Zaznacz stronę

Powstała spółdzielnia socjalna

18-01-2022 | Aktualności

17 stycznia w wejherowskim ratuszu odbyło się zebranie założycielskie Spółdzielni Socjalnej Gmin Miast Wejherowo i Reda „Kompas”. Włodarze obu miast, reprezentanci urzędów i miejskich ośrodków pomocy społecznej w Redzie i Wejherowie przedyskutowali zapisy statutu spółdzielni oraz wybrali władze tej instytucji. Prezesem Spółdzielni Socjalnej „Kompas” został wyłoniony w konkursie Marcin Nowakowski, wieloletni prezes podobnej spółdzielni w Kartuzach, ekspert z dziedziny podmiotów ekonomii społecznej. W Radzie Nadzorczej Spółdzielni znalazły się dwie przedstawicielki miasta Reda – Emilia Kubiaczyk i Małgorzata Kohnke. Po zakończeniu obrad i ukonstytuowaniu się władz spółdzielni sporządzono dokumenty niezbędne do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółdzielnia zajmie się zatrudnieniem oraz nadzorem nad pracą opiekunek socjalnych, zadba o opiekę wytchnieniową i wspomoże realizację zadań programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. Dla samorządu istotny jest również fakt, że podmiot ekonomii społecznej jakim jest Spółdzielnia, może być partnerem lub bezpośrednim realizatorem projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, szczególnie w nowej perspektywie przyznawania środków unijnych. Siedziba Spółdzielni mieści się w Wejherowie, w jednym z byłych budynków Sądu Rejonowego przy ulicy Jana III Sobieskiego. Spółdzielnia Socjalna

Skip to content