Zaznacz stronę

Od 16 sierpnia można składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego 2022

12-08-2021 | Aktualności, Wyróżnione

Od 16 sierpnia do 15 września Urząd Miasta w Redzie będzie zbierał propozycje inwestycji i zadań do budżetu na rok 2022. Do rozdysponowania jest w sumie 400 tysięcy złotych.

Zgłaszane projekty muszą dotyczyć takich obszarów jak: ład przestrzenny, rekreacja, zmiana organizacji ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych oraz inwestycje w przestrzeni publicznej z wyłączeniem budynków.

Czas realizacji projektu nie może przekroczyć jednego roku kalendarzowego (budżetowego). Suma na realizację zgłoszonego zadania nie może być wyższa niż 100 tys. zł. Ogółem na realizację budżetu obywatelskiego Reda zamierza przeznaczyć w przyszłym roku 400 tys. złotych.

W ramach Budżetu Obywatelskiego każdy mieszkaniec ma prawo do złożenia tylko jednego projektu. Projekty składamy drogą  elektroniczną  przez stronę www.bo.reda.pl lub w formie papierowej, na specjalnym formularzu zgłoszeniowym, wraz z załączoną listą co najmniej 15 mieszkańców miasta Redy popierających projekt. Wzory dokumentów znajdują się na stronie bo.reda.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Redzie. Lista  osób  popierających  projekt  musi  być  wypełniona  czytelnie, zawierać takie dane, jak imię, nazwisko i adres zamieszkania oraz musi być podpisana przez wszystkie osoby wpisane na listę.

Szczegóły określa uchwała nr XXXI/334/2021 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Redy konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok oraz zarządzenie nr OR.14.2021 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie harmonogramu, miejsca oraz zasad zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. Oba dokumenty znajdziemy na stronie internetowej poświęconej budżetowi obywatelskiemu bo.reda.pl

Redzki Budżet Obywatelski jest realizowany od 2017 roku.

Harmonogram prac:

· od 16 sierpnia do 15 września składanie propozycji projektów

· od 16 września do 29 października weryfikacja zgłoszonych propozycji przez Komisję ds. budżetu Obywatelskiego

· od 15 listopada do 30 listopada mieszkańcy Redy głosują na wybrane projekty

· do 7 grudnia ogłoszenie wyników głosowania

Skip to content