Zaznacz stronę

DOTACJA ZE ŚRODKÓW GMINY MIASTO REDA NA WYMIANĘ NIEEFEKTYWNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA PALIWO STAŁE

23-05-2022 | Wyróżnione

Masz stary kocioł na paliwo stałe i myślisz o jego wymianie? To jest najlepszy moment! Możesz uzyskać dofinansowanie ze środków gminnych! Pamiętaj, że „kopciuchy” należy wymienić do 1 września 2024 roku. POPRAW JAKOŚĆ POWIETRZA, KTÓRYM ODDYCHASZ TY I TWOI BLISCY!
Możesz uzyskać dotację w kwocie do 5.000 zł. Warto jak najszybciej złożyć wniosek o dotację – środki finansowe na 2022 rok są ograniczone!

  • CO PODLEGA DOFINANSOWANIU

Wymiana starego kotła na paliwo stałe na: sieć c.o., sieć gazową, odnawialne źródła energii (OZE), ogrzewanie olejowe lub ogrzewanie elektryczne.
Dofinansowaniu podlegają zadania realizowane w okresie od daty zawarcia umowy z Gminą do 10 grudnia danego roku (ostateczna data zakończenia zadania i kompleksowego rozliczenia z Gminą).

  • KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE

Właściciel/współwłaściciel/użytkownik wieczysty budynku jednorodzinnego lub wydzielonego lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym, który nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej.
Dotacja udzielana jest osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej.

  • WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Beneficjent może uzyskać dotację w wysokości 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5.000 zł.
W przypadku zadania objętego dofinansowaniem z innych źródeł publicznych, ww. wskaźnik procentowy odnosi się do poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych pomniejszonych o uzyskane dofinansowanie z innych źródeł publicznych (tj. do różnicy pomiędzy łączną wysokością kosztów kwalifikowanych a wysokością uzyskanego dofinansowania z innych źródeł publicznych). 

Zachęcamy do kontaktu:
Urząd Miasta w Redzie, pok. nr 10 i 11 (parter)
tel. 58-738-60-69 i 58-738-60-90 

REGULAMIN I WZORY WNIOSKÓW ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ


Skip to content