Zaznacz stronę

Zobacz odpowiedzi

Pytanie: Adam – Autobus nr 8

Witam Panie Burmistrzu Miasta Redy.
Zwracam się do Pana z prośbą o ustosunkowanie się co do kursu autobusu nr 8 , który przejeżdża przez Ciechocino.
W okresie letnim jest wzmożony ruch nad nasze morze, przez co Reda jest nieprzejezdna. Z automatu również autobusy linii nr 8, które jeżdżą na Ciechocino mają olbrzymie opóźnienie. W związku z tym, ja jako osoba dojeżdżająca do pracy autobusem, niestety ale NIE MAM AUTOBUSU PRZEZ NAJBLIŻSZĄ GODZINĘ- bo Pan niby się uparł, że bus nr 8 ma jechać przez Ciechocino- informacja z MZK dyspozytornia Wejherowo. Rozmawiałem z dyspozytorem z Wejherowa odnośnie braku autobusów na przystankach, dostałem odpowiedź, że burmistrz miasta Redy – generuje problemy. Informuję Pana, że takie działanie wobec lokalnych mieszkańców nie działa pozytywnie na pański autorytet.
Zmierzam do tego, że autobusy linii nr 8, NIE MUSZĄ jechać przez Ciechocino, bo to generuje kolosalne opóźnienia. Ja nie zjawiłem się w pracy, mój pracodawca poniósł koszty, ja również nie zarobiłem, BO PAN SOBIE ZATWIERDZIŁ JAZDĘ BUSEM PRZEZ CIECHOCINO. Dlatego zwracam się z prośbą, żeby pan zmienił priorytety odnośnie linii nr 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia mojej prośby , audyt nie będzie potrzebny.
Mam nadzieję, że moja współpraca z poprzednimi burmistrzami miasta Redy ( panem Wickim oraz panem Molakiem ) będzie miała pozytywny wpływ na pana decyzję i nie będę musiał epatować tego np. w TV.
Z wyrazami szacunku mieszkaniec Wejherowa oraz 30 letni mieszkaniec Redy

Szanowny Panie,

W nawiązaniu do przesłanego przez Pana pisma, w którym wyraża swoje zażalenie dotyczące realizacji kursu na linii nr 8 oraz jego przejazdu przez Ciechocino, po konsultacji z MZK chcielibyśmy wyjaśnić pewne aspekty związane z funkcjonowaniem ww. linii autobusowej oraz podejmowanymi decyzjami. 

Z przedstawionych w piśmie informacji wynika, że sytuacja, odnosi się do kursu, który przebiega rozkładowo z podjazdem do Ciechocina. Chcielibyśmy podkreślić, że kierowca autobusu postąpił zgodnie z ustalonym rozkładem jazdy oraz z wytycznymi dotyczącymi zatrzymania na przystankach. Nie mógłby on z powodu zatorów tak po prostu ominąć wybranych przystanków – takie postępowanie spowodowałoby chaos w funkcjonowaniu transportu zbiorowego, a dodatkowo nie jest zgodne z przepisami prawa – rozkłady jazdy stanowią załącznik do zaświadczenia na regularny przewóz osób na liniach komunikacyjnych. 

Linia autobusowa nr 8 stanowi obecnie jedyne bezpośrednie połączenie Ciechocina z Wejherowem (przede wszystkim szpitalem), na co zgłaszane były liczne prośby i oczekiwania mieszkańców na przestrzeni wielu lat. Ponadto było to niejednokrotnie głównym tematem rozmów przedstawicieli MZK Wejherowo Sp. z o.o. oraz Urzędu Miasta w Redzie. I tutaj, warto zaznaczyć, że każda podejmowana przez samorząd decyzja dotycząca komunikacji miejskiej jest starannie konsultowana z grupą mieszkańców oraz uwzględnia różnorodne potrzeby i oczekiwania. W sytuacji, gdy istnieją pewne ograniczenia czy utrudnienia związane z ruchem drogowym, starannie szukamy kompromisów, które zaspokoją interesy obu stron. W przypadku linii nr 8, rozkład jazdy został dostosowany, aby uwzględnić także kursy z pominięciem Ciechocina, na tabliczkach przystankowych są to kursy bez oznaczenia „C”. 

Rozumiemy jednak, że okres letni charakteryzuje się wzmożonym ruchem nadmorskim, co niewątpliwie wpływa na funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Jednakże chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że takie utrudnienia są tymczasowe i występują głównie w piątki, soboty, niedziele oraz poniedziałki, co jest związane z wymianą turnusów wakacyjnych – potwierdzają to dane zarejestrowane w systemie monitorowania przebiegu kursów. 

Faktem jest, że receptą na poprawę przejezdności w Redzie jest budowa nowych połączeń drogowych w regionie – zauważalne zmiany przyniosło otwarcie trasy S6 (tzw. Trasy Kaszubskiej), co zniwelowało ruch tranzytowy przez Redę w kierunku Szczecina. Kolejne połączenia drogowe – tym razem poprawiające podróż nad morze – są w fazie opracowywania koncepcji. Odnosząc się do sytuacji z dyspozytorem, który udzielił ww. pasażerowi informacji, pragniemy poinformować, że podjęliśmy odpowiednie kroki w celu wyjaśnienia sprawy. Słowa pracowników są kluczowe dla jakości naszych usług, dlatego zawsze dążymy do zapewnienia najwyższego standardu obsługi, a zacytowane przez pasażera treści w piśmie nie są akceptowalne przez kierownictwo MZK i szkodzą wizerunkowi całej wejherowskiej komunikacji. Uprzejmie informujmy, że jesteśmy w trakcie usprawniania organizacji funkcjonowania wejherowskiej komunikacji zbiorowej, w tym również planowana jest zmiana w obsadach kluczowych kontaktujących się bezpośrednio z pasażerami. Współpraca z osobami niespełniającymi potrzeb pasażerów zostanie zakończona. 

Przepraszamy za ten opisany przypadek jednocześnie zapraszając do dalszego korzystania z usług wejherowskiej komunikacji miejskiej wierząc, że opisany problem był przypadkiem incydentalnym.

Z poważaniem

Marek Kopicki

Kierownik Referatu Inwestycji i Inżynierii Miejskiej


 

Pytanie: Agnieszka – Wymiana słupa energetycznego ul. Topolowa

Dzień dobry. Czy przy okazji remontu ulicy Topolowej byłaby możliwość wymiany słupa energetycznego znajdującego się przy ul Topolowej 33? Jest on w opłakanym stanie i grozi zawaleniem. Proszę o odpowiedź.

Szanowna Pani,

Prowadzona aktualnie inwestycja pod nazwą „Przebudowa ulicy Jodłowej i Topolowej w Redzie” nie obejmuje swoim zakresem modernizacji napowietrznych linii energetycznych. Słupy oraz napowietrzna linia zasilająca są własnością spółki Energa-Operator S.A. i ona opowiada za ich stan i należyte utrzymanie. Gmina nie może wydawać środków finansowych na poprawę stanu technicznego majątku nie będącego jej własnością. Rozumiejąc jednak Pani zaniepokojenie, pracownik Urzędu w trakcie wizji w terenie wykonał zdjęcia obrazujące stan słupa, a następnie dokonał zgłoszenia tzw. „złego stanu technicznego urządzeń” przez stronę internetową  Operatora.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza Miasta Redy


Pytanie: Agnieszka – Przejście dla pieszych ul. Wiśniowa

Witam czy można zrobić przejścia dla pieszych na ul. Wiśniowej gdyż nie ma możliwości przejścia bezpiecznie z dzieckiem na druga stronę ulicy
A po drugie czy idzie zrobić coś z osobami parkującymi na ul. Topolowej gdyż nie idzie nią przejechać a co dopiero wjechać na swoją posesje gdyż jest blokowana przez inne samochody czy byłaby możliwość wyznaczenia miejsc parkingowych tylko dla mieszkańców

Szanowna Pani,

Informuję, że ul. Wiśniowa leży w strefie „30 km/h” co oznacza, że można przechodzić przez ulicę bez wyznaczonych przejść dla pieszych. Niemniej w związku z trwającymi pracami nad organizacją ruchu w Gminie Miasto Reda, pracownicy merytoryczni pochylą się nad dzielnicą Ciechocino, traktując Pani wiadomość  jako wniosek. Organizacja ruchu na ul.Topolowej zostanie ponownie opracowana po zakończonej przebudowie, do której Gmina przystąpi po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza Miasta Redy


Pytanie: Czy jest szansa na zwiększenie częstotliwości autobusów w Redzie i czy jest możliwość lepszego połączenia z kolejkami

Panie Burmistrzu to, że Reda się rozwija widać gołym okiem. Miasto które jest w czołówce miast w Polsce które w tak krótkim czasie przyjęło tyłu nowych mieszkańców. Uważam że najwyższy czas wprowadzić dodatkowa linie autobusów albo zwiększyć częstotliwość Smutny to widok o 7 rano kiedy około 50 osób wybiega z autobusu przy dworcu i biegnie na skm które przyjeżdża defacto minutę później. Czas na zmiany czas stać się prawdziwym miastem!!
Pozdrawiam

Szanowny Panie,

na wstępie bardzo dziękuję za przekazane uwagi dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie Redy. Warto podkreślić, że wszelkie spostrzeżenia są dla nas bardzo cenne, ponieważ pomagają podejmować działania zmierzające do udoskonalenia systemu transportu zbiorowego. Skutkiem dynamicznego rozwoju Redy są ciągłe prace przy układzie komunikacyjnym miasta, w takim stopniu, na jaki pozwala budżet miasta. Tym samym po licznych rozmowach z operatorem transportu zbiorowego w Redzie – Miejskim Zakładem Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o., udało nam się wypracować i wdrożyć w styczniu 2020 roku dosyć znaczące zmiany w siatce połączeń – tym samym rozpoczęto obsługę nowych osiedli przy ul. Morskiej oraz zapewniono dojazd do Centrum Handlowego „Port Rumia” linią nr 8, wydłużono wszystkimi kursami linię 9 do pętli Rekowo Lipowa i tym samym ponad dwukrotnie zwiększono ilość kursów na tym odcinku, a także podwojono ilość kursów na linii nr 18. Pandemia koronawirusa, a także liczne ograniczenia w mobilności zahamowały tempo prac nad rozwojem sieci połączeń i w 2021 r. nie wdrożono nowych rozwiązań, ale już w styczniu 2022 roku udało się objąć linią nr 18 rejon ulicy Polnej, a także uruchomić dodatkowe kursy w weekendy – tym samym zwiększając dostępną częstotliwość kursowania na odcinku Ciechocino – Dworzec PKP.

Pociągi SKM i Polregio w godzinach szczytów przewozowych jeżdżą częściej niż autobusy – tym samym nie jest możliwe dopasowanie wszystkich kursów do odjazdów pociągów. Dodatkowo sprawę komplikują liczne remonty na linii kolejowej. Ceniąc jednak dobro mieszkańców, aktualnie prowadzimy rozmowy i prace nad modyfikacją obsługi Ciechocina i zwiększeniem możliwości podróży do redzkiego dworca kolejowego.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza Miasta Redy


Pytanie: Grażyna – Chodnik

Dzień dobry Panie burmistrzu chciałam się dowiedzieć kiedy czy w ogóle będzie chodnik przy ulicy Alei Lipowej ponieważ to jest wąska ulica i naprawdę samochody jeżdżą mieszkańców coraz więcej dzieci chodzą do szkoły i naprawdę chodnik jest potrzebny dziękuję za odpowiedź pozdrawiam

Szanowna Pani!

Budowa chodnika wzdłuż Alei Lipowej nie może być w najbliższym czasie zrealizowana, między innymi z uwagi na nieuregulowane sprawy własnościowe terenów, przez które chodnik mógłby przebiegać. W tej sprawie Burmistrz Miasta Redy zwrócił się również o opinię Komisji Prawnej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Redzie. Aleja Lipowa pozostaje w zarządzie Starosty Wejherowskiego, z którym Gmina, mając na względzie dobro mieszkańców, konsultowała już możliwość budowy chodnika i związanej z tym wycinki drzew. Tam gdzie było to możliwe, chodnik został wybudowany, np. na odcinku od ul. Rekowskiej do ul. Pogodnej. Inwestycja będzie poddana dalszym analizom pod względem formalno-prawnym, technicznym i finansowym. Jest to jedno z priorytetowych zadań w zakresie bezpieczeństwa w tym rejonie. 

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza Miasta Redy


Pytanie: Daria – Park


Dzień dobry, czy w rejonie osiedla Semeko ul- Obwodowa/Morska planowana jest budowa parku dla mieszkańców?

Szanowna Pani!

Dla terenu, o który Pani pyta, nie ma jeszcze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obecnie trwają analizy poprzedzające sporządzenie projektu planu miejscowego, uwzględniającego tereny zielone proporcjonalnie do zabudowy.

W ramach przewidzianych prawem procedur, do projektu planu będzie można wnosić uwagi, po wyłożeniu go do publicznego wglądu, o czym Burmistrz Miasta Redy poinformuje obwieszczeniem.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza Miasta Redy


Pytanie: Gosia – Godziny funkcjonowania Przedszkola nr 4

Dzień dobry!
Zwracam się z pytaniem czy istnieje jakakolwiek szansa na wydłużenie godzin otwarcia Przedszkola nr 4 funkcjonującego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1? W sytuacji kiedy oboje rodzice pracują na etacie, trzeba trochę „kombinować”, żeby odebrać dziecko do g. 16:30. Podczas gdy inne przedszkola miejskie są otwarte dłużej.

Szanowna Pani!

W roku szkolnym 2021/22 Urząd Miasta przeprowadzi pełną analizę funkcjonowania publicznych przedszkoli w zespołach szkolno – przedszkolnych, a następnie podejmiemy decyzję w sprawie ewentualnych zmian godzin otwarcia tych placówek. W zbliżającym się roku szkolnym uruchamiamy kolejne przedszkole w Zespole Szkolno -Przedszkolnym nr 2 przy ulicy Zawadzkiego i będziemy mieli pełny obraz ich funkcjonowania oraz porównanie z Przedszkolami nr 1 i nr 2.

Z poważaniem

/-/ Łukasz Kamiński

Zastępca Burmistrza Miasta Redy


Pytanie: Maria – Pytanie dotyczy części chodnika oraz koszenia trawy

Dzień dobry!
Moje pierwsze pytanie dotyczy części chodnika przy ulicy J. Brzechwy – budynek 1A. Proszę o informację, czy ten krotki – około 10 metrowy odcinek wyłożony płytami sprzed kilkudziesięciu lat i z wieloma uszkodzeniami, można wymienić na nowa kostkę.
Dziury i nierówności w chodniku utrudniają dzieciom jazdę na rolkach czy hulajnogach, pomijając względy estetyczne.
Drugie pytanie dotyczy koszenia trawy przy bramie wyjazdowej tego samego budynku.
Koszenie sięga głębokości 1m, natomiast wysoko rosnąca dalej trawa utrudnia widoczność kierowcom wyjeżdżającym z posesji 1A-B-C-D.
Proszę o informację, kto może, czy też powinien, ułatwić rozwiązanie tej sytuacji mieszkańcom.
Dziękuję

Szanowna Pani!

Wymiana nawierzchni chodników odbywa się w ramach umowy do zadania pn. „Roboty budowlane na drogach na terenie Gminy Miasta Redy w roku 2021. Część 2: Ulepszenie nawierzchni polegające na układaniu kostki betonowej na terenach gminnych”. W ramach obecnej umowy, obowiązującej do 15 grudnia 2021 r.,  nie ma możliwości wpisania kolejnego zadania do harmonogramu robót. Po zatwierdzeniu Budżetu Miasta na rok 2022 zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy do zadania pn. „Roboty budowlane na drogach na terenie Gminy Miasta Redy w roku 2022. Ulepszenie nawierzchni polegające na układaniu kostki betonowej na terenach gminnych”. Decyzja o wpisaniu wymiany nawierzchni chodnika przy ul. Brzechwy 1A będzie uzależniona od wizji lokalnej i wysokości środków w budżecie 2022.

Wykonawca został poinformowany o konieczności przycięcia trawy we wskazanym przez Panią miejscu, co powinno już być wykonane.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza Redy


Pytanie: Justyna – Ptasia grypa

Dzień dobry,
Od kilku miesięcy przy wjeździe do naszego miasta są ustawione tablice informujące o wyjątkowo zjadliwej ptasiej grypie na naszym terenie. Cały rok poruszam się po terenach, w których masowo występują ptaki i ani razu nie widziałam padłego zwierzęcia. Interesuje mnie (1) skąd Urząd posiada informacje o rzekomej chorobie; (2) kiedy w końcu znikną te tablice, mamy połowę czerwca i „sezon grypowy” raczej zakończony; (3) czy miasto otrzymuje w związku z występowaniem „wysoce zjadliwej grypy” jakieś korzyści?
Pozdrawiam,


Szanowna Pani!

W dniu 1 lutego 2021 r. do Urzędu Miasta w Redzie wpłynęło pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wejherowie znak PIW.15.4315.15.2021 z dnia 27.01.2021 r. dot. stwierdzonego pierwszego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 oraz zaleceń dla hodowców drobiu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie wydał rozporządzenie nr 1/2021 z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie określenia obszaru zagrożenia wystąpienia „Wysoce zjadliwej grypy ptaków” wywołanej przez wirus grypy ptaków podtyp H5N8 oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze, gdzie w §2 nakazuje się oznakować obszar zagrożony wystąpienie choroby zakaźnej zwierząt m. in. Gminę Miasto Reda. Wykonanie rozporządzenia zostało powierzone Prezydentowi, Burmistrzom oraz Wójtom, w tym także Burmistrzowi Miasta Reda.

W dniu 12 lutego 2021 r. Burmistrz Miasta Redy zwołał posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK), podejmując działania wynikające z ww. rozporządzenia, w tym natychmiastowe poinformowanie osób przebywających na terenie Miasta o ustanowieniu jego terenu obszarem zagrożenia.  Mając na uwadze charakter zagrożenia i zapowiedziane wydanie ww. rozporządzenia, skutkującego obowiązkiem pilnej realizacji działań informacyjnych,  koniecznym jest podjęcie kroków przygotowawczych: zlecenie wykonania i montażu tablic informacyjnych oraz przygotowanie akcji informacyjnej (plakaty/informacje na słupach ogłoszeniowych, na stronach www), a także ustalenie rolników/hodowców drobiu na terenie Gminy, celem bezpośredniego przekazania im informacji o ww. zagrożeniu.

W dniu 23.02.2021 r. drogą mailową zostało przesłane zawiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wejherowie znak PIW.2215.4315.47(1)2021 z dnia 17.02.2021 r. oraz zawiadomienie znak PIW.2215.4315.47(2)2021 z dnia 22.02.2021 r., dot. stwierdzeń wystąpienia grypy ptaków (HPAI – H5N8) u łącznie 6 sztuk dzikich ptaków- łabędzie czarne w Parku Miejskim im. Majkowskiego w Wejherowie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie wydał rozporządzenie nr 2/2021 z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 1/2021 z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie określenia obszaru zagrożenia wystąpienia „Wysoce zjadliwej grypy ptaków” wywołanej przez wirus grypy ptaków podtyp H5N8 oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze. Wojewoda Pomorski wydał rozporządzenie z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie określenia obszaru zagrożenia wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej przez wirus grypy ptaków podtyp H5N8 oraz nakazów i zakazów obowiązujących na obszarze powiatu puckiego, wejherowskiego oraz Miasta Gdynia, Miasta Sopot i Miasta Gdańsk (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 885). Zgodnie z §1 ww. rozporządzenia Wojewody Pomorskiego z dnia 4.03.2021 r. oraz  załącznikiem C do rozporządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zwalczania oraz zapobiegania zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 985) miasto Reda jest obszarem zagrożonym i należało oznakować ten obszar w sposób określony w § 5 rozporządzenia Wojewody Pomorskiego z dnia 12.03.2021 r. tj. „poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tych obszarów tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle, odpowiednio, następującej treści: UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY”

Ww. rozporządzenie Wojewody z dnia 12.03.2021 r. obowiązuje do czasu jego uchylenia.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk, Zastępca Burmistrza Miasta Redy


Pytanie: Dorota – Wyrównanie drogi Pogodnej

Panie Burmistrzu,
jak co roku chciałam przypomnieć o wyrównaniu drogi po zimie ( ulica Pogodna).
Pewnie nigdy nie doczekamy się asfaltu ale chociaż można by było na bieżąca przeprowadzać kontrole stanu dróg po zimie. Dziura na dziurze a podwozia do wymiany chyba mamy wszyscy.
Z poważaniem,
mieszkańcy Pogodnej

Szanowna Pani!

Ulica Pogodna po sezonie zimowym została już wyrównana w ramach zleconych remontów cząstkowych.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk, Zastępca Burmistrza Miasta Redy


Pytanie: Małgorzata – Pieleszewo

Dzień dobry,
Czy jest jakakolwiek szansa na poprawę bezpieczeństwa dla pieszych w Pieleszewie? Konkretnie chodzi mi o ulicę Wejherowską, przy której mieszkam. Wiem, że to DK6, ale jest to naprawdę ruchliwa droga- samochody pędzą (niekiedy nawet nie zdążą albo zapomną zatrzymać się na czerwonym świetle przy przejściu dla pieszych). Bardzo niebezpiecznie jest iść poboczem, a niestety nie ma ani barierek oddzielających od ulicy, ani chodnika. Nie zawsze jest możliwość przemieszczania się samochodem i odwożenia dzieci. Do pobliskiego przedszkola czy też Biedronki jest niedaleko, ale niestety pobocze skutecznie zniechęca do spacerów a jak już trzeba to naprawdę boję się o bezpieczeństwo swoje i dzieci. Dzieci rosną, ale nawet na przystanek autobusowy strach je same puścić żeby bezpiecznie dojechały do szkoły w Redzie. Druga sprawa to, że ciężko zawrócić na skrzyżowaniu Wejherowskiej z Rzeczną, ale ten temat był już poruszany, z tego co czytałam.

Szanowna Pani!

Droga, o której Pani pisze jest drogą krajową i nie znajduje się w zarządzie gminnym. Pani uwagi przekazujemy zarządcy, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk, Zastępca Burmistrza Miasta Redy


Pytanie: Katarzyna – wyrównanie ulicy Nowowiejskiego

Jak co roku pragnę przypomnieć, iż niektóre ulice w Redzie są w dalszym ciągu gruntowe, zatem po intensywnej zimie, aby dało się nimi przejechać należy je wyrównać. Chciałabym zapytać, kiedy możemy się tego spodziewać ?

Ponadto zastanawia mnie kwestia jak to możliwe, że na południu Polski gminy radzą sobie z utwardzaniem dróg we własnym zakresie ? Rodzina, która mieszka w Mikstacie ( mała miejscowość w woj. wielkopolskim), Gierałtowa – wieś w dolnośląskim, Gorzeń koło Wadowic – wszyscy jeżdżą po asfaltowych drogach i nie mogą uwierzyć, że nasze drogi pamiętają czasy przedwojenne. Czy zdradzicie Państwo rąbka tajemnicy ?

Szanowna Pani!

Pragnę poinformować, że wykonawca przystąpił już do wyrównania dróg gruntowych po minionej zimie. Jednocześnie informuję, że ulica Nowowiejskiego jest na liście ulic przewidzianych w tym roku do utwardzenia płytami IOMB.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk, Zastępca Burmistrza Miasta Redy


Pytanie: Dorota – płotek na rogu ulic Asynka św. Wojciecha

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie mi kilku kwestii:
– dlaczego płotek został postawiony – czemu i komu ma służyć?
– kto finansował budowę płotka?
– kto dysponuje kłódką zawieszoną na furtce tego płotka?
– czy, jeśli płotek został tam postawiony na wniosek mieszkańca, każdy, kto o to zawnioskuje, może ogrodzić sobie teren, który do niego nie należy, ale należy do Gminy Miasta Redy? Jeśli tak, proszę o wskazanie podstawy prawnej

Szanowna Pani!

Rzeczony płotek odgradza teren, na którym Urząd zamierza – w ramach utrzymania gminnych terenów zielonych – założyć kwietną łąkę. Do prac przystąpimy wiosną. Budowa płotka została w całości sfinansowana z budżetu Gminy Miasto Reda. Sugestia wyszła od mieszkańca i była zgodna z planami Gminy. Teren pod przyszłą łąkę kwietną na obszarze uczęszczanym przez przechodniów i domowe zwierzęta powinien być zabezpieczony przed zadeptaniem. Co do kłódki, została założona przez osoby trzecie i zostanie usunięta. Dziękujemy za informację.

Z poważaniem

/-/ Łukasz Kamiński, Zastępca Burmistrza Miasta Redy


Pytanie: Agnieszka – plac zabaw przy SP4

Dzień dobry, kiedy zostanie otwarty plac zabaw dla dzieci przy SP 4 od strony ul. Cichej? Mamy wakacje, dzieciaki chodzą po ulicach, nie mają co ze sobą zrobić i nie mogą korzystać z placu zabaw. Poza tym od czasu kiedy został zrobiony nie był chyba ani razu odświeżony, a na pewno przydałoby się to zrobić.

Szanowna Pani!

Plac zabaw, o którym Pani pisze, jest obecnie zamknięty ze względu na trwające w Szkole Podstawowej nr 4 prace remontowe i budowlane, związane z adaptacją części pomieszczeń na oddziały przedszkolne. Cały teren szkoły traktowany jest jako plac budowy i przebywanie dzieci w pobliżu mogłoby w tym czasie być dla nich niebezpieczne. Prace potrwają z pewnością do końca wakacji, więc niestety, plac nie będzie udostępniony do zabawy.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk, Zastępca Burmistrza Miasta Redy


Pytanie: Mariola – Susza a koszenie trawników

Dzień dobry,

Szanowny Panie Burmistrzu, chciałam zapytać dlaczego w sytuacji kiedy mamy suszę, obsesyjnie wręcz, na terenie Redy są koszone trawniki do przysłowiowej „gołej ziemi”? Średnio raz w tygodniu słychać warkot kosiarek.
Powoduje to jeszcze szybsze parowanie i wysychanie trawników, a dodatkowo produkowane są spaliny, które przy obecnych warunkach atmosferycznych dokładają cegiełkę do pogorszenia stanu powietrza.
Czy byłoby możliwe ograniczenie tego typu czynności? a może warto by było rozważyć stworzenie łąk kwietnych na terenie Redy, które bardzo skutecznie przyczyniają się do poprawy stanu powietrza, jak również stanowią bogaty mikro ekosystem, zatrzymują również większe ilości wody w glebie.

Z poważaniem,

Szanowna Pani!

Zakładanie kwietnych łąk na terenach gminnych jest jednym z punktów polityki ekologicznej Redy. Pierwsze, pilotażowe redzkie kwietne łąki powstały przy ulicy 12 Marca, obok pętli autobusowej i przy Podwórku Betlejem. Miasto zachęca mieszkańców do tworzenia łąk także na terenach prywatnych, gdzie kwietna łąka mogłaby zastąpić trawnik. Szczegółowe zasady nasadzeń prywatnych na gruncie gminnym, zwłaszcza w pasie drogowym, określa Program „Zieleń przy mojej posesji” – dokładne informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Redzie.

Zasady koszenia trawników na terenach gminnych określa umowa z wykonawcą tego zadania, częste koszenie w pasie drogowym jest konieczne, gdyż wyrośnięta roślinność skutecznie ogranicza kierowcom widok (sami kierowcy często zgłaszają ten problem). Zwracamy też uwagę, że nie wszystkie grunty należą do miasta, a utrzymanie prywatnych terenów zielonych pozostaje w gestii ich właścicieli.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk, Zastępca Burmistrza Miasta Redy


Pytanie: Maja – Skrzyżowanie ul. Rzeczna / ul. Wejherowska

Dzień dobry, zwracam się z pytaniem o możliwość regulacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rzecznej i ul. Wejherowskiej tak, by ruch samochodowy odbywał się w tym miejscu w sposób bezpieczny i komfortowy dla kierowców. W tym momencie wyjazd z ul. Rzecznej na ul Wejherowską jest praktycznie niemożliwy do momentu, gdy przypadkowy pieszy nie wciśnie guzika STOP i nie spowoduje tym samym zmiany świateł sygnalizacyjnych. Ale nawet to niekiedy nie pomaga, gdyż kierowcy poruszający się ul. Wejherowską ignorują tę zmianę i przejeżdżają przez skrzyżowanie (a tym samym przejście dla pieszych) łamiąc przepisy. Sytuacje są niekiedy naprawdę groźne, kilkukrotnie dochodziło do wypadków, a poza tym ul. Rzeczna jest tak wąska, że kierowcy nie mogąc wyjechać i włączyć się do ruchu tworzą na tej ulicy zator niekiedy na kilkadziesiąt metrów.
Wielokrotnie pisałam w tej sprawie do radnej Moniki Śledź, ale niestety jedyną odpowiedź jaką otrzymałam była odpowiedź sprzed roku, że „zajmie się tym”. Ponowne pytanie pozostawały już bez odpowiedzi.
Byłabym bardzo zobowiązana za wszelkie informacje.
Pozdrawiam serdecznie

Szanowna Pani!

Sygnalizacja świetlna w ciągu drogi krajowej nr 6 (DK6) pozostaje – jak i cała droga – w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDiK). Znając problem, Gmina Miasto Reda podjęła już działania zmierzające do zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu DK6 z ulicą Rzeczną i ulicą Torową, w tej chwili trwają prace nad koncepcją nowego układu drogowego wraz z sygnalizacją świetlną. Gotowa koncepcja zostanie przedstawiona do uzgodnień i akceptacji GDDKiA, zatem w tej chwili nie jesteśmy w stanie określić wiążących terminów wprowadzenia zmian w organizacji ruchu. Zapewniamy jednak, że opisana przez Panią kwestia jest już w opracowaniu.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk, Zastępca Burmistrza Miasta Redy


Pytanie: Leszek – podwyżka za odbiór odpadów

Szanowny Panie. Zbulwersowany podwyżką stawki /a raczej jej skalą/, odbioru odpadów segregowanych zapoznałem się z tekstem Uchwały nr XIV/151/2019 R.M w Redzie oraz jej uzasadnieniem. Porażający jest brak spójności i logiki. Szanowny Panie jak można użyć porównania wzrostu ilości odpadów na przestrzeni lat 2013-2018 /wzrost 5755,02 – 8612,52 t/ bez wykazania wzrostu liczby mieszkańców…..

P.S. W moim gospodarstwie domowym ilość odpadów radykalnie spada, co obserwuję również w najbliższym sąsiedztwie skąd więc powyższe wartości??????

Szanowny Panie!

W odpowiedzi na Pańskie wątpliwości odnośnie wzrostu cen za odbiór odpadów komunalnych w Redzie, pragnę uszczegółowić pewne kwestie. W ostatnich latach liczba mieszkańców Redy wzrosła o około 10% –  z 22.477 w 2013 roku do 24.550 w 2018 (dane wg rejestru osób zameldowanych). Jednocześnie notuje się wzrost ilości wytwarzanych odpadów w przeliczeniu na mieszkańca o około 140%   –na 1 mieszkańca w 2013 roku przypadało 249 kg, a w 2018 roku – 350 kg (dane wg raportów Wykonawcy – podmiotu odbierającego odpady).

Pragnę dodać, że na wysokość opłaty za odbiór odpadów wpływają również inne czynniki niezależne od samorządu, jak inflacja, wzrost kosztów płacy, czy określona przez Ministerstwo Środowiska opłata środowiskowa, która w omawianym okresie wzrosła o ponad 230% (z 115 zł/tonę w 2013 roku do 270 zł/tonę w 2020 roku). Opieranie się na jednym tylko wskaźniku nie daje pełnego obrazu.  Nadmienić należy również, że ceny za wywóz śmieci na terenie Redy od 2013 roku były niezmienne i nie rosły. Jednocześnie podkreślam, że Pańska postawa zmierzająca do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów jest godna pochwały i naśladowania.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk, Zastępca Burmistrza Miasta Redy

 


 

Skip to content