Zaznacz stronę

Uwaga! Zmiana klimatu. Ochrona powietrza

02-02-2023 | CZYSTE POWIETRZE, Filmy

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” kontynuuje realizację projektu „Uwaga: zmiana klimatu”. Zadanie polega na popularyzacji zagadnień związanych ze zmianą klimatu na przykładzie naszego regionu. Poniżej znajduje się link do filmu pt. ƒ„Ochrona powietrza”.

Główny cele projektu:

 • aktywizacja społeczeństwa lokalnego do działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu oraz
  poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców, w tym:

  popularyzacja działań w zakresie zmian klimatu w obszarach takich jak gospodarka, środowisko, społeczeństwo,
  aby dostosowywać się do tych zmian,
 • kształtowanie świadomości, wrażliwości, postaw i zachowań prośrodowiskowych wśród lokalnej społeczności
  w zakresie zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa ekologicznego,
 •  trwała zmiana zachowań mieszkańców gmin Związku dot. ochrony zasobów przyrody oraz ochrony zdrowia;
  popularyzacja dobrych praktyk możliwych do wykorzystania w indywidualnych gospodarstwach domowych
  w zakresie adaptacji do zmian klimatu i ochrony powietrza.

Film Uwaga! Zmiana klimatu. Ochrona powietrza.

Skip to content