Zaznacz stronę

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Akademię Piłkarską „Jedynka” Reda

05-10-2021 | Aktualności, Aktualności Oświatowe

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.) na wniosek organizacji podaje się do publicznej wiadomości ofertę złożoną w ramach tzw. „małych zleceń” przez Akademię Piłkarską „Jedynka” Reda. Oferta obejmuje zadanie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi:
-przekazując je na adres – granty@reda.pl
-przekazując do Biura Obsługi Interesanta

Załącznik: oferta Akademia Piłkarska

 

Skip to content