Zaznacz stronę

Zapisy na konsultacje w zakresie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami

12-11-2021 | Aktualności

W nawiązaniu do pisma znak BON-II.7423.45.2021.AKU z dnia 4 sierpnia 2021 r. informującego o działaniach realizowanych w ramach projektu PO WER pt. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że trwają zapisy na konsultacje środowiskowe instrumentu w zakresie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami pn. „Wsparcie oprócz opieki – poszerzone wsparcie wytchnieniowe”.

Do udziału w dyskusji zapraszamy osoby z otoczenia osób z niepełnosprawnością, osoby zawodowo związane z problematyką niepełnosprawności, w tym przedstawicieli instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych, które już realizowały opiekę wytchnieniową.

Terminy konsultacji oraz link do formularzy zgłoszeniowych:

– 8 listopad 2021 r., godz. 8:00 -11:00, https://forms.gle/eLyzDmhRU5M5mMEN9

– 15 listopad 2021 r., godz. 12:00 -15:00, https://forms.gle/eLyzDmhRU5M5mMEN9

Spotkania odbywają się online za pośrednictwem platformy Zoom, a liczba miejsc jest ograniczona.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że pod adresem  http://wlaczeniespoleczne.pl/idi-fgi-warsztaty poprowadzona jest rejestracja na konsultacje pozostałych instrumentów wypracowanych w ramach projektu tj.:

– Mobilny doradca włączenia społecznego,

– Bezpieczna przyszłość – fundusze powiernicze,

– Budżet osobisty,

– System wsparcia osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się wymagających wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC),

– Standard działania Warsztatów Terapii Zajęciowej,

– Standard usługi Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością,

– Asysta prawna jako element systemu wspieranego podejmowania decyzji.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1116,projekt-aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych oraz projektu http://wlaczeniespoleczne.pl

Skip to content