Zaznacz stronę

HPV

Gmina Miasto Reda na podstawie Uchwały nr XXX/299/2009 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 11 marca 2009 roku  w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasta Redy na lata 2009 – 2017” zmienionej uchwałami nr

  1. XXXVI/326/2009 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 30 czerwca 2009 roku
  2. XXXIX/348/2009 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 30 września 2009 roku
  3. XLVI/398/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 2 marca 2010 roku
  4. XXXVIII/404/2013 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 18 września 2013 roku

realizuje Program Zdrowotny pod nazwą: Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasta Redy na lata 2009 – 2017 .

W wyniku tego działania młode mieszkanki Redy – dziewczynki w wieku 13 lat – są bezpłatnie szczepione przeciwko wirusowi HPV.  Cele ogóle programu to:

  1. zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej wśród nastolatek odnoś nie zachorowalności na raka szyjki macicy,
  2.  zmiana postaw dziewcząt w okresie dojrzewania poprzez nabywanie wiedzy na temat zagrożeń zdrowotnych,
  3. ukształtowanie właściwych nawyków higienicznych u dziewcząt,
  4. dokonanie dobrowolnych szczepień w śród nastolatek, które mogą zapobiec rakowi  szyjki macicy,
  5.  podniesienie poziomu świadomości zdrowotnej młodych dziewcząt, ich rodziców i kobiet oraz przekonanie do wczesnej konsultacji medycznej w przypadku występowania niepokojących objawów,
  6. wypromowanie zdrowego trybu życia wśród młodzieży szkolnej.

Zestawienie danych

Program

Szczepienia HPV – zestawienie→

Skip to content