Zaznacz stronę

Język migowy w Urzędzie Miasta w Redzie

realizacja obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Na mocy  przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do:

1)  załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej –  osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną;

  • zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej,
  • osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

2)  kontaktu z urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji,
w szczególności poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej – sekretariat@reda.pl
  • przesyłanie faksów  58 678 – 31- 24

3)  skorzystanie z usług tłumacza języka migowego.

W Urzędzie Miasta w  Redzie osoba uprawniona może skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza: (PJM), (SJM), (SKOGN).

Chęć skorzystania z  ww. usługi, z wyłączeniem sytuacji nagłych, należy zgłosić w formie pisemnej co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem.

Formularz wniosku→

Skip to content