Zaznacz stronę

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Redzie

05-07-2021 | Aktualności, Kultura I Rozrywka, Seniorzy

Po dwuletniej przerwie samorząd Miasta Redy i zaproszeni goście spotkali się na dorocznej, uroczystej sesji Rady Miejskiej w Redzie, po raz pierwszy w nowej sali widowiskowej rozbudowanej Fabryki Kultury. Z powodu pandemii, w roku ubiegłym było to niemożliwe, żadne zaplanowane uroczystości nie doszły do skutku. W tym roku większe imprezy także się nie odbędą, lecz 2 lipca redzki samorząd podsumował rok 2020 podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej. Dokonano też symbolicznego otwarcia nowej części rozbudowanej Fabryki Kultury.

Przy zachowaniu obowiązujących obostrzeń, w Fabryce Kultury spotkali się radni Rady Miejskiej, Młodzieżowej Rady Miejskiej, Redzkiej Rady Seniorów, przedstawiciele Urzędu Miasta z burmistrzem Krzysztofem Krzemińskim na czele oraz zaproszeni goście. W tym gronie znaleźli się m.in. Poseł Henryka Krzywonos-Strycharska, poseł Kazimierz Plocke, starosta gminy Niemenczyn w Okręgu Wileńskim Waleria Stakauskaitė, starosta gminy Awiżenie w Okręgu Wileńskim Michał Bortkiewicz, burmistrz Krzysztof Kaliński i zastępca burmistrza Bogusław Bończak z Łowicza, burmistrz Lublińca Edward Maniura, starosta wejherowski Gabriela Lisius i władze sąsiadujących samorządów.

Sesja rozpoczęła się symbolicznym przecięciem wstęgi, co podkreśliło zakończenie rozbudowy Fabryki Kultury. Dyrektor Fabryki Kultury, Tomasz Wiśniewski, pokrótce przybliżył historię obiektu i samej inwestycji. Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński, podsumowując najważniejsze redzkie inwestycje ostatnich dwóch lat. 

Młodzieżowa Rada Miejska wręczyła nagrodę „MŁODZIK”, którą w tym roku otrzymał Ryszard Nalepa, zasłużony trener i wychowawca kilku pokoleń redzkich piłkarzy. Podsumowano też kończącą się, pierwszą kadencję Redzkiej Rady Seniorów. Burmistrz Redy podkreślał szczególna rolę i głos doradczy starszego pokolenia, bardzo istotny w obliczu obserwowanych zmian demograficznych. Ustępujący członkowie Redzkiej Rady Seniorów otrzymali podziękowania i pamiątkowe statuetki.

Po wystąpieniach gości, część oficjalną zakończył koncert duetu smyczkowego na skrzypce i wiolonczelę.

Skip to content