Zaznacz stronę

KOMUNIKAT

21-02-2023 | Aktualności

W związku z prognozami zagrożeń wydanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Burmistrz Miasta Redy przypomina, że zgodnie z art. 61 pkt 2 Prawa budowlanego do obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych należy: zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak m.in.: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Skip to content