Zaznacz stronę

Certyfikat Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej (PPEM) dla Szkoły Podstawowej nr 5

27-10-2021 | Aktualności

Piątka

8 października 2021 r., w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku, podczas III Konferencji Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, Szkoła Podstawowa nr 5 w Redzie odebrała certyfikat PPEM za działalność żeglarsko-morską. W panelu dyskusyjnym uczestniczyła pani dyrektor Monika Halczak – Lewandowska oraz nauczyciel Agnieszka Kaszuba, które wymieniały się doświadczeniami z zaproszonymi gośćmi, podkreślając wagę współpracy z instytucjami zaangażowanymi w projekt szkoleń żeglarskich dla młodzieży i kadry pedagogicznej. Panie zapewniły o kontynuowaniu edukacji morsko – żeglarskiej w szkole, czego wyrazem będzie udział w nowym projekcie „Pomorskie Żagle Wiedzy”.

Przygoda żeglarska w Szkole Podstawowej nr 5 zaczęła się od projektu ,,Redzka Piątka Pływa na Piątkę – żeglarstwo naszą pasją i kuźnią charakteru” finansowanego przez Gminę Miasto Reda, a realizowanego przez Yacht Club Rewa, następnie przyszła kolej na program PPEM.

Zadaniem programu było wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży w nabywaniu kompetencji kluczowych poprzez edukację morską, promowanie lokalnych działań w tym zakresie i upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez szkołę oraz inne instytucje zaangażowane w edukację morską.

Inicjatorem działań żeglarskich w SP5 była pani Anna Milewska, która razem z nauczycielami i koordynatorami Katarzyną Orzechowską i Agnieszką Kaszubą, czuwała nad właściwą realizacją zajęć praktycznych i teoretycznych, organizując również spotkania z ludźmi związanymi z morzem.

Więcej o konferencji oraz fotorelacja:

https://www.odn.slupsk.pl/pomorski-program-edukacji-morskiej-2/wydarzenia-2/

https://www.facebook.com/326508271466132/posts/1027010828082536/

Drodzy
Skip to content