Zaznacz stronę

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Reda

06-10-2022 | Aktualności Oświatowe

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1327 z późn. zm.) na wniosek organizacji podaje się do publicznej wiadomości ofertę złożoną w ramach tzw. „małych zleceń” przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Reda. Oferta obejmuje zadanie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi:
-przekazując je na adres – granty@reda.pl
-przekazując do Biura Obsługi Interesanta

Załącznik: oferta

Skip to content