Zaznacz stronę

Burmistrz z absolutorium i wotum zaufania za rok 2020

25-06-2021 | Aktualności

24 czerwca, na XXXIV sesji Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta Redy uzyskał wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za rok 2020.

 Przedstawiając raport o stanie gminy burmistrz podkreślał skalę inwestycji na redzkich drogach oraz wyjątkową sytuację, związaną z pandemią COVID-19. – Pandemia spowodowała, że od marca nie wiedzieliśmy, z czym kolejnego dnia przyjdzie nam się zmierzyć, a pomimo tego w mieście działo się bardzo dużo – mówił Krzysztof Krzemiński – Opracowaliśmy dokumenty strategiczne na następne 10 lat. We współpracy i samodzielnie, przeprowadziliśmy kluczowe inwestycje drogowe, w tym gruntowną przebudowę jezdni w ulicy Obwodowej na całej jej długości, budowę ulicy Polnej i Karłowicza, przebudowę skrzyżowania ulic Łąkowej i Gdańskiej oraz budowę ulicy Handlowej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Pucką.

Redzki budżet 2020 roku był realizowany w niepewnych i trudnych do przewidzenia warunkach. Samorządy w całym kraju odnotowały zmniejszenie dochodów z tytułu podatków PIT i CIT oraz musiały ponieść nieplanowane koszty związane z pandemią. Jak wszędzie, tak i w Redzie gmina cięła wydatki, lecz w taki sposób, by nie zakłócić normalnego funkcjonowania miasta. Założone dochody zostały osiągnięte w 97,3%,  zaplanowane wydatki wykonano na poziomie 94,6%. Budżet miasta zamknął się deficytem w wysokości 1 693 807,87 zł. Najwięcej w minionym roku miasto wydało na sprawy związane z pomocą społeczną, zdrowiem i  rodziną – ponad 54 miliony złotych.  Ze swoich środków gmina musiała dołożyć ponad 3,5 miliona. Kolejną pozycją na liście wydatków jest oświata, gdzie przy wydanych ok. 47,5 milionach zł gmina dołożyła znacznie więcej, bo prawie 23 miliony złotych. Trzecią co do wielkości pozycją w ubiegłorocznych wydatkach były drogi i gospodarka komunalna – tu miasto wydało ponad 25 milionów.

– Dziękuję Radzie za dzisiejsze głosowanie – podsumowuje Krzysztof Krzemiński – Pragnę podkreślić zaangażowanie radnych w sprawy miasta, zwłaszcza w ubiegłoroczną pomoc w czasie pandemii dla osób starszych i potrzebujących. Dziękuję też za bardzo dobrą współpracę i zaznaczam, że miniony rok nie był tu wyjątkiem.

Skip to content