Zaznacz stronę

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości

08-09-2021 | Aktualności

B U R M I S T R Z     M I A S T A    R E D Y

OGŁASZA  DRUGI PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy,

położonej w Redzie w obrębie 2, przy ul. Puckiej,

oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 243/39, obszaru 0,1628 ha,

wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00031346/0

i 243/53, obszaru 0,0479 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00030972/0

oraz udziału ½ części w działce 243/4, obszaru 0,0532 ha,

wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00031346/0.

pełna treść ogłoszenia znajduje się TUTAJ

Skip to content