Zaznacz stronę

29 czerwca – CZYSTE POWIETRZE -spotkanie dla właścicieli budynków jednorodzinnych

21-06-2021 | Aktualności, CZYSTE POWIETRZE

Burmistrz Miasta Redy zaprasza właścicieli budynków/lokali jednorodzinnych z terenu Miasta Redy na spotkanie dotyczące Programu „CZYSTE POWIETRZE”.

Podczas spotkania przedstawione zostaną zasady udzielania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji budynków  w ramach Programu „CZYSTE POWIETRZE” (finansowanego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku).

Termin spotkania: 29 czerwca 2021 r., godz. 14.00-16.00
Miejsce spotkania: Urząd Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, sala 110 (sala obrad).
 

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, w tym wyznaczone limity osób i odległości konieczne do zachowania między uczestnikami zgromadzeń, w  spotkaniu będzie mogło wziąć udział:
25 osób zainteresowanych  – osobiście w siedzibie Urzędu*
oraz do 100 osób zainteresowanych – on-line poprzez platformę internetową ZOOM
(https://zoom.us/j/99656082165 – rejestracja możliwa od godz. 13.30).


Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia telefoniczne (tel. 58-738-60-90) lub mailowe (czyste.powietrze@reda.pl)

Osoby zgłaszające chęć udziału w szkoleniu:
– osobiście w siedzibie Urzędu – prosimy o podanie informacji czy są osobami zaszczepionymi **
–  poprzez platformę internetową ZOOM – prosimy o zgłoszenia mailowe, w odpowiedzi na które zostanie przesłany link do spotkania.

Decyduje kolejność zgłoszeń.


Ww. spotkanie jest pierwszym z cyklu spotkań ws. Programu „Czyste Powietrze”. Spotkania będą organizowane co najmniej raz na kwartał.* Liczba osób obliczona z uwzględnieniem reżimu sanitarnego – zapewnienia 1,5 m odległości między uczestnikami spotkania. Limit dotyczący powierzchni sali wskazuje na udział w spotkaniu 10 uczestników (poza przedstawicielami organizatora). Do limitów tych nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, stąd w ww. spotkaniu może wziąć udział łącznie 25 osób, w tym nie więcej niż 10 osób niezaszczepionych.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu w siedzibie Urzędu, przekazujące podczas zgłoszenia informację, że są osobami zaszczepionymi, będą obowiązane przedstawić imienne zaświadczenia potwierdzające ten fakt (upływ 14 dni od wykonania pełnego szczepienia).
Bez okazania ww. zaświadczenia nie będzie możliwości osobistego udziału w ww. spotkaniu.

** Definicję „osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19” określa § 3 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U z 2021r., poz. 861, ze zm.). Osoba zaszczepiona to osoba, której wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej i upłynęło co najmniej 14 dni od wykonania tego szczepienia, zwane dalej „osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19”.
Zaświadczenie o wykonaniu szczepienia jest wystawiane po przyjęciu obu dawek szczepionki (w przypadku preparatów dwudawkowych). Zaświadczenie o szczepieniu dostępne jest na Internetowym Koncie Pacjenta, istnieje ponadto możliwość otrzymania wydruku zaświadczenia w punkcie szczepień.

Osób zaszczepionych nie wlicza się do limitów osób, które mogą uczestniczyć w spotkaniach, imprezach oraz wydarzeniach kulturalnych i sportowych (§ 9 ust. 19b i 31d ww. rozporządzenia).

Skip to content