Zaznacz stronę

Odbiór odpadów komunalnych podczas remontu ulicy Wiejskiej

17-08-2023 | Aktualne informacje o odpadach, Komunikaty i inne informacje

Informujemy, iż w związku z trwającym obecnie remontem ulicy Wiejskiej w Redzie na odcinku od ulicy Puckiej do ulicy Brzozowej na czas remontu z uwagi na brak możliwości odbioru odpadów komunalnych przez przedsiębiorstwo Sanipor bezpośrednio sprzed terenu posesji od dnia 14 sierpnia do 15 października 2023 r. zostają utworzone dwa zastępcze, tymczasowe punkty gromadzenia odpadów komunalnych, dedykowane tylko mieszkańcom remontowanego odcinka drogi.

Punkty zlokalizowane są na skrzyżowaniu ulicy Wiejskiej z ulicą Brzozową oraz w okolicy kapliczki przy ulicy Puckiej. Wyżej wymienione rozwiązanie jest jedynym możliwym sposobem na zrealizowanie przez firmę odbierającą odpady usługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców remontowanego odcinka ulicy Wiejskiej i pozwoli na sprawny i szybki odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców remontowanego odcinka, aby od dnia 14 sierpnia 2023 r. nie wrzucali odpadów zmieszanych i Bio kuchennych do pojemników na terenie swojej nieruchomości, tylko korzystali z zastępczych pojemników na te odpady, zlokalizowanych w dwóch tymczasowych punktach gromadzenia odpadów komunalnych.

UWAGA:

  • w punkcie tymczasowym należy gromadzić odpady w sposób selektywny w workach do tego przeznaczonych a odpady zmieszane i Bio kuchenne w czarnych workach
  • odpady pozostawione przez mieszkańców w pojemnikach zlokalizowanych na terenie nieruchomości nie będą odbierane do czasu zakończenia prac drogowych
  • odbiór odpadów komunalnych z punktów tymczasowych odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

 

Wiejska 1 Remont class=”wp-post-image”

 

Skip to content