Zaznacz stronę

PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI ORAZ STATYSTYCZNA LICZBA DZIECI, UCZNIÓW, WYCHOWANKÓW LUB UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYCH obowiązujące od dnia 1 listopada 2021 r.

26-10-2021 | Aktualności Oświatowe

PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI ORAZ STATYSTYCZNA LICZBA DZIECI, UCZNIÓW, WYCHOWANKÓW LUB UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYCH obowiązujące od dnia 1 listopada 2021 r.

Zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 poz. 2029 z późn. zm.)  informuję, iż podstawowa kwota dotacji o której mowa w art. 12  w Gminie Miasto Reda wynosi na 1 dziecko rocznie 11 124,63 zł.

Statystyczna liczba dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wynosi 406 (w tym 5 dzieci niepełnosprawnych i 15 dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju).

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych może ulec zmianie po dokonaniu ich aktualizacji – zgodnie z art. 44  ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Reda, dnia 25.10.2021 r.

Skip to content