Zaznacz stronę

Podsumowanie redzkiej kampanii ROWEROWY MAJ 2021

21-06-2021 | Aktualności

Miasto Reda zostało zaproszone do udziału w Kampanii ROWEROWY MAJ pismem Prezydenta Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz z dnia 8 grudnia 2020 roku. Miasto Gdańsk jest pomysłodawcą i Organizatorem Głównym kampanii. W dniu 16 marca 2021 roku Gmina Miasto Reda podpisała z Organizatorem Głównym umowę współpracy nr 29/WGK/RMA/2021, której przedmiotem jest organizacja kampanii na terenie Redy.  Wyznaczono Koordynatora Miejskiego, a nadzór nad przebiegiem kampanii sprawował Łukasz Kamiński, Zastępca Burmistrza Miasta Redy.

Z uwagi na niejasną sytuację związaną z systemem pracy szkół podczas pandemii zdecydowano, że pierwsza redzka edycja kampanii będzie miała charakter pilotażowy i przystąpią do niej tylko uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych oraz grupy sześciolatków z dwóch przedszkoli publicznych. Do kampanii przystąpiło osiem placówek oświatowych: wszystkie publiczne szkoły podstawowe, jedna szkoła prywatna oraz dwa publiczne przedszkola. Dyrektorzy placówek wyznaczyli Koordynatorów Szkolnych.

Według danych zebranych w panelu, w Redzie udział w kampanii wzięło 616 dzieci, wykonując w dniach 4-24 maja 13 102 przejazdy.

Podsumowanie redzkiej odsłony Rowerowego Maja odbyło się 8 czerwca na spotkaniu koordynatorów szkolnych. Na spotkaniu komisyjnie rozlosowano nagrody. Mianowicie:

  • Coś dla każdego – Wszystkie 616 dzieci otrzymały pamiątkowy odblask do zainstalowania na rowerze.
  • Nagroda indywidualna dla najlepszego uczestnika – w tym przypadku, na podstawie dzienników klasowych wypełnianych przez koordynatorów szkolnych, została utworzona lista osób o największej liczbie przejazdów na poziomie klas. Czasem była to jedna osoba, czasem kilka, o takich samych wynikach. Brano pod uwagę wszystkie klasy 0-3 zgłoszone do kampanii oraz przedszkola. Na liście znalazło się 258 osób. Wśród tych dzieci wylosowano nagrodę główna, czyli rower. Laureatem nagrody głównej został Bartosz Skibiak z pierwszej klasy Prywatnej Szkoły Podstawowej DEJA CSB. Fundatorem nagrody głównej jest Partner Kampanii Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Komunalne KOKSIK Sp. z o.o. w Redzie.
  • Oprócz tego wśród uczniów rozlosowano 10 bidonów, 10 dzwonków rowerowych i 5 świnek skarbonek.
  • Nagrody grupowe (klasowe) – nagrody grupowe były losowane wśród wszystkich klas biorących udział w kampanii. Wycieczkę do Gadolandii wylosowała klasa Ia, wycieczkę do Ptaszarni klasa IIIb, obie ze Szkoły Podstawowej nr 4. Fundatorem wycieczek jest Partner Kampanii AQUAPARK REDA. Wycieczki zostaną zrealizowane po wakacjach.
  • Pozostałe nagrody klasowe (bidony, dzwonki rowerowe, świnki skarbonki i piłeczki antystresowe) zostały rozlosowane wśród reszty klas. Do nagród grupowych byli liczeni wszyscy uczniowie danej klasy, niezależnie od zgłoszenia do udziału w kampanii. Przyznano również nagrodę specjalną dla klasy ze 100% frekwencją udziału w kampanii (worki na plecy). Grupy przedszkolaków zostały nagrodzone pelerynami.
  • Razem z klasyfikacją najlepszych uczniów sporządzono klasyfikację najpilniej jeżdżących pracowników szkół. Tu na liście znalazło się 18 osób, które nagrodzono bidonami.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w Kampanię ROWEROWY MAJ 2021, a zwłaszcza:

  • Dzieciom – za to, że jeździły,
  • Rodzicom – za zgodę na udział w kampanii i opiekę podczas przejazdów,
  • Koordynatorom Szkolnym i nauczycielom – za realizację kampanii z poziomu placówki,
  • Partnerom Kampanii za ufundowanie nagród.
Skip to content