Zobacz odpowiedzi

Pytanie: Jarosław – ulica Rumiankowa

Witam Pana.
Zwracam się z zapytaniem o modernizację lub tymczasowe chociażby zabezpieczenie „ulicy ” Rumiankowej.
Po obfitych deszczach, dojazd tą ulicą do posesji jest niemożliwy, teren jest zalany wodą Mieszkańcy wielokrotnie zwracali się w tej sprawie do Urzędu Miasta oraz do Pana bezpośrednio, niestety bez skutku.
Proszę w imieniu swoim oraz mieszkańców o interwencje w tej sprawie.
Z poważaniem.

Szanowny Panie!

W odpowiedzi na zasygnalizowany przez Pana problem dotyczący ulicy Rumiankowej pragnę wyjaśnić, że zgodnie z przyjętym planem, Gmina prowadzi naprawy dróg gruntowych. Działania na danej ulicy prowadzone są w wyniku zgłoszenia do Urzędu złego stanu drogi i są poprzedzone wizją lokalną w terenie. Prace naprawcze wykonywane są w kolejności zgłoszeń. Ulica Rumiankowa jest przewidziana do zagęszczenia i wyrównania w najbliższym czasie, jednak warunki atmosferyczne nie zawsze pozwalają na wykonywanie prac drogowych, co może powodować opóźnienia.

 

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

 


Pytanie: Olga – Remont ul. Rzecznej

Dzień dobry, proszę o informację czy prace na ul. Rzecznej zostały zakończone czy zawieszone czy jeszcze coś innego? Praktycznie przez cało lato, a nie wiem, czy nawet nie wcześniej, trwał tam remont pobocza (prawa strona jadąc w kierunku lasu). W sumie trudno to nazwać remontem, bo zaorano cały pas asfaltu mniej więcej na szerokość metra i głębokość 15 cm, zabezpieczono słupkami i … koniec. Teraz już nawet słupków nie ma, więc jeśli ktoś jedzie po ciemku, a nie zna okolicy, to może niechcący wpaść w uskok na jezdni i uszkodzić samochód. Nawet w ciągu dnia jest tam niebezpiecznie, bo samochody nie mają możliwości wyminąć się bez wjeżdżania na chodnik.

Szanowna Pani!

Pragnę poinformować, że prace przy remoncie nawierzchni na ulicy Rzecznej zostały w większości zakończone. Pozostało jeszcze wdrożenie nowej organizacji ruchu dla strefy zamieszkania oraz zainstalowanie progów zwalniających.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

 


Pytanie: Ola – Przedszkole

Czy od września 2018r powstanie przedszkole państwowe w Redzie? Od kiedy ruszają zapisy do punktów przedszkolnych przy szkołach? Czy jest w nich możliwość dopłaty aby dziecko mogło zostać 8 godzin?

Szanowna Pani!

W odpowiedzi na stawiane przez Panią pytania pragnę poinformować, że począwszy od września 2018 roku, w Redzie będą funkcjonowały dwa przedszkola publiczne, którymi będą: „Akademia Pana Kleksa” na ul. Gniewowskiej i przedszkole „Przy Parku” na ul. Łąkowej. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych będą określone przez organ prowadzący (którym jest UM w Redzie) i podane do publicznej wiadomości do końca stycznia 2018 roku, zgodnie z art. 154 ustawy Prawo oświatowe.

Możliwość pozostawienia dziecka na 8 godzin w oddziale przedszkolnym w szkole publicznej będzie uzależniona od warunków lokalowych szkoły. Obawiam się, że w roku szkolnym 2018 / 2019 mogą być z tym problemy. Związane to jest z rozbudową SP 2 i koniecznością zapewnienia miejsc uczniom i dzieciom w oddziałach zerowych.

 

Z poważaniem

Teresa Kania

Zastępca Burmistrza

 


Pytanie: Małgorzata – czy w końcu będą przedszkola państwowe?

Do końca listopada miała zapaść decyzja o utworzeniu/przywróceniu przedszkoli publicznych???
Czy przedszkola publiczne w Redzie będą funkcjonowały?
Reda w ciągu ostatnich lat tak się rozwinęła przez powstanie wielkich osiedli gdzie wprowadziło się wiele rodzin z dziećmi wiec uważam, że przedszkola publiczne powinny być dostępne, biorąc pod uwagę ,ze również „rząd” wyszedł z inicjatywa jakim miało być zapewnienie edukacji przedszkolnej.
Pomijam fakt, ze wczoraj bylem w przedszkolu prywatnym i chciałam zapisać dwulatkę do przedszkola na rok 2018 to uzyskałam informacje, ze zapisy trwają już na rok 2020..??!!!
Pozdrawiam

Szanowna Pani!

Uprzejmie informuję, że począwszy od września 2018 roku, w Redzie będą funkcjonowały dwa przedszkola publiczne, którymi będą: „Akademia Pana Kleksa” przy ul. Gniewowskiej i przedszkole „Przy Parku” na ul. Łąkowej. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych będą określone przez organ prowadzący (którym jest UM w Redzie) i podane do publicznej wiadomości do końca stycznia 2018 roku, zgodnie z art. 154 ustawy Prawo oświatowe.

Jednocześnie zapewniam, że łączna ilość miejsc w przedszkolach prywatnych, punktach przedszkolnych, przyszłych przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych jest na potrzeby naszego miasta wystarczająca. W chwili obecnej niektóre przedszkola prywatne mają wolne miejsca. Problemem może być wybór konkretnej placówki.

Z poważaniem

/-/ Teresa Kania

Zastępca Burmistrza


Pytanie: Natalia – MIESZKANIE PLUS

Czy Reda będzie uczestniczyć w programie MIESZKANIE PLUS?

Szanowna Pani!

Uprzejmie informuję, że w Redzie nie jest realizowany rządowy program „Mieszkanie Plus”, ze względu na brak terenów, spełniających wymogi przystąpienia do programu.

Z poważaniem

/-/ Teresa Kania

Doradca Burmistrza ds. Społecznych i Oświaty


Pytanie: Iwona – powietrze

Witam.
Chciałabym zapytać gdzie można zgłosić zanieczyszczenie powietrza w Redzie (okolice skrzyżowania ulicy Jodłowej i Wiśniowej). Ostatnio w godzinach między 17.00 a 19.00 naprawdę nie da się oddychać . Jest to czas rozpalania w piecach, niektórzy mieszkańcy palą w piecach czymś bardzo trującym, do tego stopnia, że nie tylko pojawia się gryzący zapach w powietrzu ale powietrze się tak zagęszcza, że ulicę Jodłową i okoliczne spowija smog czy mgła dymna.
Czy można coś z tym faktem zrobić np. sprawdzić jakie jest zanieczyszczenie powietrza w tych godzinach, czy jest to groźne dla ludzi, a jeśli tak to znaleźć winowajców i nakazać zmianę przyzwyczajeń (przecież mamy jakieś przepisy w tej kwestii) . Bardzo proszę o odpowiedź na moje pytanie.

Szanowna Pani!

 Zgodnie z § 15 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Reda, przyjętego Uchwałą nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 czerwca 2015 r. zabrania się spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych w budynkach. Od wielu lat informujemy mieszkańców o negatywnych skutkach spalania odpadów w piecach domowych. W razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że na konkretnej posesji odbywa się spalanie odpadów, należy o tym poinformować Komisariat Policji w Redzie. Możliwość wejścia na posesję posiada jedynie policja lub straż miejska, jeśli takowa funkcjonuje w mieście. Urząd Miasta nie ma technicznych możliwości monitorowania stanu powietrza. Należy podkreślić, że czasami nieumiejętne palenie opałem dopuszczonym do stosowania powoduje wydzielanie się pyłów zawieszonych i innych toksyn.

Gmina podejmuje szereg działań na rzecz poprawy stanu powietrza na terenie Redy, w zakresie przewidzianym dla samorządu. W zasadzie każda większa inwestycja w Gminie Miasto Reda przekłada się na efekt ekologiczny. Węzeł Integracyjny Reda ma zachęcić ludzi do korzystania z transportu zbiorowego. Termomodernizacja budynków zmniejszy emisję związaną z ich ogrzewaniem. Miejska sieć ciepłownicza będzie rozbudowywana, w tej chwili każdy, kto jest w jej zasięgu, może złożyć wniosek o przyłączenie (na własny koszt). Reda przystąpiła także do Programu „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2017). Program przewiduje możliwość udzielania dotacji celowej na dofinansowanie likwidacji pieców węglowych i zastąpienie ich instalacjami ekologicznymi, jak kotły olejowe, ogrzewanie gazowe. Obecnie czekamy również na decyzję Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w sprawie dofinansowania projektu pn. „Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasto Reda i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino”.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza


Pytanie: Bogdan – A może próg albo poduszki berlińskie.

Witam Pana Burmistrza!
Z informacji na stronie miasta wynika, że 15 września, została podpisana umowa na wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Gniewowskiej. Jest więc okazja zdyscyplinowania naszych kierowców do zwolnienia przed nowym przejściem przy ulicy Objazdowej, a na pewno uczyni to próg zwalniający. Bo jak będzie nowa nawierzchnia, to mimo wybudowanego przejścia i obiecanej „agatki”, której nadal nie ma, nic poza progiem zwalniającym nie powstrzyma rozpędzonych kierowców.
Pozdrawiam Bogdan

Szanowny Panie!

Uprzejmie informuję, że w ramach przywołanej przez Pana inwestycji nie jest przewidziana budowa progów zwalniających.

Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego jest obowiązkiem każdego kierowcy i gwarancją zminimalizowania zagrożenia dla pozostałych użytkowników drogi. W razie zaobserwowania przypadków rażącego naruszenia przepisów, prosimy o zgłoszenie tego faktu na policję.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza


Pytanie: Joanna – Podjazd na SKM

Dzień dobry,
Mam pytanie odnośnie podjazdu dla mam z wózkami jak i również osób na wózkach inwalidzkich na peron kolejowy SKM, czy jest możliwość zrobienia tego podjazdu gdyż nie ma możliwości dostania się na peron SKM?

Szanowna Pani!

Gmina Miasto Reda opracowała projekt dostosowania terenu dworca PKP do potrzeb mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych i – po uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego – przystąpiła do realizacji przedsięwzięcia pt. Budowa Węzła Integracyjnego, w wyniku którego zmieni się cały układ komunikacyjny dworca. Przewidziano m.in. przebudowę zejścia do tunelu, instalację wind dla osób niepełnosprawnych oraz wyjście z tunelu na teren dworca i perony poprzez pochylnie. W tej chwili przygotowywany jest przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji, która powinna zostać zrealizowana do końca 2018 roku.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza


Pytanie: Beata – Ulica Lutosławskiego i Rzeczna

Witam, chciałabym zapytać kiedy jest planowane kolejne wyrównanie ulicy Lutosławskiego. Po obfitych deszczach droga jest praktycznie nieprzejezdna ze względu na głębokie dziury.

Ponadto chciałabym zwrócić uwagę na mało widoczny próg zwalniający na ulicy Rzecznej. Co prawda jest tam oznakowanie drogowe informujące o progu jednak sam próg bywa zaskoczeniem dla kierowców szczególnie po zmroku. Czy jest możliwe pomalowanie go białą farbą jak to jest zrobione w innych miejscach?

Szanowna Pani!

Naprawy cząstkowe nawierzchni dróg, w tym uzupełnianie ubytków, wyrównywanie i zagęszczanie są wykonywane na bieżąco, po przyjęciu przez Referat Inwestycji i Inżynierii Miejskiej UM w Redzie zgłoszenia o takiej konieczności. Pracownicy Referatu niezwłocznie dokonują wizji lokalnej i – w razie konieczności – przekazują zlecenie naprawy do realizacji. Niestety, obfite opady deszczu, z jakimi mamy tej jesieni do czynienia, mogą spowodować opóźnienia w pracach drogowych, które wymagają stabilnej, bezdeszczowej pogody.

Ulica Rzeczna w najbliższym czasie będzie zmodernizowana poprzez wykonanie nakładki asfaltowej, z jednoczesną likwidacją i przeniesieniem istniejącego progu.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza


Pytanie: Wiesława – Naprawa ulicy Miodowej

Bardzo proszę o naprawę ulicy Miodowej. Po ostatnich ulewach droga nadaje się do naprawy na skrzyżowaniu z ulicą Sosnową woda podmyła słynny kawałek asfaltu.
Wiesława

Szanowna Pani!

Uprzejmie informujemy, że każde zgłoszenie dotyczące uszkodzeń nawierzchni drogowych przekazywane jest firmie NORDVIK – wykonawcy wyłonionym w drodze przetargu na utrzymanie dróg w Redzie, który – w razie konieczności – dokonuje napraw, polegających na zasypaniu, zagęszczeniu i wyrównaniu ubytków. Na ulicy Miodowej po sierpniowych deszczach takie naprawy zostały wykonane, co potwierdziła wizja lokalna z dnia 30 sierpnia b.r. Przepraszamy za ewentualne opóźnienia w realizacji napraw, które zależne są od warunków atmosferycznych. Wykonawca nie może profilować nawierzchni gruntowych na których stoi woda w kałużach,  wprowadzenie sprzętu jest możliwe po przeschnięciu nawierzchni.

Informuję jednocześnie że w sprawie uszkodzeń nawierzchni dróg można się kontaktować bezpośrednio z Referatem Inwestycji i Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta w Redzie, tel. 58 678 80 08, e-mail inwestycje@reda.pl

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza


Pytanie: Jerzy – Miodowa

Dzień dobry.
Uprzejmie proszę Pana Burmistrza o wizytę na ulicę Miodową.
Po każdej ulewie są coraz większe wyrwy i zalane posesje.
Doraźne naprawy nie przynoszą żadnego efektu.
Proszę o interwencję.
Z poważaniem
Jerzy

Szanowny Panie!

Uprzejmie informujemy, że każde zgłoszenie dotyczące uszkodzeń nawierzchni drogowych przekazywane jest firmie NORDVIK – wykonawcy wyłonionym w drodze przetargu na utrzymanie dróg w Redzie, który – w razie konieczności – dokonuje napraw, polegających na zasypaniu, zagęszczeniu i wyrównaniu ubytków. Na ulicy Miodowej po sierpniowych deszczach takie naprawy zostały wykonane, co potwierdziła wizja lokalna z dnia 30 sierpnia b.r. Przepraszamy za ewentualne opóźnienia w realizacji napraw, które zależne są od warunków atmosferycznych. Wykonawca nie może profilować nawierzchni gruntowych na których stoi woda w kałużach,  wprowadzenie sprzętu jest możliwe po przeschnięciu nawierzchni.

Informuję jednocześnie że w sprawie uszkodzeń nawierzchni dróg można się kontaktować bezpośrednio z Referatem Inwestycji i Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta w Redzie, tel. 58 678 80 08, e-mail inwestycje@reda.pl

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza


Pytanie: Adam – Niebezpieczny dom

Witam Panie Burmistrzu.
Chciałbym zwrócić uwagę na pewien poważny problem, który pojawił się tego lata. Otóż w jednym z opuszczonych domów w moim sąsiedztwie, młodzież stworzyła sobie swego rodzaju melinę – miejsce spotkań (imprez). Jest to niezamieszkała posesja przy ulicy Szkolnej 42. Wiem, że Policja także zainteresowała się już tą sytuacja, gdyż sprawa przybiera na intensywności. Oczywiście z jednej strony problemem jest samo imprezowanie nieletnich w tym picie alkoholu i palenie papierosów, ale przecież wszyscy byliśmy młodzi. Bardziej niepokoi mnie sprawa ich bezpieczeństwa. Nie daj Boże, gdy w budynku pojawi się pożar, czy zarwie się strop, czy schody. Nikt o jego stan już od dawna nie dba. Nie wiadomo, kto jest jego właścicielem. KONIECZNIE, trzeba zabezpieczyć ten dom, aby nikomu nie stała się tam krzywda.
Bardzo proszę o interwencję.

 

Szanowny Panie!

Dziękuję za przesłane zgłoszenie dot. sytuacji występującej przy ul. Szkolnej 42
w Redzie. Nieruchomość znajdująca się pod w/wym. adresem jest własnością podmiotu prywatnego. Podczas wizji w terenie pracownicy Urzędu Miasta w Redzie stwierdzili, że powyższa nieruchomość jest ogrodzona. Zauważono oznaki obecności osób postronnych (puste puszki i butelki po alkoholu). Właściciel nieruchomości zostanie poinformowany o gromadzeniu się osób nieletnich spożywających alkohol oraz palących papierosy, a także Pana niepokoju o bezpieczeństwo w tym miejscu.

Jednocześnie informuję, że ewentualna odpowiedzialność za szkodę może wynikać z art. 415 k.c. tj. „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.”

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza


Pytanie: Olga – Sygnalizacja Pucka/12 Marca

Dzień dobry, czy można prosić o takie ustawienie sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. 12 Marca z ul. Pucką, by samochody skręcające w lewo w ul. 12 Marca miały chociaż 5-7 sekund zapasu czasowego na spokojny zjazd gdy włączy się zielone światło?

W tym momencie sytuacja wygląda tak, że dla aut jadących od strony Pucka światło zielone włącza się w tym samym momencie (a mam wrażenie, że nawet 2-3 sekundy szybciej) co dla aut jadących w stronę Pucka (oraz właśnie skręcającym w ul. 12 Marca). Skutek jest taki, że auta zamiast skręcić i rozładować zator za sobą, czekają aż przejadą wszystkie pojazdy z naprzeciwka (przy dużym ruchu czekają nawet do kolejnej zmiany świateł, albo po prostu niecierpliwi kierowcy wymuszają pierwszeństwo, co oczywiście nie powinno mieć miejsca).

Sygnalizacja jest bardzo pomocna i świetnie pełni swą rolę, ale pod tym względem jest niestety niedopracowana, bo przy dużym ruchu lewoskręt jest bezsensownie zablokowany, co automatycznie powoduje zakorkowanie drogi z tyłu.

Druga sprawa dotyczy samego działu „Pytania do burmistrza” – czy mogą Państwo datować maile od mieszkańców oraz własne odpowiedzi, bo w tym momencie nie wiadomo czy pytanie od przedszkole, remont ulicy, problemy wywózki odpadów itp. oraz odpowiedzi do nich udzielone miały miejsce 5 lat temu, rok temu czy w zeszłym miesiącu.

Szanowna Pani!

W odpowiedzi na pytania, zadane przez Panią za pośrednictwem rubryki „Pytania do burmistrza” pragnę poinformować, że prośba odnośnie zmiany ustawień czasu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 12 Marca z ul. Pucką została przekazana do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejonu Dróg w Pucku.  Ulica Pucka posiada status drogi wojewódzkiej i nie podlega zarządowi Gminy Miasto Reda.

Jeśli chodzi o rubrykę „Pytania do burmistrza” na stronie reda.pl, jest to jeden z wielu dostępnych kanałów komunikacji z mieszkańcami. Pani uwaga jest dla nas bardzo cenna i zostanie uwzględniona przy przebudowie miejskiej strony internetowej, co planujemy niebawem.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza


Pytanie: Olga – Centrum handlowe przy ul. Puckiej

Dzień dobry, kolejne pytanie to pytanie o centrum handlowe, które miało powstać na planowanym przedłużeniu ulicy 12 Marca, za ulicą Pucką. Informacje o inwestycji nagle ucichły, chodzą nawet plotki, że inwestor się wycofał lub przeniósł plany na miejsce byłych szklarni niedaleko skrzyżowania ulicy Puckiej z ulicą Gdańską. Czy to prawda, a jeśli tak, to jakie są tego powody? Czy można prosić o informacje na ten temat?

Szanowna Pani!

Z przykrością muszę odpowiedzieć, że nie mamy informacji, które określają termin realizacji i przedmiot inwestycji w obszarze położonym u zbiegu ulic Puckiej i Długiej. Inwestycja, o którą Pani pyta zlokalizowana jest na gruntach prywatnych.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza różne warianty ich wykorzystania, a zgodność planowanej inwestycji z m.p.z.p. jest sprawdzana podczas procedury wydawania przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie decyzji pozwolenia na budowę. Z uwagi na brak kompetencji w tym zakresie tut. Urząd nie posiada wiedzy na temat prowadzonych postępowań administracyjnych w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Wejherowie. Możemy jedynie poinformować, że oba interesujące Panią tereny są w posiadaniu niezależnych od siebie osób. W momencie rozpoczęcia budowy, informacje dotyczące Inwestora, przedmiotu inwestycji i wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę zostaną umieszczone w widocznym miejscu na tablicy informacyjnej, którą zgodnie z ustawą Prawo budowlane Inwestor zobowiązany jest zamontować na terenie budowy.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza


Pytanie: Dominika – Opieka przedszkolna

Dzień dobry,

Bardzo proszę o informacje dlaczego nie zorganizowano przetargu dla niepublicznych placówek w celu zapewnienia opieki przedszkolnej dla dzieci skoro SP nr 4 nie ma odpowiednich warunków (m.in brak odpowiednich Sal I brak świetlicy dla dzieci 3-5 letnich) by zapewnić miejsca dla wszystkich chętnych dzieci zgłoszonych w toku rekrutacji na rok 2017/2018…tylko ustalono ze sale Sp nr 4 będą remontowane. Bardzo proszę o uzasadnienie Bo nie rozumiem zasadności kosztów na remont.

Szanowna Pani,

Odpowiadając na Pani pytanie informuję, iż nie było konieczności zorganizowania konkursu ofert na dodatkowe miejsca w przedszkolach niepublicznych, albowiem  po przeprowadzeniu rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach, która odbywała się w dwóch terminach, zapewniono możliwość do skorzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie do ww. oddziałów.

Ponadto informuję, iż pomieszczenia, w których funkcjonują oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 4 w Redzie, spełniają wszystkie normy i warunki bezpieczeństwa i są dostosowane do nauczania przedszkolnego. Remont jednego z pomieszczeń oraz łazienek związany jest z większą niż w latach poprzednich liczbą dzieci 6-letnich, rozpoczynających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

Z poważaniem/-/ Teresa Kania

Doradca Burmistrza ds. Społecznych i Oświaty


Pytanie: Dominika – System oświaty

Dzień dobry,

W związku z ciągłą rozbudową zabudowy mieszkaniowej miasta i zwiększaniem się liczby mieszkańców Redy bardzo proszę o informacje czy są plany (jeśli tak to jakie) rozbudowy sieci szkół podstawowych,stworzenia przedszkoli publicznych i organizacji przychodni lekarskich na terenie Redy?

Szanowna Pani,

Odpowiadając na zapytanie przesłane w dniu 26 czerwca 2017 r. uprzejmie informuję, iż:

  1. Gmina Miasto Reda nie planuje rozbudowy sieci szkół w Redzie. Nie mniej jednak mając na uwadze zwiększającą się liczbę mieszkańców na najbliższe lata zaplanowano rozbudowę istniejących szkół:
  • w latach 2017/2018 Szkoły Podstawowej nr 2,
  • w roku 2019 Szkoły Podstawowej nr 6,
  • w roku 2020 Szkoły Podstawowej nr 5.
  1. Temat utworzenia od września 2018 r. publicznych przedszkoli będzie przedmiotem analizy i rozważań. Decyzja w powyższej sprawie zostanie podjęta do końca listopada bieżącego roku.
  2. Na terenie Redy funkcjonują cztery Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, które
    zaspakajają potrzeby zdrowotne mieszkańców, zatem Gmina nie planuje zmiany organizacji przychodni w Redzie.

 

Z poważaniem

/-/ Teresa Kania

Doradca Burmistrza ds. Społecznych i Oświaty


Pytanie: Łukasz

Dzień dobry,

W Rumi właśnie oddano do użytku deptak pieszo-rowerowy wzdłuż Zagorskiej Strugi. Prośba o informację, czy Reda planuje budowę infrastruktury pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Reda?
Wydaje się, że taki deptak spacerowy byłby doskonałym miejscem rekreacji, dla spacerowiczów, biegaczy czy rowerzystów.

Szanowny Panie!

W odpowiedzi na poruszoną przez Pana kwestię budowy infrastruktury pieszo – rowerowej w Redzie informuję, że ścieżki rowerowe budowane są w ramach prowadzonej modernizacji ulicy Obwodowej ( I etap na odcinku Kazimierska – Łąkowa w roku ubiegłym, etap II od ul. Łąkowej do ul. Morskiej w roku bieżącym). Na dzień dzisiejszy budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki nie jest planowana.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza


Pytanie: Mariusz – Ulica Wybickiego

Czy jest szansa na ułożenie chociaż kostki na ulicy Wybickiego (za kościołem św Wojciecha) ? Droga jest wykorzystywana do dojazdu do tego kościoła oraz przez mieszkańców i kurz który się tam unosi z drogi gruntowej praktycznie nie opada. Elewacje, okna, samochody są pokryte grubą warstwą. Dziury w drodze nie pozwalają na normalny przejazd samochodu. Zostało tam już zamontowane oświetlenie uliczne za co jesteśmy wdzięczni, pozostała droga. Proszę o przychylenie się do prośby i choćby zaplanowanie inwestycji.

Szanowny Panie!

W odpowiedzi na przedstawiony przez Pana problem uprzejmie informujemy, że w budżecie Miasta na rok 2017 nie przewidziano budowy ulicy Wybickiego. W tej sytuacji mieszkańcy mogą złożyć wniosek do budżetu na 2018 rok, którego przyjęcie i realizacja uzależnione są od środków budżetowych. Wnioski do budżetu na rok kolejny są przyjmowane do 15 września. Można również wystąpić do Gminy Miasto Reda z wnioskiem o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców. Wówczas wymagany wkład własny mieszkańców wynosi minimum 25 % wartości zadania. Szczegółowych informacji w sprawie wymienionych wyżej procedur udzieli Referat Inwestycji i Inżynierii Miejskiej, tel. 58 678 80 08.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza


Pytanie: Andrzej – Malowanie pasów na jezdni

Szanowny Panie Burmistrzu zwracam się do Pana z prośbą o zwrócenie uwagi na firmę Andros ,która wykonuję odnawianie pasów na przejściach dla pieszych tzw. zebry . Nie wiem czy to Pan jako Burmistrz miasta płaci tej firmie za wykonanie w/w prac ,ale to jak wykonuję te prace ta firma to skandal ,farba która jest nakłada na jezdnię po prostu po paru dniach znika.Dla przykładu odnawiano w ubiegłym tygodniu przejścia dla pieszych w rejonie ulicy i osiedla Mariana Buczka a dzisiaj tj 25.05.2017 po nowej farbie praktycznie nie ma śladu .Więc jak to jest czy miasto ma aż tyle pieniędzy na wydawanie pieniędzy ,przecież w skali całego miasta na pewno jest to nie mała suma a firma będzie ciągle odnawiała i kasowała pieniądze,więc proszę się pilnie tym zainteresować – z poważaniem Andrzej

Szanowny Panie!

Dziękujemy za przesłanie informacji. Uprzejmie informuję, że wizja lokalna z dnia 5 czerwca 2017 r. wykazała, że oznakowanie poziome na ul. Buczka jest widoczne. Ponadto informuję, że jest to oznakowanie cienkowarstwowe, które, zgodnie z warunkami umowy, powinno się utrzymać przez 12 miesięcy, a jego stan jest przez Urząd monitorowany na bieżąco.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Tomasz – Ulica Buczka

Mam pytanie odnośnie ulicy Buczka. Czy już wiadomo, jaka będzie zmiana?
Chciałbym zaproponować nadanie tej ulicy imienia księdza infułata Albina Potrackiego, który przez kilkadziesiąt lat był związany z naszym miastem i który zrobił wiele dobrego. Myślę, że w miarę możliwości w danym mieście powinno się honorować osoby, które szczególnie zasłużyły się dla danej społeczności i tak jest w tym przypadku.

Pozdrawiam,
Tomasz

Szanowny Panie!

Uprzejmie informuję, że na mocy uchwały nr XXX/321/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 13 czerwca 2017 r. ulica Mariana Buczka będzie nosiła nazwę Marii Konopnickiej. Nazwa ta została zaproponowana przez mieszkańców osiedla – członków Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Miło nam jednocześnie poinformować, że na tej samej sesji Rada Miejska w Redzie podjęła uchwałę nr XXX/319/2017 o nadaniu nazwy Księdza Infułata Albina Potrackiego nowo powstałej ulicy w rejonie Kościoła NMP w Redzie.

Bardzo dziękujemy za wyrażenie opinii w powyższej sprawie.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza

/-/ Hanna Janiak

Sekretarz Miasta

Pytanie: Kasia – Odpady po wycince drzew na działkach prywatnych

Ostatnio na wielu niezabudowanych działkach prywatnych wycięto rosnące tam drzewa. Po tych działaniach pozostały pryzmy usychających gałęzi. Dwumetrowa pryzma sośniny z pewnością nie rozłoży się przez rok. Myślę, że szpeci krajobraz i stanowi zagrożenie pożarowe. Chciałabym wiedzieć, czy można właścicieli działek zobowiązać do uprzątnięcia tych pozostałości.

Szanowna Pani!

Przede wszystkim dziękujemy za zwrócenie uwagi na opisany problem. W odpowiedzi wyjaśniamy, że aktualnie obowiązujący Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Reda, będący załącznikiem nr 1 do Uchwały nr VIII/86/2015 Redy Miejskiej w Redzie z dnia 17 czerwca 2015, (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 2142, dalej jako Regulamin), zobowiązuje właścicieli nieruchomości do utrzymania na jej terenie czystości i porządku poprzez m.in. zbieranie, gromadzenie i pozbywanie się powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w tym regulaminie.

Pracownicy Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi tut. Urzędu przeprowadzają regularne kontrole w zakresie sposobu gospodarowania odpadami na terenie posesji. Każdorazowe zgłoszenie jest weryfikowane przez pracowników Referatu. W przypadku potwierdzenie faktu nieprzestrzegania w/wym. zapisów Regulaminu są podejmowane działania zmierzające do wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza

/-/ Hanna Janiak

Sekretarz Miasta