Zaznacz stronę

Pożegnanie długoletniego samorządowca

08-06-2022 | Aktualności

Projekt Bez Tytułu (004)

1 czerwca 2022 r. po długiej chorobie zmarł Jerzy Koska – od 1998 roku radny Rady Miejskiej w Redzie, przewodniczący Komisji Prawnej i Bezpieczeństwa Publicznego kadencji 2010-2018. Wieloletni kierownik gospodarczy w Szkole Podstawowej nr 3 w Redzie.

W roku 1992 powołał Społeczny Komitet Budowy Sieci Kanalizacyjnej i Sanitarnej i Sieci Gazowej w ulicy H. Derdowskiego. Chęć dalszego zaangażowania w sprawy miasta zaowocowała decyzją rozpoczęcia działalności samorządowej z pozycji radnego. Zawsze szybko i skutecznie reagował na zgłaszane przez mieszkańców problemy na terenie całego miasta. Aktywnie działał na rzecz współpracy miasta z policją i w ramach Komisji Bezpieczeństwa w powiecie wejherowskim pracował nad kwestiami dotyczącymi Redy. Był bardzo zaangażowany w sprawę poprawy bezpieczeństwa na odcinku drogi wojewódzkiej nr 216 zwanym „Rekowską Górką”, co między innymi zaowocowało budową w roku 2016 zapór oddzielających kierunki jazdy pojazdów na Półwysep Helski. Pracował nad rozwojem sieci miejskiego monitoringu. Był współinicjatorem stworzenia programu likwidacji eternitu z dachów redzkich domów. Z jego inicjatywy powstał alternatywny dojazd do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie. Dbał o upamiętnienie ważnych wydarzeń z historii Redy, a także o promocję historycznych budowli naszego miasta – starego młyna i kuźni, mostów na rzece Redzie w ciągu ulicy Puckiej, dawnego budynku drogomistrza i starej poczty przy dworcu PKP.

Był współtwórcą Młodzieżowej Rady Miejskiej w Redzie. Wielokrotnie służył radą młodym samorządowcom, zachęcając ich do podejmowania nowych tematów i inicjatyw. Po wycofaniu się z pracy w Radzie Miejskiej zaangażował się w działalność Redzkiej Rady Seniorów. Był człowiekiem sumiennym, oddanym i obowiązkowym. W gronie samorządowców cieszył się autorytetem i uznaniem. Takim Go zapamiętamy.

Skip to content