliższych planach inwestycyjnych nie leży podłączenie dzielnicy Ciechocino do miejskiej sieci ciepłowniczej Koksik. W dalszej perspektywie Gmina planuje rozszerzenie sieci na teren Ciechocina, co zależy m.in. od ilości i rodzaju zadeklarowanych odbiorców.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie:  Andrzej – Budowa ul. Polnej

Zwracam się z prośbą do Pana o wzięcie pod uwagę przeniesienia skrzynki elektrycznej przy okazji przebudowy ul.Polnej. skrzynka ta należy do U.M. REDA i zasila oświetlenie ul.MIĘTOWEJ i POLNEJ. O niefortunnej lokalizacji tej skrzynki w dniu jej montażu poinformowałem pana kierownika inwestycji. reakcja tego pana była natychmiastowa i wraz ze swoim zastępcą przyjechali na miejsce lecz w tamtym czasie nie dało się nic z tym zrobić.Gdyż projektant nie wziął pod uwagę mojego dobra jako sąsiada graniczącego z tą skrzynką . w takiej samej odległości od rogu ul.miętowej znajduje się transformator przy którym jest dosyć miejsca na przeniesienie tej skrzyni. Słup do którego jest podłączona ta skrzynka również jest w złym stanie.na co zwracałem uwagę panom podczas wizyty u mnie.moja działka od ul polnej jest dosyć wąska a w jej ciągu mam dwie skrzynki, jedna TV kablowe druga elektryczna i słup oświetl. A na przeciwko wyjazdu z posesji mam skrzyżowanie ul POLNEJ Z ul MIĘTOWĄ. MIESZKAM TU OD 55 LAT I NIE WIEM DLA CZEGO NIE ZOSTAŁEM POWIADOMIONY PRZEZ U.M. REDA O PLANOWANYCH INWESTYCJACH przy granicy mojej działki. Myślę że teraz jest odpowiedni czas na zmiany tego stanu. Z WYRAZAMI SZACUNKU ANDRZEJ

Szanowny Panie!

W wyjaśnieniu opisanej przez Pana sytuacji informujemy, że wspomniane urządzenia techniczne (skrzynki) znajdują się w pasie drogowym, będącym własnością Gminy Miasto Reda. Miejsce posadowienia skrzynek zostało wybrane optymalnie dla pełnionych funkcji.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie:  Patryk – Kanalizacja sanitarna i wodociągi Moście Błota

Witam,
cytując odpowiedź Pana burmistrza, na zadane przeze mnie pytanie z 2015 r., „Gmina Miasto Reda jeszcze w 2015r. zleci opracowanie projektu technicznego dla zadania inwestycyjnego, w wyniku czego w 2016r. przekaże zatwierdzone projekty budowlane w celu realizacji inwestycji przez PEWIK Gdynia, które zatwierdziło plan inwestycyjny na lata 2016-2018r. zapewniając środki finansowe na ten cel.”, chciałbym się dowiedzieć jak wygląda temat realizacji inwestycji wykonania kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Mościch Błot? Kiedy można spodziewać się jej wykonania?
Z wyrazami szacunku

Szanowny Panie!

W odpowiedzi na Pańskie pytanie informujemy, że w ramach przygotowania inwestycji wykonania kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Mościch Błot, Gmina Miasto Reda wykonała wielobranżową koncepcję programowo – przestrzenną „Budowa nowego układu komunikacyjnego wraz z uzbrojeniem podziemnym dla rejonu Moście Błota obręb 6 Reda”. Realizacja kolejnych etapów inwestycji pozostaje w gestii PEWIK Gdynia Sp. z o.o. Będziemy o nich informować mieszkańców za pośrednictwem miejskich kanałów informacyjnych, jak strona internetowa reda.pl oraz Miejski Biuletyn Informacyjny.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie:  Wioleta – BOISKO OSIEDLOWE PRZY UL. BRZECHWY

Mam pytanie w związku z funkcjonowaniem i dostępnością boiska osiedlowego przy ul. Brzechwy.
Od pewnego radnego z mojego okręgu otrzymałam informację, że boisko to będzie wynajmowane dla UKS Jedynka Reda (ponieważ jest to jedyne porządne boisko w Redzie). Od kiedy jest wyremontowane na boisko przychodzi jedna grupa UKS w piątki od godziny 17-19 i jest prowadzony trening. Oczywiście w tym czasie zabraniają innym dzieciom wchodzić na boisko. Teraz jest jedna grupa ale nie ma się co oszukiwać kiedy zrobi się ciepło (na wiosnę) będzie więcej chętnych grup z UKS ale też będzie więcej chętnych innych dzieci.
Ma być również zatrudniona osoba, która będzie pilnować całej organizacji wokół obiektu, u której będzie się je wynajmować czy raczej rezerwować. Jest to sprzeczne z ideą boisk osiedlowych, które są obiektami ogólnodostępnymi i darmowymi a nie obiektami MOSIR-u więc nie rozumiem jak może być takie boisko wynajęte lub zarezerwowane. Każdy kto przyjdzie pograć ma prawo z niego korzystać.
Na korzystanie z boiska w trakcie godzin lekcyjnych (czyli do godziny 15-16) jest też umówiona SP2. Teraz jak popołudniu będzie zarezerwowane dla UKS to pytam się kiedy do niego będą miały dostęp dzieci, które chcą sobie po prostu pograć a nie należą do drużyny UKS? Kiedy i gdzie będzie podana informacja dla mieszkańców o tym kto będzie odpowiedzialny za rezerwację? Żeby nie było sytuacji, że informacja o wynajmowaniu obiektu dotrze do społeczeństwa kiedy kluby będą miały już uzgodnioną rezerwację.
Boisko funkcjonuje od wielu lat i nigdy nie było żadnych zapisów chłopcy przychodzili i po prostu grali. Mieszkam w bloku obok boiska więc wiem jakie miało obłożenie wiosną czy latem. Nie wyobrażam sobie, że dzieci, które przyjdą pograć będą czekały dwie godziny pod płotem na koniec treningu. Dla dzieci przedszkolnych jest wiele placów zabaw w naszym mieście a dla dzieci w wieku szkolnym nie ma zbyt wiele ogólnodostępnych obiektów rekreacyjnych, na których mogą spędzać swój wolny czas. Jak zauważył Pan radny”jedyne porządne boisko w Redzie” które miało być dostępne dla ogółu też ma być zajęte do popołudnia przez szkołę a popołudniu dla klubu. Na Facebooku umawiają się też dorośli na granie na tym boisku więc to nie jest tylko problem dla dzieci ale też dorosłych, amatorskich, miłośników piłki nożnej.

Szanowna Pani!

Bardzo dziękujemy za zasygnalizowanie problemu. Po wnikliwym zbadaniu sytuacji pragniemy poinformować, że boisko przy SP 2 na ul. Brzechwy zostało wybudowane jako boisko ogólnodostępne, przeznaczone dla wszystkich chętnych, w trosce o dostępność  miejsc rekreacyjno – sportowych na terenie naszego miasta. W obecnym kształcie funkcjonuje od niedawna, bo od listopada ubiegłego roku. Ze względu na liczne sygnały mieszkańców o spontanicznie formowanych grupach, chcących skorzystać z boiska, próbujemy wdrożyć system bezkonfliktowego użytkowania obiektu, bez faworyzowania kogokolwiek, a zwłaszcza grup zrzeszonych, jak wspomniany UKS. Oczywiście, rzeczony UKS jest tak samo uprawniony do korzystania z boiska, jednak na zasadach obowiązujących wszystkich i nie ma tu mowy o rezerwowaniu obiektu poza kolejnością i na czas dłuższy, niż 2 tygodnie z rzędu. Szkoła Podstawowa nr 2 intensywniej korzysta z boiska w godzinach nauki szkolnej do czasu zakończenia budowy nowego skrzydła. Pozwala to odciążyć wykorzystanie innych pomieszczeń, w czasie trwającej inwestycji obłożonych ponadnormatywnie.

Jak sama Pani wspomniała, wiele osób jest zainteresowanych korzystaniem z boiska w godzinach popołudniowych, a przedstawione powyżej wyjaśnienia i rozwiązania ułatwią – miejmy nadzieję – dostęp i wykorzystanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem. Zgłoszenia chęci skorzystania z boiska są przyjmowane przez pracownika Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie, pod nr telefonu 728-819-392.

Z poważaniem

/-/ Łukasz Kamiński

Zastępca Burmistrza

Pytanie:  Czesław – Dotyczy chodnika

Panie Burmistrzu proszę mi wyjaśnić czy w Redzie macie nadmiar pieniędzy że robicie niepotrzebne chodniki takie jak tu na Sportowej ???? bo ten chodnik jest naprawdę niepotrzebny , jest to miejsce gdzie sporadycznie ktoś chodzi to już lepiej załatać dziury w ulicy.
z poważaniem

Szanowny Panie!

Dziękując za przesłaną uwagę spieszymy wyjaśnić, że chodnik, o którym Pan wspomina, został wykonany na wniosek okolicznych mieszkańców. W kwestii budowy i remontów ulic, który to temat był Pan również uprzejmy przywołać, Gmina realizuje plan przyjęty na dany rok budżetowy oraz – w ramach remontów cząstkowych – interwencyjnie dokonuje napraw nawierzchni po przyjęciu zgłoszenia od mieszkańców, po wykonaniu wizji lokalnej i w kolejności wpływu.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie:  Leszek – Zagrożenie

Witam Panie Burmistrzu.
Otóż w jednym z opuszczonych domów w moim sąsiedztwie, młodzież stworzyła sobie swego rodzaju melinę – miejsce spotkań (imprez). Jest to niezamieszkała posesja przy ulicy Sosnowej. Oczywiście z jednej strony problemem jest samo imprezowanie nieletnich w tym picie alkoholu i palenie papierosów, ale przecież wszyscy byliśmy młodzi. Bardziej niepokoi mnie sprawa ich bezpieczeństwa. Nie daj Boże, gdy w budynku pojawi się pożar, czy zarwie się strop, czy schody. Nikt o jego stan już od dawna nie dba. Nie wiadomo, kto jest jego właścicielem. KONIECZNIE, trzeba zabezpieczyć ten dom, aby nikomu nie stała się tam krzywda.
Bardzo proszę o interwencję.

Szanowny Panie!

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na opisany problem obecności młodzieży w niezamieszkałym budynku przy ul. Sosnowej w Redzie. Niestety, Urząd nie ma podstaw do podejmowania działań zabezpieczających prywatne nieruchomości przed wstępem osób postronnych, w tym do finansowania wykonania stosownych zabezpieczeń, ogrodzeń, tabliczek informacyjnych, itp.

Mając jednak na względzie zaistniałą sytuację, zostały podjęte następujące działania:

– ustalono dokładny adres rzeczonej nieruchomości i jej właściciela,

– wystąpiono z wnioskiem do Komendanta Komisariatu Policji w Redzie o zwrócenie na tę posesję szczególnej uwagi podczas działań patrolowych i dokonanie stosownych pouczeń osób tam przebywających tam bez zgody właścicieli,

–  poinformowano właściciela o sprawie, prosząc o stosowne zabezpieczenie posesji przed dostępem osób trzecich.

Zaznaczyć jednak należy, że co prawda bez zgody i wiedzy właścicieli danej nieruchomości osoby trzecie nie mogą na niej przebywać, lecz Urząd nie może nakazać wykonania ogrodzenia lub jego naprawy, a także wskazać innych prac do wykonania w obrębie budynków, celem ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie:  Dorota – zapytanie o ułożenie płyt na ulicy Zuchów

Dzień dobry,
w imieniu swoim i innych mieszkańców ulicy Zuchów chciałabym się dowiedzieć czy na pominiętym odcinku (na lewo od ul. Rajdowej) zostaną ułożone płyty jak na pozostałej części ulicy? Ulica jest w fatalnym stanie, ciężko jest się po niej poruszać, zwłaszcza w okresie jesienno – zimowym, po intensywnych opadach. Na początku roku występowaliśmy już z oficjalnym pismem w tej sprawie, lecz nie otrzymaliśmy odpowiedzi. W międzyczasie został wyremontowany odcinek ulicy po przeciwnej stronie, a „nasze” ok. 115 metrów nadal zostało pominięte. Bardzo prosimy o przychylne rozpatrzenie tej sprawy. Z poważaniem, Dorota

Szanowna Pani!

Na wstępie pragnę poinformować, że odpowiedź na pismo, o którym Pani wspomina, złożone z początkiem roku, a dotyczące utwardzenia fragmentu drogi przy ul. Zuchów, została wystosowana w dniu 21 lutego 2018 r., pod nr IN.7234.2.2018 i wysłana do Państwa za potwierdzeniem odbioru, które nastąpiło w dniu 28 lutego. Wyjaśniamy tam, że interesujący Państwa odcinek ulicy Zuchów, w części będącej działką nr 525/19, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako droga wewnętrzna, jest własnością prywatną i jego utrzymanie nie należy do zadań gminnych. W tej sytuacji z przykrością stwierdzamy, że Gmina nie ma możliwości wykonać utwardzeń i napraw na wspomnianej części ul. Zuchów.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie:  Justyna – Smog w Redzie

Szanowny Panie Burmistrzu, gratuluję wyboru Pana kandydatury na kolejna kadencję i życzę samych sukcesów. Mam pyt zw z czystością powietrza w Redzie. Jestem mieszkanka miasta od ponad 25 lat, mama dwóch małych córeczek. Martwi mnie to, że w sezonie jesienno zimowym wieczorami w szczególności czuć jak bardzo zanieczyszczone jest powietrze w naszym mieście. Chciałbym się dowiedzieć jakie są obecnie podejmowane działania a także co jest w planach by poprawić sytuację. Mieszkam przy ul Żwirowej i wiem że przy okazji rozbudowy SP 6 ogrzewanie miejskie zostanie dociągnięte do szkoły. Czy jest możliwe by rozbudować sieć w okolicy szkoły, tak żeby okoliczni mieszkańcy mieli szansę podłączyć się pod ogrzewanie miejskie i przestać zanieczyszczać powietrze na taką skalę? Jak wygląda kwestia dopłat do kotłów gazowych w naszym mieście? Co jeszcze się dzieje lub będzie się działo w najbliższym czasie by poprawić sytuację? Marzę o tym żeby moje dzieci nie kojarzyły zimy z zapachem dymu, tak jak ja.
Pozdrawiam serdecznie,
Justyna

Szanowna Pani!

Bardzo dziękujemy za miłe słowa na początku kadencji. Odnośnie poruszonego przez Panią problemu informuję, że gminne plany rozbudowy sieci ciepłowniczej obejmują również ul. Żwirową.

Prace rozłożone są na etapy. Ewentualna realizacja sieci w ul. Żwirowej będzie uzależniona od ilości mieszkańców zainteresowanych podłączeniem do CO.

Odnośnie dopłat do wymiany kotłów na gazowe w mieście Reda, pragnę poinformować, że w zeszłym roku braliśmy udział w konkursie „Czyste Powietrze Pomorza”, w którym można było uzyskać dotacje na ten cel. W roku bieżącym konkurs ten został unieważniony w trakcie jego trwania. Na chwilę obecną dopłaty – między innymi  do wymiany ogrzewania, do wymiany stolarki drzwiowej i okiennej i do termomodernizacji budynków – można uzyskać w programie „Czyste Powietrze”, który prowadzi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest to program o zasięgu ogólnokrajowym, bezpośredni adres do strony to https://wfos.gdansk.pl/czyste_powietrze_icon . Składanie wniosków odbywa się przez Internet, po założeniu profilu na koncie beneficjenta. Numer telefonu do opiekuna programu na terenie Redy to 58 743-18-81.

Poza tym, działania mające na celu poprawę stanu powietrza w naszej gminie są realizowane systematycznie wg założeń przyjętego w 2016 roku dokumentu o znaczeniu strategicznym, czyli Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który można znaleźć pod linkiem: http://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaRedy/document/158798/Uchwa%C5%82a-XXI_202_2016

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie:  Łukasz – Nowa droga i przyszłe tereny rekreacyjne

Dzień dobry,
Przed kilkoma laty w lokalnych mediach informowano o planach budowy kolejnej ulicy, która połączy Redę z Rumią. Od strony Rumi miałoby być to przedłużenie ulicy Partyzantów. Prośba o informację jaki przebieg będzie miała ta droga w Redzie i czy droga ma szanse powstać w najbliższych latach?

Korzystając z okazji prośba także o informacje czy miasto w związku z bardzo szybko rozwijającą się okolicą ulicy Morskiej planuje również budować w tej części miasta tereny rekreacyjne?

Szanowny Panie!

W odpowiedzi na zadane przez Pana pytanie pragnę poinformować, że przebieg ulicy, będącej przedłużeniem ul. Partyzantów w Rumi na terenie Redy, będzie wynikał z obecnie procedowanych dokumentów planistycznych. Przypuszczalny termin uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu to rok 2019. Proponujemy śledzić stan prac nad planem na stronie reda.pl, gdzie ogłasza się terminy wyłożenia projektu planu do wglądu i składania do niego uwag.

Powstanie terenów rekreacyjnych w okolicy ul. Morskiej również jest przewidziane aktualnie sporządzanym planem miejscowym. W razie pytań szczegółowych bardzo prosimy o kontakt bezpośrednio z Referatem Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, tel. 58 678 80 07.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie:  Zbigniew – Kasy na dworcu PKP

Witam .Mam pytanie kiedy wreszcie dworzec będzie dworcem a nie ozdobą.Już rok minął a kasy dalej są w obskurnym pawilonie, a obok śliczny niewykorzystany dworzec .Pozdrawia.

Szanowny Panie!

Pragnę wyjaśnić, że budynek dworca PKP w Redzie nie jest własnością Gminy Miasto Reda i pozostaje w zarządzie spółki Polskie Koleje Państwowe S.A., podobnie jak teren, na którym się znajduje. Oznacza to, że Gmina nie jest stroną decydującą o sposobie zagospodarowania wspomnianego terenu. Pomieszczenia dawnego dworca zostały po rewitalizacji wynajęte podmiotom zewnętrznym, między innymi mieści się tam przychodnia.

 

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie:  Karolina – Podjazd dla wózków

Dzień dobry,
Dlaczego w SP nr 4 nie ma podjazdów dla wózków? Chodzi o wejście od ulicy Spokojnej gdzie znajdują się sale dla klas zero oraz 1-3. Odprowadzam syna do szkoły z 3 miesięcznym dzieckiem, wózek muszę zostawiać przed szkołą i wchodzić z dzieckiem na rękach. Przy panujących warunkach atmosferycznych jest to uciążliwe i kłopotliwe. Oprócz wejścia głównego jest jeszcze jedno oznakowane jako „wyjście ewakuacyjne”, które prowadzi na główny hol przy zejściu do szatni, którym łatwiej byłoby wejść z wózkiem, jednak jest ono zamknięte. Czy można coś w tej kwestii zrobić?

Szanowna Pani!

W odpowiedzi na Pani pytanie pragnę wyjaśnić, że wejście ewakuacyjne, o którym Pani wspomina, prowadzi bezpośrednio do holu, gdzie przebywają małe dzieci.  W związku z brakiem (na dzień dzisiejszy) możliwości zapewnienia ciągłej kontroli osób wchodzących na teren przedszkola w tym miejscu i kierując się wyłącznie bezpieczeństwem dzieci oddanym szkole pod opiekę, dyrekcja szkoły podjęła decyzję o zamknięciu tych drzwi dla osób przychodzących z zewnątrz. W szkole wyznaczone jest wejście dla osób niepełnosprawnych. Mogą z niego korzystać również matki z wózkami. Umiejscowione jest ono od strony placu zabaw. Proszę o poinformowanie woźnej o chęci skorzystania z tego wejścia i będzie ono Pani udostępnione.

Z poważaniem

/-/ Teresa Kania

Zastępca Burmistrza

Pytanie:  Plac zabaw ul. Olimpijska

Szanowny Panie!
Bardzo prosimy o Pana interwencję dot placu zabaw przy ulicy Olimpijskiej tuż przy rzece Redzie obok bloku nr 14. Plac zabaw nie nadaje się do użytku przez dzieci, jest zniszczony i stanowi zagrożenie dla dzieci. Po mimo licznych próśb do dewelopera Semeko o poprawę stanu jakości elementów lub o likwidację placu zabaw nic dalej nie zostało poczynione w tym temacie. Obecny stan techniczny stanowi zagrożenie dla dzieci. Prosimy o pilną interwencję! W kolejnym pytaniu chciałabym zapytać o parking, który miał zostać utworzony przez dewelopera. Czy to prawda, że parking, który miał powstać na ul Olimpijskiej za blokami parzystymi nie zostanie utworzony ponieważ miasto nie potrafi porozumieć się z Semeko w sprawie tego terenu?
Pozdrawiam serdecznie. Mieszkanka Redy

Szanowna Pani!

Uprzejmie informujemy, że po zbadaniu stanów formalno – prawnych nieruchomości w opisanych przez Panią sprawach stwierdzamy, że  nieruchomości stanowią własność wspólnoty mieszkaniowej oraz dewelopera. Wszelkie uzgodnienia w zakresie zagospodarowania i eksploatacji nieruchomości powinny przebiegać między jej właścicielami. W tym przypadku Gmina Miasto Reda nie jest stroną i nie może zająć stanowiska, ani wpływać w żaden sposób na przebieg rozmów i uzgodnień.

Z poważaniem
/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Bogdan – T-27

Witam Serdecznie!
W związku z programem „Bezpieczna Droga do Szkoły”, chciałbym się przypomnieć, w kwestii ustawienia dodatkowych znaków T-27 przy przejściu na skrzyżowaniu Gniewowska – Objazdowa.. Chcę nadmienić, że w odpowiedzi, która została opublikowana kilka miesięcy temu była informacja o zasadności ustawienia „Agatki” przy tym przejściu.
Z poważaniem Bogdan

Szanowny Panie!

Uprzejmie informuję, że znaki T-27 zostaną uzupełnione w najbliższym czasie.

Z poważaniem
/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Anna – Mieszkania komunalne

Szanowny Panie Burmistrzu!
W pierwszych słowach chciałabym napisać, że jako mieszkanka Redy jestem dumna z tego jak Reda się zmieniła na przestrzeni lat, jak staje się miastem stawiającym na rozwój i atrakcyjnym do zamieszkania. Widać, że zarówno Pan jak i wszyscy Radni oraz współpracownicy, włożyli ogrom pracy i wysiłku w ten rozwój naszego miasta. Jednak z drugiej strony jest mi przykro i jestem rozczarowana bo na tym tle pięknego, rozwijającego się miasta, nasze mieszkania komunalne przedstawiają smutny widok. Jestem lokatorką jednego z tych mieszkań, i moje pytanie brzmi czy planują Państwo jakiekolwiek remonty, docieplenia budynków bo są stare zwłaszcza te przy ulicy Ogrodowej? A może wzorem innych miast jak Rumia czy Wejherowo i nasze miasto ma szansę doczekać się nowych budynków?

Szanowna Pani!

Dziękujemy za miłe słowa podsumowujące zmiany na przestrzeni ostatnich lat. Zapewniamy, że budynki i mieszkania komunalne są przez Gminę traktowane z należytą uwagą i uwzględniane w planach inwestycyjnych. W ostatnim czasie zrealizowano termomodernizację budynków komunalnych na ul. Wodociągowej 68 i 70, w pozostałych budynkach na bieżąco wykonywane są naprawy i remonty konserwacyjne.

Nowe budynki komunalne mogą powstać w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus”, do którego samorząd Miasta Redy wyraża wolę przystąpienia. Wytypowano nawet obszary, gdzie można by było go realizować, obecnie trwa procedura uregulowania ich stanów prawnych, czyli takich kwestii, jak przeniesienie własności ze Skarbu Państwa na samorząd oraz wprowadzenie odpowiednich zmian w procedowanym aktualnie miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Z poważaniem
/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Katarzyna – Komunikacja i dworzec.

Witam serdecznie,

Ponawiam pytanie w sprawie komunikacji. Jest roku 2018, minęła już jego spora cześć. Póki co nie zauważyłam żadnych oznak planowanych zmian. Czy można poznać szczegóły wdrażanego planu rozwiązania problemu barier komunikacyjnych Dworca w Redzie? Są już jakieś plany, zorganizowany przetarg na wykonawcę?

Uprzejmie proszę o jak najwięcej szczegółów dotyczących tej sprawy.

Z poważaniem,

Szanowna Pani!

W odpowiedzi na Pani pytanie wyjaśniamy, że zaobserwowane przez Panią opóźnienie realizacji inwestycji  wynika z wydłużenia procedury wyłonienia wykonawcy. Do tej pory Gmina była zmuszona unieważnić dwa przetargi, z uwagi na to, że przedstawiane kosztorysy ofertowe znacznie przekraczały planowaną wartość inwestycji. Konieczne było zatem zapewnienie środków na sfinansowanie całości. We wrześniu zostanie ogłoszony kolejny przetarg, tymczasem rozpoczynają się prace związane z modernizacją kolektora sanitarnego śr. 1200 mm, które będą prowadzone przez wykonawcę wyłonionego przez PEWIK. Całość inwestycji pt. „Węzeł Integracyjny REDA wraz z trasami dojazdowymi”, w tym przebudowa ciągów komunikacyjnych, ścieżek rowerowych, chodników, podjazdów oraz przebudowa ulic Młyńskiej i Gdańskiej w rejonie dworca PKP musi być zrealizowana do końca 2019 roku.

Z poważaniem
/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Sylwia – ul. Fiołkowa, Reda

Panie burmistrzu,kiedy nastąpi budowa ul.Fiołkowej w Redzie.

Szanowna Pani!

W odpowiedzi na zadane przez Panią pytanie pragnę poinformować, że ulica Fiołkowa nie jest przewidziana do realizacji w roku bieżącym. W tej sytuacji mieszkańcy mogą złożyć wniosek do budżetu na 2019 rok, którego przyjęcie i realizacja uzależnione są od środków budżetowych. Wnioski do budżetu na rok kolejny są przyjmowane do 15 września. Można również wystąpić do Gminy Miasto Reda z wnioskiem o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców. Wówczas wymagany wkład własny mieszkańców wynosi minimum 25 % wartości zadania. Szczegółowych informacji w sprawie wymienionych wyżej procedur udzieli Referat Inwestycji i Inżynierii Miejskiej, tel. 58 678 80 08.

Z poważaniem
/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Magdalena – inwestycje deweloperskie?

Szanowny Panie Burmistrzu,
Jako mieszkanka Redy, pięknej dzielnicy zwanej Betlejem,stanowiącą niegdyś jej „sypialnię”niepokoi mnie jak również wielu mieszkańców stawianie bloków pośród domków jednorodzinnych.Uważam,że nawet jeżeli jest zgodne z obowiązującymi przepisami, jest pozbawione rozsądku oraz profesjonalizmu w gospodarowaniu przestrzenią, urbanistyką. Budynki nie pasują do otoczenia,spokój,prywatność i wypoczynek w wolnym czasie w ogrodzie zostanie zakłócony, ponieważ ogromnych rozmiarów okna balkonowe zwrócone są w kierunku pobliskich nieruchomości.Inwestorzy zyskują ,właściciele domów tracą na ich wartości-przykład min.ul Lutosławskiego.Boimy się widoków kolejnych wyciętych drzew w okolicy, a ludzie spacerujący nie kryją zdziwienia jak można i kto wydał pozwolenia aby tak zagospodarować przestrzeń.

Panie Burmistrzu ile jeszcze tzw.apartamentowców o wys. 10 m powstanie w niegdyś „willowej” dzielnicy?

Szanowna Pani!

W odpowiedzi na poruszony przez Panią problem, postaram się przybliżyć uwarunkowania opisanej sytuacji.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące dla tego obszaru przewidywały przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową mieszaną, tzn. uzupełnienie zabudowy jednorodzinnej niewysokimi budynkami wielorodzinnymi, dla których wskaźniki wysokości i intensywności zabudowy ustalono w taki sposób, aby nie kontrastowały z zabudową niską. W historii naszego miasta miało to uzasadnienie o tyle, że przede wszystkim stawiano za cel zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych przyszłych mieszkańców Redy, w tym – wówczas – pracowników budowanej elektrowni jądrowej w Żarnowcu. Kolejne aktualizacje planów miejscowych uwzględniają takie funkcje do dziś, co nie mogło być zmieniane z uwagi na możliwość wystąpienia z roszczeniami finansowymi w stosunku do Gminy, w przypadku spadku wartości nieruchomości, co gwarantują przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiana zabudowy wielorodzinnej na jednorodzinną niewątpliwie skutkuje spadkiem wartości nieruchomości i konsekwencjami finansowymi z tym związanymi.

Z poważaniem
/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Katarzyna – Chodnik

Panie Burmistrzu. Jako mieszkańcy ul.Wiejskiej składaliśmy 2krotnie pismo z zapytaniem o nasz chodnik. Zawsze odp że nie ma funduszy.. A chodnik na ul.Pł.Dąbka, który nie był w najgorszym stanie został zrobiony. U nas dziura na dziurze!! Wózkiem nie da się jechać, ani rowerem ani niczym. Zapraszam Pana na spacer naszym chodnikiem po obu stronach. Proszę wziąć dobre okulary;) więc pytanie, czy w tym roku budżet pozwoli na remont naszego chodnika?????????pozdrawiam

Szanowna Pani!

Uprzejmie informuję, że w tegorocznych planach Gminy jest realizacja chodnika po jednej stronie ulicy Wiejskiej. Dotychczasowe opóźnienie w rozpoczęciu prac wynika z braku możliwości przerobowych wykonawców i –  w konsekwencji wzrostu cen materiałów i robocizny – znacznego wzrostu kosztów inwestycji. Urząd dołoży wszelkich starań, aby inwestycja została zrealizowana.

Z poważaniem
/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Leszek – prośba o wyjaśnienie

Szanowny Panie. Ponad miesiąc temu wysłałem na adres U.M. z odnośnikiem
adresat: p. Burmistrz oraz z-ca Burmistrza wniosek / prośbę o zainicjowanie działań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic
Parkowa-Wiśniowa. Do dnia dzisiejszego brak jakiejkolwiek informacji,czy temat został podjęty, czy „CZEKAMY”, aż dojdzie do jakiegoś nieszczęścia….

Z wyrazami Szacunku mieszkaniec

Szanowny Panie!

Uprzejmie informujemy, że w opisywanym przez Pana rejonie skrzyżowania ulic Parkowa / Wiśniowa obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h. Ponadto, zgodnie z przepisami ruchu drogowego, skrzyżowania, na których nie został wyróżniony kierunek z pierwszeństwem przejazdu są skrzyżowaniami równorzędnymi. Pierwszeństwo przejazdu na takim skrzyżowaniu ma pojazd nadjeżdżający z prawej strony. Mówi o tym art. 25, ust. 1 i 2 Prawa o ruchu drogowym:

  1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.
  2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to, z której strony nadjeżdża.

Zasady te są wystarczające, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego, pod warunkiem stosowania się do obowiązujących przepisów.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Małgorzata – Opieka przedszkolna ponad ustawowe 5 godzin

Bardzo proszę o informację czy dzieci korzystające z opieki przedszkolnej przy SP nr4 w roku szkolnym 2018/2019 będą miały możliwość skorzystania z opieki ponad ustawowe 5godzin.
Jeśli nie (zgodnie z odpowiedzią, na któreś z poniższych pytań, choć nie było to napisane jednoznacznie, wiec ponawiam pytanie)wówczas niezrozumiałe staje się dla mnie dlaczego dzieci korzystające z opieki w powstałych przedszkolach publicznych będą faworyzowane pod tym względem. Jasne wydaje się być, że skoro w tych przedszkolach nie są Państwo w stanie zapewnić opieki wszystkim chętnym, to w alternatywnych miejscach (jakim jest m.in. punkt przy SP4) dzieci i rodzice powinni mieć takie same możliwości związane z pozostawianiem dzieci pod opieką tych placówek. Chyba zgodzą sie Państwo ze mną, ze wszyscy mieszkańcy Redy powinni być traktowani równo, mieć te same prawa, skoro wszyscy płacimy te same podatki?

Szanowna Pani!

Pragnę Panią poinformować, że dzieci korzystające z opieki przedszkolnej przy SP nr4 w roku szkolnym 2018/2019 nie będą miały możliwości skorzystania z opieki ponad ustawowe 5 godzin.  Wiąże się to z koniecznością zapewnienia pomieszczeń do nauki dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2, w związku z jej rozbudową. Punkt przedszkolny przy SP 4 jest przede wszystkim dla dzieci, których rodzice nie pracują. W ten sposób Miasto wywiązuje się z obowiązku zapewnienia wychowania przedszkolnego  dzieciom w wieku 3 do 6 lat, w ilości 5 godzin tygodniowo.

Pragnę zwrócić uwagę na fakt, że wszystkim dzieciom uczestniczącym w rekrutacji do przedszkoli i punktów przedszkolnych w tym roku Reda zapewni miejsce w przedszkolach prywatnych, z ponoszeniem 100% dotacji za  dziecko w przedszkolu – tak jak w przedszkolu miejskim. Rodzic będzie wnosił taką samą opłatę jak w przedszkolu publicznym ­– miejskim, czyli: wyżywienie, 1 złotówkę za każdą godzinę ponad 5 godzin dziennie i ewentualnie składkę na Radę Rodziców. Dziecko będzie mogło tam przebywać 9 – 10 godzin dziennie. Rodzic, niestety, nie będzie miał możliwości wyboru przedszkola.

W tej chwili został ogłoszony konkurs na takie miejsca w  przedszkolach prywatnych. Mamy nadzieję, że przedszkola prywatne z Redy przystąpią do tego konkursu i zaoferują odpowiednią ilość miejsc, i nie będziemy musieli korzystać z miejsc w przedszkolach sąsiednich gmin lub organizować dodatkowych miejsc w punktach przedszkolnych w szkołach. Rozstrzygnięcie konkursu przewidujemy w połowie czerwca 2018 roku.

Z poważaniem

/-/ Zastępca Burmistrza Teresa Kania


Pytanie: Katarzyna – Droga

Proszę o pilne wyrównanie ulicy Nowowiejskiego w Redzie.

Szanowna Pani!

Bardzo dziękujemy za skorzystanie z możliwości zadania pytania za pośrednictwem strony internetowej. Pani zgłoszenie o złym stanie ulicy Nowowiejskiego zostało przekazane wykonawcy remontów cząstkowych dróg, będących w zarządzie Gminy Miasto Reda i zostanie zrealizowane w kolejności wpływu.

Z poważaniem

/-/ Zastępca Burmistrza Halina Grzeszczuk

Pytanie: Andrzej – Nawierzchnia ulicy Orzeszkowej

W związku postępującą degradacją nawierzchni ulicy Orzeszkowej proszę o wyjaśnienie czy jest planowane jej odnowienie ,gdyż stan tej jezdni co raz bardziej ulega zniszczeniu – chodzi o odcinek około 150 m od skrzyżowania z ul. M.Konopnickiej , czy być może odwlekanie naprawy nawierzchni jest związane z prowadzonymi pracami w tym rejonie – miejskie ogrzewanie dla posesji usytuowanych przy ulicach M.Konopnickiej , Podgórne i być może ul. Orzeszkowej .
Z góry dziękuję za odpowiedź

Szanowny Panie!

Na wstępie pragnę poinformować, że Pańskie pytanie zostało potraktowane jako zgłoszenie złego stanu nawierzchni ul. Orzeszkowej i przekazane wykonawcy remontów cząstkowych dróg, będących w zarządzie Gminy Miasto Reda.  Naprawa zostanie zrealizowana w kolejności wpływu.

Pogorszenie stanu ulicy nie jest związane z żadnymi, prowadzonymi w okolicy pracami inwestycyjnymi, a wynika z wieku i naturalnego stopnia zużycia drogi.

Z poważaniem

/-/ Zastępca Burmistrza Halina Grzeszczuk


Pytanie: Ireneusz – ul. Polna

Chciałbym dowiedzieć się kiedy na ul. Polnej w Redzie rozpoczną się prace związane z położeniem asfaltu i wykonaniem chodnika.
Od ponad roku interesuje mnie ten temat, ponieważ w rejonie ul. Polnej miałem zamiar kupić działkę budowlaną. Po kilkukrotnym osobistym uzyskaniu informacji w ubiegłym roku w Urzędzie Miejskim o planowanej inwestycji na ul. Polnej zdecydowałem się z żoną kupić działkę. Ponieważ kilkumiesięczne dojazdy ul. Polną w znacznym stopniu zniszczyły zawieszenie mojego auta, chciałbym dowiedzieć się kiedy w końcu nastąpi początek prac. Z informacji uzyskiwanych w Urzędzie Miasta Redy w ubiegłym roku, prace te miały rozpocząć się pod koniec roku 2017. Na razie nic tam się nie dzieje.
W dniu 7 stycznia 2018 r. wysłałem takie zapytanie na adres e-mailowy podany na stronie Urzędu Miasta Redy burmistrz@reda.pl – bez odpowiedzi do dnia dzisiejszego. W ubiegłym roku będąc u kierownika Działu Inwestycji z tym samym pytaniem otrzymałem informację, że niektórzy całe życie po błocie jeżdżą. Widzę, że czarny humor redzkich urzędników nie opuszcza.
Pomijając kwestie jeżdżenia samochodem, obserwując pieszych, którzy muszą tam chodzić a w szczególności dzieci problem ten powinien być jak najszybciej rozwiązany.

Szanowny Panie!

Bardzo dziękujemy za wykorzystanie strony reda.pl do zadania pytania odnośnie wykonania nawierzchni i chodnika na ulicy Polnej w Redzie. Poniżej postaram się pokrótce wyjaśnić nurtujące Pana kwestie. Otóż, na budowę ul. Polnej Gmina Miasto Reda złożyła w roku ubiegłym wniosek o dofinansowanie inwestycji z Programu Rozwoju Dróg Gminnych i Powiatowych. Niestety, wniosek został rozpatrzony odmownie. Nie oznacza to jednak, że inwestycja zostaje zaniechana, będzie jednak musiała być podzielona na kilka etapów i sfinansowana z budżetu Gminy Miasto Reda. Obecnie trwają przygotowania do procedury przetargowej, celem wyłonienia wykonawcy dla odcinka od torów do ul. Karłowicza. Prosimy śledzić miejskie kanały informacyjne, za pomocą których staramy się na bieżąco informować mieszkańców Redy o stanie realizacji najważniejszych miejskich inwestycji.

Z poważaniem

/-/ Zastępca Burmistrza Halina Grzeszczuk


Pytanie: Katarzyna – Komunikacja i dworzec

Dzień dobry,

Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi czy w tym roku planowana jest ogłoszona w zeszłym roku rozbudowa dworca tak, by mógł się na niego dostać każdy, łącznie z rodzicami z wózkami oraz osoby niepełnosprawne?

Jednocześnie chciałabym zapytać czy istnieje w planach rozbudowa komunikacja miejskiej, chociażby poprowadzenie linii 87 do dworca bądź poprawa komunikacji z Redą za parkiem, bądź wydłużenie godzin funkcjonowania autobusu 17, 18 i 19?

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Szanowna Pani!

Zakładamy, że budowa Węzła integracyjnego Reda wraz z trasami dojazdowymi rozpocznie się w roku 2018, a zakończy w roku 2019. Realizacja tej inwestycji, w połączeniu z przebudową linii kolejowej 202, realizowaną przez PKP PLK, zapewni pełną likwidację istniejących barier architektonicznych.

Do czasu zakończenia powyższej inwestycji, polegającej m.in. na przebudowie układu drogowego wokół dworca PKP w Redzie nie planujemy zmian istniejących rozkładów jazdy miejskich autobusów.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza


Pytanie: Sylwester – komunikacja MZK Wejherowo

Szanowny Panie
Chciałbym się zwrócić do Pana w sprawie skomunikowania autobusów MZK Wejherowo, pisząc konkretnie dotyczy linii nr 8 i linii nr 1 lub 5. W odpowiedzi otrzymanej od Prezesa Zarządu Pana Cz. Kordela zamieszczona jest informacja, że: ” Na ostateczny kształt rozkładu jazdy ma wpływ liczba zamówionych przez samorządy ilości wozokilometrów dla poszczególnych linii, które to samorządy ostatecznie decydują o ofercie przewozowej”.
W mojej ocenie ilość taka w zasadzie jest wystarczająca – problem jest w kwestii połączeń.
Od około grudnia 2017r MZK zmieniło rozkłada jazdy. Do czasu tej zmiany bardzo ładnie skoordynowane były autobusy nr 8 i np. 1. Ja i jeszcze kilku stałych pasażerów ( dojeżdżających o tej samej godzinie) co dziennie dojeżdżamy do pracy do Bolszewa. Po zmianach rozkładu jazdy w naszym odczuciu zrobiła się wręcz „katastrofa” połączeń. W przedmiotowej odpowiedzi Pan Prezes MZK wszystko uzależnia od osiedla Fenikowskiego (kwestia polityki samorządów ??) , MZK przedstawia, ze są sparowane autobusy linii 8 i 1 – ale w rzeczywistości te autobusy sie rozmijają (kwestia opóźnień przyjazdów jednego lub drugiego autobusu – było zgłaszane w MZK). Oczekiwania na kolejne autobusy by dojechać w jedną lub druga stronę to czas około 20 – 30 minut obecnie w mrozie -10stopni oczekiwanie na przystanku to sprawa bardzo ciężka ( dotyczy to NIE tylko mojej osoby). Podobna rzecz dotyczy też połączeń o innych godzinach
Podpierając się informacją otrzymaną z MZK (powyżej) , że samorządy mają jakiś wpływ na jazdy MZK chciałbym prosić aby spróbować poruszyć, uzgodnić czy w jakiś inny sposób załatwić sprawę połączenia autobusów linii nr 8 i np. 1 ( lub 5) by było można sensownie, spokojnie bez czekania 20-30 minut dojechać w połączeniach autobusów do Bolszewa i w drugą stronę. W szczególności w godzinach rannych i popołudniowych. Obecny rozkład MZK to albo raczej fikcja ( część autobusów która winna się zazębiać – nie robi tego) albo zwyczajnie nie ma takich połączeń.

Szanowny Panie!

Opisany przez Pana problem jest nam znany i Gmina podjęła już kroki celem jego rozwiązania. Do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Wejherowie został skierowany wniosek o przeprowadzenie ponownej analizy rozkładu jazdy autobusów na terenie Redy, z uwzględnieniem zgłoszonych uwag. Analiza powinna być gotowa do czerwca br. i na tej podstawie będzie wykonana ewentualna korekta rozkładów.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Elżbieta – wybory samorządowe 2018

Dzień dobry, mam pytanie – jakie warunki należy spełnić, aby móc kandydować w wyborach samorządowych 2018 do Rady Miasta w Redzie?
Z poważaniem
Elżbieta

Szanowna Pani!

Szczegółowe przepisy odnośnie wyborów do rad samorządowych reguluje ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

Zgodnie z nią, radnym może zostać osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

1)      najpóźniej w dniu głosowania kończy lat 18;

2)      ma obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej, nie mając jednocześnie polskiego;

3)      stale zamieszkuje na obszarze działania danej rady;

4)      jest wpisana do rejestru wyborców;

5)      jest niekarana;

6)      ma pełnię praw publicznych i wyborczych oraz pełną zdolność do czynności prawnych.

Jednakże proponujemy szczegółowe zapoznanie się z tym aktem, zwłaszcza w kwestii zgłaszania kandydatów przez komitety wyborcze. Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela kierownik Referatu Spraw Obywatelskich UM w Redzie, p. Teresa Dzienisz – Dombrowska, tel. 58 678 80 16.

 

Z poważaniem

Z up. Burmistrza

/-/ Hanna Janiak

Sekretarz Miasta Redy

Pytanie: Sylwia – Zmiana nawierzchni ul. Długa

Witam,
Czy miasto planuje remont nawierzchni na ul.Długiej, która jest ciągle dziurawa oraz postawienie tam progów zwalniających. Kiedy możemy spodziewać się placu zabaw dla dzieci / rejon Rajdowa, Zuchów, Długa/

Szanowna Pani!

Uprzejmie informujemy, że w rejonie ulicy Długiej są obecnie prowadzone prace budowlane, związane z inwestycjami deweloperskimi, co oznacza, że w najbliższym czasie nie przewidujemy wykonania remontu kapitalnego nawierzchni. Będą natomiast wykonywane naprawy doraźne. Naprawy takie są wykonywane w kolejności zgłoszeń, lub w wyniku stwierdzenia takiej konieczności podczas objazdu technicznego redzkich ulic.

Instalacja progów zwalniających na ul. Długiej nie jest przewidziana, między innymi mając na uwadze przebieg trasy autobusu miejskiego.

Wykonanie placu zabaw w rejonie ulic Radowa / Zuchów / Długa nie jest przewidziane w budżecie inwestycyjnym na rok 2018, jednak pragnę przypomnieć o możliwości zgłaszania projektów do II edycji budżetu obywatelskiego, a szczegółowe informacje na temat terminów i sposobu składania projektów będą się ukazywać za pośrednictwem lokalnych mediów i miejskiej strony internetowej reda.pl

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza


Skip to content