Zaznacz stronę

Kampania informacyjna EURES na temat pracy sezonowej

12-08-2021 | Aktualności

Sieć EURES zapewniania uczciwe warunki podczas rekrutacji sezonowej. Dlatego sieć EURES przyłączyła się do kampanii @European Labour Authority #Rights4AllSeasons!

Kampania ma na celu zapewnienie, że praca sezonowa jest sprawiedliwa dla wszystkich, poprzez:

– Przekazanie niezbędnych informacji pracownikom sezonowym o przysługujących im prawach

– Informowanie pracodawców o ich obowiązkach na każdym etapie procesu rekrutacji

Dowiedz się więcej:

https://www.ela.europa.eu/campaigns/rights-for-all-seasons

https://eures.praca.gov.pl/o-nas/informacje-o-eures/kampania-nt-pracy-sezonowej-w-ue-2021

#EURESeasonalWorks

#EURESjobs

#jobseekers

#jobshiring

#seasonalworkers

#jobsearch

#summerjobs

Skip to content